zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

4 Niedziela

Adwent, jak dobrze już wiemy to czas oczekiwania. Jako okres liturgiczny kształtował się przez wiele wieków. Najstarsze ślady istnienia Adwentu spotykamy już w IV wieku. Miał on charakter przygotowania wiernych do Epifanii, Czyli Uroczystości Objawienia Pańskiego. Od V wieku Adwent stanowi przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia i ukształtowany był na wzór Wielkiego Postu, rozpoczynał się dniem św. Marcina ( 11.XI.) i nosił nazwę Quadragesima sancti Martini. Miał on charakter pokutny. Biskup Tours św. Perpetuus około 480 roku nakazał swoim wiernym post trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki) od dnia św. Marcina do Bożego Narodzenia. Post ten przetrwał do naszych czasów i jest praktykowany w klasztorach klauzurowych sióstr karmelitanek bosych. Pierwotny charakter pokutny Adwentu odbił się również w licznych zwyczajach i obrzędach ludowych w Polsce. W Rzymie Adwent pojawia się w VI wieku. Początkowo trwał zaledwie dwa tygodnie. Od czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego (590 - 640) Adwent ostatecznie przyjmuje charakter liturgicznego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia i obejmuje cztery niedziele. W VII wieku, gdy Galia przyjęła liturgię rzymską, nadała Adwentowi charakter pokutny i w tej formie utrwalił się on w XIII wieku w całym Kościele. Wprowadzono fioletowy kolor szat liturgicznych, nie ozdobiono ołtarza kwiatami, zakazano muzyki organowej, a także urządzania przez wiernych "zabaw i wesel hucznych". Zapoczątkowana na II Soborze Watykańskim wielka reforma liturgiczna nadała liturgii Adwentowej charakter radosnego oczekiwania. W przepisach liturgicznych czytamy: "Okres Adwentu ma uroczysty charakter: jest okresem przygotowania do uroczystych obchodów Narodzenia Pańskiego, upamiętniających pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi, a zarazem czasem, w którym tamto wspomnienie kieruje umysł ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu świata. Dla tych powodów okres Adwentu jest czasem religijnego oczekiwania".
W liturgii Kościoła Rzymskiego Adwent zaczyna się od najbliższej uroczystości św. Andrzeja Apostoła ( 30.XI.), czyli między 27 listopada a 3 grudnia. Trwa, więc od 23 do 28 dni. Ma cztery niedziele, które mają pierwszeństwo przed wszystkimi uroczystościami. Treść liturgii pierwszej niedzieli Adwentu stała pod znakiem powtórnego przyjścia Jezusa. Drugiej i trzeciej niedzieli znamienne piętno nadawał pokutnik znad Jordanu - św. Jan Chrzciciel przygotowujący ludzi na spotkanie z Chrystusem i wskazujący na Jego obecność.
Moi drodzy!
Dzisiejsza, czwarta niedziela kieruje naszą uwagę na Maryję, "która jest Gwiazda zaranną Adwentu. Maryja nosi pod swym sercem Syna Bożego. Zbliżają się dni spełnienia, kiedy wyda Go na świat. Maryja jest pełna świętego oczekiwania".
W Adwencie uczymy się od Maryi, jak żyć blisko Jezusa. On nosi Go pod swoim sercem, jako Matka jest najbliżej Niego, oczekuje na spełnienie się obietnicy Boga, wypowiedzianej ok. tysiąca lat wcześniej do Króla Dawida przez proroka Natana. Bóg, bowiem zapragnął, aby to właśnie z Dawidowego rodu pochodził Zbawiciel Świata.
