zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

O miłości po stracie dziecka

Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Pan Jezus całym swoim życiem i działalnością ukazał jak bardzo kocha człowieka. Każdy jego gest, słowo i czyn był realizacją jego miłości. Definitywnie potwierdził tę miłość umierając na krzyżu. I nas ciągle wzywa byśmy żyli miłością i tę miłość okazywali. Czym jest miłość? Miłość jest to czynność społeczna, przez którą człowiek pragnie osobą drugiego człowieka ( grupą lub jakimś przedmiotem zastępczym ) usunąć swoje wątpienie, swój strach, swój brak, dając w zamian całą swoją pewność, swoją jaźń, swoje posiadanie. Z punktu widzenia rozwoju i postępu społecznego jest czynnością najbardziej uspołeczniającą, gdyż łączy całe swoje osobiste z całym czyimś osobistym. . Wszystkie mity, bajki, opowiadania, filmy, doświadczenia ludzi wszystkich czasów i pokoleń mówią o tym, że nie ma na świecie niczego, czego byśmy tak bardzo potrzebowali jak miłości. Nic bardziej, niż ona, nie czyni nas szczęśliwymi. W Ewangelii słyszymy słowa Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Pan Jezus mówi o Miłości chrześcijańskiej. Jest to miłość bezinteresowna, która daje, nie pytając, co za to otrzyma. Wyraża się w służbie i poświęceniu. Taka miłość jest owocem ludzkiego wysiłku i darem Ducha świętego. Przykazanie, tak rozumianej miłości daje Jezus swoim uczniom w czasie Ostatniej Wieczerzy. Umywa im nogi, daje im swoje ciało na pożywienie i oddaje za nich swoje życie na krzyżu. To wszystko nadaje moc i uwiarygodnia słowa wypowiedziane w czasie Ostatniej Wieczerzy: Zaś zmartwychwstanie Chrystusa daje nam pewność, że tylko na drodze takiej miłości, w łączności z Chrystusem życie człowieka znajduje swoje spełnienie. Pan Jezus mówiąc o przykazaniu miłości pokazuje swoim życiem, że miłość wyraża się w bezinteresownym poświęceniu dla innych. A zatem droga miłości jest jedyną droga prowadzącą do wieczności. Tym, co czyni życie najpiękniejszym i najpełniejszym jest miłość. Św. Paweł powie Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. To szczególnie ważne w obliczu śmierci. Miłość wykracza poza grób. To co sprawia, że między nami a tymi co odeszli jest łączność to właśnie miłość. Kiedyś zauważyłem w kościele pewną panią, która codziennie przychodziła na mszę św. Deszcz, śnieg, wichura, dotkliwy upał ona zawsze siedziała w pierwszej ławce kościoła i uczestniczyła we mszy św. Pewnego dnia zapytałem, dlaczego? Wówczas odpowiedziała tak: Miałam kiedyś jedyną córkę. Niestety pewnego dnia zdarzył się wypadek. Zginęła potrącona przez samochód. Przeżyłam to strasznie. Nie mogłam sobie znaleźć miejsca. Aż wreszcie znalazłam. Tu w kościele. W czasie każdej mszy św., kiedy modlę się do Boga wiem, że ona, moja córka, czyni to samo: wielbi Boga. Bo wierzę, że ona jest blisko Boga, w niebie. Miłość jest nam dana i zadana. Mamy się nią dzielić. I to ciekawe, że gdy okazujemy miłość tak naprawdę sobie czynimy dobro. . Pewna dziennikarka prowadziła kiedyś rubrykę porad. Kiedyś w czasie przeprowadzanego z nią wywiadu, jeden z dziennikarzy zadał jej następujące pytanie:, Co najczęściej powtarza się w listach czytelników i o jaką' poradę najczęściej proszą? - Najczęściej ludzie piszą, że czują się bardzo osamotnieni i zagubieni. A co im wtedy Pani radzi? - Pytał dalej dziennikarz. - Radzę im, aby rozglądnęli się wokół siebie i zobaczyli, jak wielu ludzi potrzebuje ich pomocy. Angażując się w pomoc innym ludziom, zapomną o tym, że są samotni i niepotrzebni. Zaangażowani przez Jezusa w dzisiejszej Ewangelii uczniowie na pewno nie czuli się samotni i niepotrzebni. Jednym z paradoksów współczesnego życia jest poczucie zagubienia i osamotnienia. Ludzie czują się zagubieni i osamotnieni żyjąc w rodzinach, a nawet przebywając w tłumie. Czego