zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Święta Teresa od dzieciątka Jezus

Przeżywamy dzisiaj uroczystość odpustową naszego kościoła i wpatrujemy się w naszą patronkę świętą Tereskę od dzieciątka Jezus. Czego ona nas dzisiaj uczy? Najpierw tego, że każdy z nas jest powołany do świętości, że świętość to nie przywilej wybranych a zadanie każdego. Powołanie do świętości jest podstawą każdego innego powołania, które realizujemy w życiu. Może to być życie w małżeństwie. Takim powołaniem jest macierzyństwo i ojcostwo. Można na swoją pracę spojrzeć również jak na powołanie. Powołaniem jest życie w kapłaństwie i zakonie, czy życie w samotności. Pójdź za Mną! Nasz Mistrz Jezus Chrystus wzywa nas abyśmy swoim życiem głosili Jego Ewangelię. Ktoś może pomyśleć, ze to wezwanie dotyczy tylko wybranych ludzi. Wielu może w tym momencie powiedzieć: Muszę przecież żyć w tym świecie, troszczyć się o swoje codzienne sprawy, muszę pracować, zarabiać, zapewnić byt swojej rodzinie. To wszystko jest ważne. Jednak by dobrze wypełniać swoje powołanie potrzeba umieścić w swoim życiu Boga na pierwszym miejscu. Będzie dobrym ojcem, dobrą matką, dobrym pracownikiem ten, kto będzie najpierw dobrym chrześcijaninem. Każdy z nas wybrał jakąś drogę w życiu. Jakieś zobowiązania. Dla mnie jest to kapłaństwo i wszystko, co się z nim wiąże. Dla kogoś może to być małżeństwo, zakon, życie w samotności czy jeszcze coś innego. Czasem ten pług, o którym mówi Jezus przemienia się w krzyż. Pan Jezus w ewangelii powiedział znamienne słowa: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, i weźmie swój krzyż, a idzie za mną. (Mt 16, 24). Każdy z nas na drodze powołania, które realizuje przeżywa różne trudności. I wtedy rodzi się pokusa, by z wszystkiego zrezygnować. By porzucić swoja drogę powołania. Pomyślmy dziś, jak wygląda nasza wierność podjętej drodze. Jak wygląda nasze kroczenie za Chrystusem? Jeśli idę za Chrystusem, to różna może być ta moja droga. Czasami jest to droga wielkiej radości. Ale przecież przychodzą takie chwile, kiedy za wierność Chrystusowi trzeba zapłacić, i to czasami bardzo wiele. Może być tak, że codzienność nas tak przygniecie do ziemi, że wszystko wydawać się będzie bez sensu. Pojawi się pytanie, po co wstawać do pracy, po co codziennie przygotowywać posiłek dla dzieci, po co sprzątać, prać. To takie nic nieznaczące. Chcielibyśmy wżyciu czasem czegoś wielkiego a tu szara rzeczywistość. Bóg posługuje się ludźmi prostymi w swoim dziele zbawiania człowieka. I każdy ma do wypełnienia jakieś zadanie zlecone mu przez Boga. I co najważniejsze każde w oczach Bożych jest ważne. Tak Jak mówiła matka Teresa z Kalkuty Każdy z nas ma do wypełnienia zlecone mu przez Boga powołanie miłości. W godzinie naszej śmierci, kiedy staniemy przed Bogiem twarzą w twarz, zdamy rachu¬nek z tego jak wypełniliśmy to powołanie. Bóg nie będzie nas pytał, ile udało się nam dokonać, tylko jak wiele miłości w to włożyliśmy. Potrzeba nam spojrzeć niejako na nowo na swoją codzienność i uświadomić sobie, że wszystko, co czynimy w życiu z miłością i naszym zaangażowaniem jest wielkie i ważne i w tej codzienności osiągnąć możemy świętość. Jak osiągnąć świętość w naszej codzienności? To pytanie zadawała sobie również nasza patronka: Zapisała takie słowa: . "Ty wiesz, moja Matko, że zawsze pragnęłam być świętą, ale cóż! kiedy porównuję się ze świętymi, stwierdzam nieustannie, że między nami ta sama różnica, jak między niebotyczną górą, a zagubionym ziarnkiem pasku, deptanym stopami przechodniów. Lecz zamiast zniechęcać się, mówię sobie: Dobry