zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

2 Niedziela

Człowiek dzisiejszy zachwyca się światem, który Stwórca oddał mu do dyspozycji. Niestety, zapomina o tym, że Stwór¬cą świata jest Bóg. Człowiek zapatrzony z swoje zdolności i w swój geniusz: np. w możliwości zdobywania kosmosu, czło¬wiek tworzący wspaniałe arcydzieła, zadziwiający nieraz wy¬trwałością i bohaterstwem, zapomina o tym, skąd przyszedł i zdaje się nie rozumieć, że - jak mówi prorok Izajasz: „Wszelkie cialo to jakby trawa, a caly wdzięk jego jest niby kwiat polny, który szybko usycha i więdnie" (Iz 40,6-7).
Jesteśmy dlatego, że Pan jest dobry i że od Pana wszystko otrzymaliśmy i otrzymujemy. Jesteśmy chciani i kochani przez Boga! Człowiekowi nie wolno więc utracić łączności ze źró¬dłem życia i wszelkiego istnienia. Trzeba każdego dnia, wsta¬jąc rano, mieć świadomość, że ten dzień, kolejny dzień życia jest prezentem od Boga, który jest naszym Stwórcą i Panem. Nasze życie należy do Niego. Nasze życie to jest Jego dom! On jest jego architektem, budowniczym i wykonawcą. On jest Panem. On kupił go za cenę krwi swojego Syna, Jezusa Chry¬stusa. My jesteśmy jedynie dzierżawcami domu, który do nas nie należy.
Ziemia, na której żyjemy, nie jest naszym domem. Jest tylko pomostem, przez który idziemy do Pana. A Bóg chciał, by człowiek szedł przez świat jako jego dziecko. Dlatego za¬szczepił w duszy człowieka inne życie, życie nadprzyrodzone, Boże. Ten fakt zupełnie zmienił sytuację człowieka. Mając ła¬skę uświęcającą, stał się on przybranym dzieckiem Bożym. A dziecko ma być tam, gdzie jest Ojciec. Pamiętamy jednak o grzechu pierworodnym.
Bóg nie pogasił wszystkich świateł po upadku pierwszych rodziców. Płomyk nadziei umacniał naszych praojców. Bóg powiedział: Przyjdzie Ten, który jest oczekiwaniem narodów. Przyszedł i odnowił całe stworzenie, odnowił człowieka. Tę¬skne modlitwy Adwentu przypominają nam czasy oczekiwa¬nia rodziny człowieczej na przyjście Zbawiciela, by ziemia ponownie mogła być pomostem prowadzącym człowieka do Boga, a nie klatką bez wyjścia.
Dziś również czekamy na spotkanie z Ojcem, czekamy jednak z ufnością, bo mamy Pasterza, który karmi i prowadzi swój lud drogą pewną.
Pismo Święte tak o tym mówi: „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostiuo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysiał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem: jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej" (Gal 4,4-7).
Jesteśmy Synami Bożymi i to dzięki Jezusowi Chrystuso¬wi. To nie jest przenośnia, ale rzeczywistość! Czy starasz się zrozumieć tę prawdę i wszystko to, co ona ci przynosi? Bóg Ojcem naszym! To najradośniejsza nowina dla człowieka. Je¬steś chciany i kochany przez Boga! Co więc masz robić w okresie Adwentu? Program życia podaje w dzisiejszej Ewan¬gelii poprzednik Jezusa Chrystusa, Jan Chrzciciel: „Przygotuj¬cie drogę Panu! Prostujcie ścieżki dla Niego... Drogi kręte niech się staną prostymi" (Łk 3,4).
Każdy z nas, jako człowiek chciany i kochany przez Boga, powinien w okresie Adwentu pokazać swojemu Panu i Stwór¬cy, że jest miejsce dla niego w naszym życiu, że On jest też chciany i kochany przez nas. Pomyśl i zastanów się, czy Pan Bóg dzisiaj o tobie, tu obecnym, czy obecnej, może powiedzieć z radością: Tak, to prawda! Ja w jego życiu mam miejsce. Co więcej, ja jestem przez niego chciany i kochany!
Moi drodzy, nie obejdzie się wiec bez spowiedzi adwen¬towej, bez pojednania z Bogiem. Tam przy konfesjonale bo¬wiem bardzo wyraźnie dasz dowód na to, że Bóg w twoim życiu jest chciany i kochany! Nie obejdzie się bez szczerej modlitwy, tej wspólnotowej czy indywidualnej, tej głosnej czy w cichości serca do której zachecał Benedykt XVI podczas ostatniej pielgrzymki do Polski: Nie ulegajmy pokusie pośpiechu, a czas oddany Chrystusowi w cichej, osobistej modlitwie niech nie wydaje się czasem straconym. To właśnie wtedy rodzą się najwspanialsze owoce ... Nie trzeba się zrażać tym, że modlitwa wymaga wysiłku, że podczas niej zdaje się, że Jezus milczy. On milczy, ale działa. Odnośnie do tego chciałbym wspomnieć przeżycie z ubiegłego roku w Kolonii. Byłem wówczas świadkiem głębokiego, niezapomnianego milczenia miliona młodych ludzi, w momencie adoracji Najświętszego Sakramentu! To modlitewne milczenie nas zjednoczyło, podniosło na duchu. Świat, w którym jest tak wiele hałasu, tak wiele zagubienia, potrzebuje milczącej adoracji Jezusa, ukrytego w hostii. Trwajcie w modlitwie adoracji ... W niej znajdą pocieszenie i światło przede wszystkim ludzie strapieni.
Najdrożsi w każdą sobotę po porannej Mszy do godz 10 mozemy przyjsc do naszej swiątyni i adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie w kaplicy Matki Bożej.
Jezus czeka na każdego z was. Amen
Amen.

Ks. Piotr Błażejczyk


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643