im, zatem brak? Osamotnienie, to unikanie nie tylko ludzi, ale czasami również Boga. Jest to zamknięcie się w swoim własnym świecie, zajęcie się tylko sobą, własnymi prawdziwymi i urojonymi bólami. W rezultacie jest to uczucie bezsensu i niepotrzebności. Tak jak radziła swoim czytelnikom dziennikarka, najlepszym lekarstwem na przezwyciężenie poczucia zagubienia i osamotnienia, jest zwrócenie się do ludzi, zaangażowanie się w pomoc biednym, chorym, samotnym, potrzebującym. Zobaczymy wtedy z bliska, że inni ludzie są nieraz od nas biedniejsi materialnie i duchowo, mają większe kłopoty i cierpienia, są bardziej niż my opuszczeni i osamotnieni. Pomagając innym ludziom nie tylko zapomnimy o naszej samotności, kłopotach i problemach, ale także wypełnimy tę misję, do której nas wszystkich Chrystus powołał. Jeśli dotyka nas cierpienie tak bardzo potrzebujemy kogoś, kto swoją obecnością wesprze. Będzie przy nas. Okaże zainteresowanie. I dobrze, że tego potrzebujemy. Tak ważne jest wzajemne wsparcie męża i żony, rodzeństwa, przyjaciół. I nie chodzi o wielkie czyny czy słowa ale zwykłą obecność. Czasem wystarczy słowo, zainteresowanie drugim człowiekiemm Sławny psychiatra Wiktor Frankl tak wspomina Kiedyś o trzeciej nad ranem odebrałem telefon od pewnej kobiety, która oświadczyła, iż jest gotowa popełnić samobójstwo, była jednak ciekawa mojego zdania na ten temat. Przytoczyłem, więc wszystkie możliwe argumenty przeciw takiemu rozwiązaniu oraz przemawiające za tym, aby jednak dalej żyła. Przemawiałem do niej przez trzydzieści minut, aż w końcu dała mi słowo, że zamiast targnąć się na swoje życie, spotka się ze mną w szpitalu. Gdy to jed-nak nastąpiło, okazało się, że żaden z przytoczonych przeze mnie argumentów nie zrobił na niej większego wrażenia. Jedynym powodem, dla którego zdecydowała nie odbierać sobie życia, był fakt, że zamiast wpaść w złość po tym, jak zostałem przez nią wyrwany z głębokiego snu, cierpliwie jej wysłuchałem, a następnie rozmawiałem z nią jeszcze przez pół godziny. Uznała, że świat, w którym może się zdarzyć coś podobnego, musi być wart tego, aby dalej żyć. Cierpienie to tajemnica. Szczególnie związane ze stratą bliskiej osoby. Czasem ono przygotowuje by pomóc komuś kogo spotyka podobny krzyż. Nikt tak nie zrozumie cierpiącego jak ten, który przez to cierpienie przeszedł. Pan Jezus tak jak kiedyś do Siostry Faustyny tak do nas mówi słowa; Córko Moja, () żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy czyn, drugi słowo, trzeci modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu Idąc za pouczeniem Pana Jezusa, Jego świadkami stajemy się przez czyny miłosierdzia. Każdy na swój sposób tę może czynić. Tu potrzeba wyobraźni miłosierdzia by pomyśleć, co i w jaki sposób dobrego uczynić drugiemu człowiekowi. Drugi sposób to nasze słowo, które może nieść pociechę drugiemu człowiekowi. Czasem tak ważne jest, by chcieć z kimś porozmawiać a może komuś świadczenia podziękować, czy może pochwalić za to, co dobrego uczynił. Szczególne znaczenie ma nasze słowo, które niesie pociechę drugiemu człowiekowi. Ważne jest też słowo upomnienia, jeśli czynimy to z miłością w trosce o naszego bliźniego. Trzecim sposobem niech zgodnie z pouczeniem Pana Jezusa będzie nasza modlitwa zanoszona w intencji innych. W tym miejscu odkrywamy piękno Koronki do Miłosierdzia Bożego. Niech Ta modlitwa staje się dla nas codzienną praktyką. Do każdego z nas mówi Chrystus: "Jesteś mi potrzebny, Potrzebuję twoich rąk, aby kontynuować moje błogosławieństwo, Potrzebuję twoich ust, aby kontynuować moje nauczanie, Potrzebuję twojego ciała, aby kontynuować moje cierpienie, Potrzebuję twojego serca, aby kontynuować moją miłość, Potrzebuję ciebie, aby kontynuować moje dzieło Zbawienia" .

ks. Janusz Kościelniak

Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643