zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

3 maja

W Paryżu w kościele Matki Bożej Zwycięskiej, naprzeciw cudownego obrazu wisi wotum Polaków – emigrantów. Na marmurowej tablicy widnieje złote serce przebite siedmioma mieczami. W sercu tym zawarte jest to, co Polacy mieli najdroższego: grudka ziemi ojczystej, okruszynka chleba, szczypta soli wielickiej, kilka monet i krzyż walecznych. Wokoło napis: „Bogurodzicy Dziewicy, wotum Polaków, w Jej sercu zawsze nadzieje mających.” Piękne i wymowne wotum! Wotum symbolizujące ich miłość do Ojczyzny, którą oddali w Jej władanie.

Jak do tego doszło, ze my Polacy wybraliśmy Maryję na królową Polski? Oto kilka przykładów z naszej historii. Historii narodowej i religijnej.

1.Najstarsza świątynia Polska zbudowana w Gnieźnie za Mieszka I, podniesiona później do godności katedry otrzymuje tytuł Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

2.Powstające w średniowieczu katedry, opactwa, klasztory i kościoły są oddawane pod opiekę Maryi Bogurodzicy.

3.Najważniejszym i najszacowniejszym dokumentem pisanym i śpiewanym, świadczącym o naszej wierze jest pieśń „Bogurodzica”, która staje się hymnem narodowym.

4.Kult maryjny rozwija się na dworach królewskich, książęcych i zwykłych domostwach. Powstają pieśni maryjne, Jej obrazy, odbywają się pielgrzymki do sanktuariów maryjnych. Rodzi się wiara w Jej przedziwną opiekę nad naszym narodem.

5.W tej atmosferze dokonuje się pierwsza „elekcja” Maryi na Królową Polski kiedy Władysław Opolczyk w 1382r. rozbija namioty na Jasnej Górze dla „Czarnej Madonny” Częstochowskiej.

6.O patriotycznym kulcie Maryjnym może świadczyć obraz Matki Bożej Pocieszenia w klasztorze augustianów na Kazimierzu w Krakowie, w którym za królowej Jadwigi i biskupa Wysza zawiązuje się bractwo literackie, które czciło Maryję nabożeństwami w języku narodowym.

7.O szczególnym miejscu Maryi w naszej narodowej religijności ostatecznie zadecydowało następujące zdarzenie. W roku 1635 książę Albrecht Radziwiłł, Kanclerz Wielki Księstwa Litewskiego ogłosił drukiem książeczkę pt.: „Dyskurs nabożny z kilku słów wzięty o wysławianiu Najświętszej Panny Bogurodzicy Maryjnej.” Treścią jej jest objawienie jakie od Matki Bożej w Neapolu otrzymał włoski jezuita o. Juliusz Mancinelli. Kiedy ukazał mu się Maryja miał Ją zapytać: pod jakim imieniem jeszcze chciałaby być czczona? A Maryja poleciła mu by ją nazwano „Królową Polski”. Książeczka z wezwaniem Matki Bożej zrobiła na Polakach tak wielkie wrażenie, że już wtedy przed oficjalnym Jej uznaniem za Królową wszyscy w Polsce tym tytułem Ją nazywali.

8.Potem nadszedł smutny rok 1655 i wojna zwana w historii Potopem Szwedzkim oraz bohaterska obrona Częstochowy. Dnia 1 kwietnia 1656 przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie dokonuje się uroczysta „elekcja” Maryi na Królową Korony Polskiej za sprawą króla Jana Kazimierza i jego uroczystego ślubowania.

9.Decyzja ta zostaje przypieczętowana 8 września 1717r. uroczysta koronacja wizerunku Jasnogórskiego.

10.Obietnica Jana Kazimierza ustanowienia osobnego święta Maryi Królowej Polski zostaje urzeczywistniona dopiero w 1923r. kiedy papież Pius XI ustanawia dzień 3 maja świętem Królowej Korony Polskiej.

I tak jest po dzień dzisiejszy, choć po ostatniej wojnie wielu ludziom zależało na tym aby o­na przestała być naszą królową. Nie była nią na transparentach, sztandarach i ulicach ale pozostała nią w naszych świątyniach, a przede wszystkim w naszych sercach. A dziś? Dziś znowu toczy się walka o Nią i Jej Syna. Trudności i zagrożenia narodu wcale się nie skończyły lecz przeciwnie – bardziej się spotęgowały. Wydaje się jakby apokaliptyczna bestia wystąpiła do ataku, by zniszczyć w nas wiarę, godność ludzką, umiłowanie prawdy i wolności dzieci Bożych.

Przychodzi tu na myśl scena z „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Chrześcijanin Ursus walczy na arenie rzymskiego cyrku Koloseum z dzikim turem. Zmaga się z nim o życie swojej umiłowanej pani Ligii. Ta nierówna walka kończy się zwycięstwem człowieka, jego odwagi i mocy nie tylko ciała lecz i ducha. A natchnieniem w niej była pani Ursusa – Ligia. W założeniu samego autora ta scena ma charakter symbolu, wyobraża zmagania się Kościoła i chrześcijańskiego ducha ze światem i duchem pogańskim.

Mamy prawo symbol ten odnieść do dzisiejszych czasów i zmagań duchowych i walk ideowych zachodzących w naszej ojczyźnie. Uczestniczę w nich czy chcę czy nie chcę, tylko po której stronie: z Nią czy przeciw Niej?

Prośmy naszą Królową o światło z nieba i moc Jej Syna:

„Każda niech Polska będzie wielka

Synom jej ducha czy jej ciała

Daj wielkość serc, gdy będzie wielka

I wielkość serc, gdy będzie mała...

...Gdy z martwych się obudzi

I brzask wolności ją ozłoci,

Daj rządy mądrych, dobrych ludzi

Mocnych w mądrości i dobroci...

...Daj nam uprzątnąć dom ojczysty

Tak z naszych zgliszcz i ruin świętych

Jak z grzechów naszych, win przeklętych.

Niech będzie biedny, ale czysty

Nasz dom z cmentarza podźwignięty.” J. Tuwim

Ks. Piotr Kufliński


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643