Filipina menolak larangan penangkapan ikan China, menghindari kapal-kapal China, SE

Filipina menolak larangan penangkapan ikan China, menghindari kapal-kapal China, SE Asia News & Top Stories

About the author