To proroctwo jak również wiele innych daje narodowi Izraelskiemu, zwłaszcza w okresach niewoli nadzieję, na przyjście Mesjasza, który uwolni ich od wszelkich nieszczęść. Boży sposób działania jest jednak inny niż ludzkie spekulacje i oczekiwania. Dawid chciał Bogu budować świątynię nie był jednak godny tego, ponieważ jego ręce były splamione krwią. Ale ponieważ żałował za swoje złe postępowanie, Bóg nagrodzi kiedyś jego potomstwo, które będzie panowało wiecznie. Zostaje rozbudzona Boga nadzieja dla Dawida i Jego rodu.
W tej nadziei wychowywana jest również Najświętsza Maryja Panna, jako wierna córka Narodu Wybranego. Zapewne nawet przez myśl jej nie przeszło, że to Ona prosta dziewczyna stanie się Matką Mesjasza.
W Adwencie czcimy Maryję Pannę jako Mistrzynię nadziei na spełnienie się obietnicy, który przed wiekami Bóg przekazał przez swoich proroków Narodowi Wybranemu. Nie ma lepszej drogi przygotowania się do Bożego Narodzenia, jak „towarzyszenie w tych dniach Najświętszej Maryi Pannie – z większą miłością i ufnością”. W naszej Ojczyźnie od XIII wieku przyjął się zwyczaj odprawiania Mszy wotywnej o Matce Bożej zwanej popularnie roratami. Nazwa "roraty" pochodzi od zwyczajowej pieśni na wejście (introitu), rozpoczynającej się od słów "Rorate caeli desuper" - "Spuśćcie rosę niebiosa". Msza roratnia, czyli msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu, jest śladem dawnego obchodzenia święta Zwiastowania Pańskiego w okresie Adwentu - 18 grudnia. W starożytnych i średniowiecznych księgach liturgicznych polecano odprawianie tej mszy o Najświętszej Maryi Pannie w tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie lub nawet przez cały Adwent. „Tak wyjątkowa obecność Matki Bożej w Adwencie ma głęboki sens. Maryja jest mistrzynią adwentowego oczekiwania. Jako córka Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła. Z Izraelem czekała na Mesjasza, a kiedy Anioł zwiastował jej, że pocznie i porodzi Syna, Emmanuela, oczekiwała na Życie, które cudownie w niej wzrastało. Razem z Kościołem czeka na przyjście chwalebnego, uwielbionego Chrystusa, a królując w niebie razem z Nim, wspiera Kościół w jego oczekiwaniu na ostateczny Dzień Pański”. Śpiew, który towarzyszy Mszom świętym roratnim przewidziany jest także na początek dzisiejszej liturgii Mszy Świętej. Zapewne jest to pozostałość z tradycji rozpoczynania od IV Niedzieli adwentu Mszy roratnich a zarazem rozpoczęcia drugiej części adwentu bezpośrednio przygotowującej nas do Uroczystości Bożego Narodzenia. Słowa: „Niebiosa rosę ślijcie nam z góry, Sprawiedliwego wylejcie chmury”, Są tęsknym wołaniem o Mesjasza - Zbawiciela i zapowiedzią Jego narodzin. Tekst zwrotek tej pieśni to modlitwa utkana z proroctw Izajasza (por. Iz 45,8). W sensie historycznym wyraża się w niej grzech Izraela i dramat jego zasłużonej kary, poczucie opuszczenia przez Boga, tęsknota za Zbawicielem i Odkupicielem, a w końcu Boża obietnica pocieszenia i wyzwolenia ludu. Interpretacja duchowa tych słów każe widzieć nam sytuację naszych dusz dotkniętych przez grzech, zmagających się ze słabościami, do których Bóg przychodzi jako Wyzwoliciel i Odkupiciel.
Ukochani przez Jezusa!
W te ostatnie dni przygotowań na przyjście Pana niech brzmią w naszych uszach słowa Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia: „Nie wystarczy w Boga wierzyć, trzeba jeszcze Bogu... zawierzyć! I to z uległością, dziecięcą prostotą! (...) O to musimy zabiegać w okresie Adwentu, w czasie budzenia nowych nadziei”.

Ks. Cezary Bodzon


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643