Bóg nie dawałby mi pragnień nierealnych, więc, pomimo że jestem tak małą, mogę dążyć do świętości. Niepodobna mi stać się wielką, powinnam więc znosić się taką, jaką jestem, ze wszystkimi swymi niedoskonałościami; chcę jednak znaleźć sposób dostania się do Nieba, jakąś małą drogę, bardzo prostą i bardzo krótką, małą drogę zupełnie nową. Żyjemy w wieku wynalazków, nie ma już potrzeby wchodzić na górę po stopniach schodów; u ludzi bogatych z powodzeniem zastępuje je winda. Otóż i ja chciałabym znaleźć taką windę, która by mnie uniosła aż do Jezusa, bo jestem zbyt mała, by wstępować po stromych stopniach doskonałości" (...) "Windą, która mnie uniesie aż do Nieba, są twoje ramiona, o Jezu! a do tego nie potrzebuję wzrastać, przeciwnie, powinnam zostać małą, stawać się coraz mniejszą. W realizowaniu powołania może pojawić się niebezpieczeństwo zniechęcenia i znużenia tym, co robimy. Lekarstwem na to jest powrót do pierwotnej gorliwości. W Apokalipsie świętego Jana czytamy: Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to, że złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami. Ty masz wytrwałość: i zniosłeś cierpienie dla imienia mego - niezmordowany. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj, więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij! Czasem potrzeba wrócić do pierwszych chwil naszego powołania, do pierwotnych ideałów. I w naszym życiu może być trochę podobnie, możemy zabiegać o coś bardzo a gdy to osiągniemy spoczywamy na laurach i wpadamy w stagnację. Dla Teresy być świętym to być podobnym do któregoś ze świętych kanonizowanych. Porównanie siebie z którymkolwiek z nich nie jest pocieszające. Teresa widzi ogromną różnicę pomiędzy znanymi świętymi a sobą. Wniosek z tego porównania jest jeden: taka świętość jest dla niej niemożliwa! Poszukuje innego niż dotychczas sposobu osiągnięcia świętości. Chce znaleźć inną drogę, bo dotychczasowa nie dała jej rezultatów. I oto znalazła ją i porównuje do, nowego wówczas, wynalazku windy. "Chciałbym znaleźć a taką windę, która by mnie uniosła aż do Jezusa, bo jestem zbyt mała, by wstępować po stromych stopniach doskonałości". W przeciwieństwie do trudu wstępowania po schodach winda bez wysiłku ze strony człowieka wynosi go na określone piętro. Winda obrazuje właśnie małą drogę, prostą i krótką. Teresa odkrywa teologiczną prawdę, że człowiek o własnych siłach nie jest w stanie osiągnąć całkowitego zjednoczenia z Bogiem. Mówi święta Teresa: "Windą, która mnie uniesie aż do Nieba, są twoje ramiona, o Jezu". Na pierwszy plan w odkryciu Teresy wysuwa się Boże miłosierdzie. Bóg widziany jest przez nią jako miłość, która pochyla się na maluczkim.W ten sposób Teresa znalazła drogę, na której świętość Boga staje się świętością człowieka. Odkryła drogę do wielkości na miarę Boga. Powie o niej na łożu śmierci. że "…polega na usposobieniu serca, które sprawia, że jesteśmy małymi i pokornymi w objęciach Boga, uznającymi swą słabość i ufającymi do zuchwalstwa Jego dobroci ojcowskiej". Iść małą drogą "…to uznawać swoją nicość, oczekiwać wszystkiego od Boga, jak małe dziecię oczekuje wszystkiego od ojca, niczym się nie kłopotać, nie gromadzić mienia". Można powiedzieć że osiągnąć świętość, to bezgranicznie zaufać Bogu. Dopiero zdanie się na Boga przynosi pokój serca Nie ma innej drogi do pokoju jak tylko pełne zdanie się na Jego wolę, to znaczy na Jego miłość. Z okazji Bożego- Narodzenia w 1887roku Celina, siostra św. Teresy od Dzieciątka Jezus, chciała jej sprawić radosną niespodziankę. Zrobiła mały papierowy statek i spuściła na wodę. Wewnątrz