zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

O zaufaniu po stracie dziecka

Przeżywamy dzisiaj uroczystość odpustową naszego kościoła i wpatrujemy się w naszą patronkę świętą Tereskę od dzieciątka Jezus. Czego ona nas dzisiaj uczy? Najpierw tego, że każdy z nas jest powołany do świętości, że świętość to nie przywilej wybranych a zadanie każdego. Powołanie do świętości jest podstawą każdego innego powołania, które realizujemy w życiu. Może to być życie w małżeństwie. Takim powołaniem jest macierzyństwo i ojcostwo. Można na swoją pracę spojrzeć również jak na powołanie. Powołaniem jest życie w kapłaństwie i zakonie, czy życie w samotności. Pójdź za Mną! Nasz Mistrz Jezus Chrystus wzywa nas abyśmy swoim życiem głosili Jego Ewangelię. Ktoś może pomyśleć, ze to wezwanie dotyczy tylko wybranych ludzi. Wielu może w tym momencie powiedzieć: Muszę przecież żyć w tym świecie, troszczyć się o swoje codzienne sprawy, muszę pracować, zarabiać, zapewnić byt swojej rodzinie. To wszystko jest ważne. Jednak by dobrze wypełniać swoje powołanie potrzeba umieścić w swoim życiu Boga na pierwszym miejscu. Będzie dobrym ojcem, dobrą matką, dobrym pracownikiem ten, kto będzie najpierw dobrym chrześcijaninem. Każdy z nas wybrał jakąś drogę w życiu. Jakieś zobowiązania. Dla mnie jest to kapłaństwo i wszystko, co się z nim wiąże. Dla kogoś może to być małżeństwo, zakon, życie w samotności czy jeszcze coś innego. Czasem ten pług, o którym mówi Jezus przemienia się w krzyż. Pan Jezus w ewangelii powiedział znamienne słowa: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, i weźmie swój krzyż, a idzie za mną. (Mt 16, 24). Każdy z nas na drodze powołania, które realizuje przeżywa różne trudności. I wtedy rodzi się pokusa, by z wszystkiego zrezygnować. By porzucić swoja drogę powołania. Pomyślmy dziś, jak wygląda nasza wierność podjętej drodze. Jak wygląda nasze kroczenie za Chrystusem? Jeśli idę za Chrystusem, to różna może być ta moja droga. Czasami jest to droga wielkiej radości. Ale przecież przychodzą takie chwile, kiedy za wierność Chrystusowi trzeba zapłacić, i to czasami bardzo wiele. Może być tak, że codzienność nas tak przygniecie do ziemi, że wszystko wydawać się będzie bez sensu. Pojawi się pytanie, po co wstawać do pracy, po co codziennie przygotowywać posiłek dla dzieci, po co sprzątać, prać. To takie nic nieznaczące. Chcielibyśmy wżyciu czasem czegoś wielkiego a tu szara rzeczywistość. Bóg posługuje się ludźmi prostymi w swoim dziele zbawiania człowieka. I każdy ma do wypełnienia jakieś zadanie W dzisiejszej ewangelii Pan Jezus wysyła z misją 70 uczniów. Posługuje się nimi, obdarza zaufaniem. Pokazuje nam w ten sposób, ze jesteśmy Mu potrzebni. To odnosi się do każdego z nas, każdy z nas jest dla niego ważny i każdego z nas Bóg potrzebuje. Różne są nasze zadania w świecie, różne powołania, ale kiedy spełniamy je z miłością i zaangażowaniem wówczas stajemy się narzędziami Jezusa. Jezus wysyłając uczniów daje im polecenie by niewiele Brali na drogę. Dlaczego? To miało ich nauczyć zaufania do Boga. Nie liczenia tylko na siebie, lecz zawierzenia siebie Bogu. Człowiek jest ukierunkowany na szukanie poczucia bezpieczeństwa, na szukanie oparcia, co oznacza, że jest ukierunkowany na zawierzenie. Jest ukierunkowany na to, żeby mieć jakiś system zabezpieczeń, żeby na coś liczyć, żeby się czemuś czy komuś powierzyć. Poczucie bezpieczeństwa to podstawowy, najbardziej elementarny wymóg ludzkiej psychiki. Jego brak, czy to w sytuacji zagrożenia, czy zabrania nam jakiegoś oparcia, rodzi lęk. To ten rodzący się w nas lęk sprawia, że nasze dążenie do poczucia bezpieczeństwa jest bardzo silne wszystkie jednak ludzkie systemy bezpieczeństwa są niedoskonałe i nie mogą być doskonałe, ponieważ oparte są jedynie na naszych planach czy kalkulacjach; dlatego muszą zawodzić, i wtedy, dochodzi do kryzysu. Aby nasza wiara była oparciem się na Chrystusie