Harga abalone turun di Singapura, tetapi harga sayur dan ikan

Harga abalone turun di Singapura, tetapi harga sayur dan ikan melonjak melebihi CNY, Berita Singapura & Top Stories

About the author