i powierzeniem się Jemu, musimy uznać, że tylko On jest naszym prawdziwym zabezpieczeniem. Kiedy wali się nam cały system zabezpieczeń, pozostaje albo rozpacz, albo wiara albo straszna rozpacz, albo heroiczna wiara. Z okazji Bożego- Narodzenia w 1887roku Celina, siostra św. Teresy od Dzieciątka Jezus, chciała jej sprawić radosną niespodziankę. Zrobiła mały papierowy statek i spuściła na wodę. Wewnątrz statku znalazła się postać małego, śpiącego Jezusa i wypisane - słowa: "Zdanie się" Było to hasło modlitwy Teresy i Celiny. Są wody, fale życia, na których Bóg:, ma je prowadzić, a one mają zdać się na Jego miłość. Św. Teresa z Lisieux powie krótko, że trzeba być jak dziecko i o nic się nie martwić (zob. Pisma, t. II, s. 396). W tym jednym zdaniu jest cały program: Zdać się na Pana, to znaczy nie martwić się niczym, bo przecież On cię kocha i o wszystko się troszczy. Dopiero wtedy zacznie przesączać się do naszej duszy, do naszego serca autentyczny pokój. Od zagrożeń, które rodzą lęk, nie możemy się uwolnić, ale bardzo ważne jest, żeby ten lęk usuwać świadomym aktem zdania się na Pana. Oczywiście po ludzku mamy zrobić tyle ile możemy, ale w tym wszystkim nie możemy zapomnieć, że wszystko zależy od Boga Zaufanie do Boga budujemy na naszej modlitwie. Zaufanie do Boga jest tak bar5dzo potrzebne w chwilach cierpienia a szczególnie kiedy przeżywamy odejście z tego świata kogoś, kogo kochaliśmy. To świadomość, że jest on w rękach kochającego Ojca. Tak pisze pewna matka Kochany nasz Syneczku! Nie poznałeś naszego świata. To co poznałeś, to była bieganina wokół Ciebie, przyciszone rozmowy lekarzy i pielęgniarek, regularna praca aparatów do oddychania i pompowania krwi. Twoje serduszko przestało bić po 90 minutach. Nie poznałeś nas. Ale być może czułeś nas odrobinę, być może byłeś świadkiem naszej miłości, troski i radości gdy dowiedzieliśmy się, że jesteś. Dziękujemy Ci Syneczku, za twoje pierwsze znaki życia, za twoje pierwsze ruchy. Byliśmy szczęśliwi z Tobą, twoja matka i ja. Myślę teraz o tej chwili, w której poznałem twoją matkę, o tej chwili, w której ślubowaliśmy sobie miłość i wierność na całe życie. Twoja matka przestała palić, pić kawę i wino. Gdy dowiedzieliśmy się, że jesteś, przestała tańczyć - wszystko dla Ciebie! Czasami długo nie mogła zasnąć, nie brała jednak żadnych lekarstw nasennych, aby nie zatruwać Ciebie. Mój Syneczku! Na pięć dni przed Twoim urodzeniem otrzymaliśmy od przyjaciół telegram, że im urodził się synek. Cieszyliśmy się z tego, mieliście być przyjaciółmi, Twoje serduszko przestało bić. Będziemy długo pamiętać ten dzień, w którym przyszedłeś i odszedłeś od nas. Będziemy zawsze pamiętać Ciebie! Nie będziemy nosić znaków żałoby, chociaż jesteśmy bardzo smutni i przygnębieni. Nie będziemy się modlić za Ciebie, bo wiemy, że jesteś w niebie. Ty módl się za nas, Syneczku. Obudź w nas nadzieję na twoją Siostrzyczkę czy Braciszka. Módl się również o to, aby wciąż mniej rodziców dzieliło nasz los. Kiedyś będziemy razem. Twój ojciec i twoja matka. (List ten był zamieszczony w jednej z gazet w Kolonii.). W takiej chwili tak ważne by zaufać, że nasz ukochany bliski jest u kogoś u kogo jest szczęśliwy, jest w rękach Boga. Suiostra Faustyna przekazała nam słowa paba Jezusa z jednego ze swoich objawień: Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają mało, zacieśniają swe serca. (Dz. 1578) O Boże mój, nadziejo moja jedyna, w Tobie położyłam ufność całą i wiem, że nie będę zawiedziona (Dz. 317). Znam całą wszechmoc miłosierdzia Twego i ufam, że dasz mi wszystko, czego potrzebuje słabe dziecię Twoje (Dz. 898). O Jezu, utajony w Najświętszym Sakramencie, Miłości i Miłosierdzie moje jedyne, polecam Ci wszystkie potrzeby duszy i ciała mojego. Ty możesz mnie wspomóc, bo jesteś miłosierdziem samym; w Tobie cala moja nadzieja (Dz. 1751).

ks. Janusz Kościelniak

Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643