statku znalazła się postać małego, śpiącego Jezusa i wypisane - słowa: "Zdanie się" Było to hasło modlitwy Teresy i Celiny. Są wody, fale życia, na których Bóg:, ma je prowadzić, a one mają zdać się na Jego miłość. Św. Teresa z Lisieux powie krótko, że trzeba być jak dziecko i o nic się nie martwić (zob. Pisma, t. II, s. 396). W tym jednym zdaniu jest cały program: Zdać się na Pana, to znaczy nie martwić się niczym, bo przecież On cię kocha i o wszystko się troszczy. Dopiero wtedy zacznie przesączać się do naszej duszy, do naszego serca autentyczny pokój. Od zagrożeń, które rodzą lęk, nie możemy się uwolnić, ale bardzo ważne jest, żeby ten lęk usuwać świadomym aktem zdania się na Pana. Oczywiście po ludzku mamy zrobić tyle ile możemy, ale w tym wszystkim nie możemy zapomnieć, że wszystko zależy od Boga, tak jak powiedział św. Augustyn: Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga. Zaufanie do Boga budujemy na naszej modlitwie. Stara legenda opowiada, jak to pewnego razu król przyszedł do mądrego mnicha po radę. Monarcha z podziwem stał przed stertą ksiąg i foliałów napisanych przez uczonego męża. Ojcze — powiedział - zazdroszczę ci, że w tych dziełach potrafisz zawrzeć tyle mądrości. Mylisz się — odparł zakonnik i zaprowadził gościa do stajni, gdzie akurat brat stajenny przerwał pracę na krótką modlitwę. Wskazując na tego modlącego się brata uczony mnich powiedział: Z tych złożonych do modlitwy rąk spływa ukryta siła w nasz świat: Ze złożonych rąk do modlitwy podkreślił mnich — a nie z moich ksiąg. Patronką dzisiejszego dnia jest święta Teresa od dzieciątka Jezus. Życie tej świętej ukazuje wielką role i siłę modlitwy. Jedna z jej wypowiedzi jest szczególnie pouczająca. Tak do nas mówi patronka dnia dzisiejszego: "Jakże wielka jest potęga modlitwy! Aby zostać wysłuchanym, nie trzeba koniecznie odczytywać z książki pięknej formułki, ułożonej na daną okoliczność; gdyby tak było, jakże byłabym godna pożałowania! Poza oficjalnymi modlitwami Kościoła, które odmawiać jestem tak niegodna, nie mam odwagi zmuszać się do wyszukiwania pięknych modlitw w książeczkach; nie wiedząc, którą z nich wybrać, postępuję jak dzieci nie umiejące czytać: mówię Panu Bogu po prostu, co chcę Mu powiedzieć, nie siląc się na piękne zdania, a On zawsze zrozumie. Dla mnie modlitwa jest wzniesieniem serca, prostym wejrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i w radości; na koniec jest to coś wielkiego, nadprzyrodzonego, co rozrzewnia moją duszę i jednoczy mnie z Jezusem. Bardzo kocham wspólne modlitwy, bo Jezus obiecał być, pośród którzy się gromadzą w imię Jego. Nieraz, kiedy mój umysł pogrążony jest w tak wielkiej oschłości, że niemożliwością staje się dla mnie wydobycie z niego choćby jednej myśli jednoczącej mnie z Bogiem, odmawiam bardzo powoli: Ojcze nasz, a potem Pozdrowienie Anielskie; wówczas te modlitwy porywają mnie i karmią mą duszę o wiele lepiej, niż gdybym odmówiła je setki razy, ale z pośpiechem". Uczy nas św. Teresa od Dzieciątka Jezus, aby stawać przed Bogiem jak dziecko przed ojcem. Tak pięknie pokazuje św Teresa w swoich pismach – że zrozumiała, że nie musi bać się swojej małości i słabości, gdyż to właśnie one najbardziej chwytają Boga za serce. Często narzekamy na trudności w skupieniu na modlitwie, czasami na oschłośc. Jak widzimy te trudności towarzyszyły również św. Teresie. Co zrobić by nasza modlitwa stawała się bardziej osobista,? Tak Jak św. Teresa musimy sobie uświadomić na początku, że modląc się mówimy do Boga, Który jest Osobą Która nas kocha , słyszy, interesuje się nami. Święta Tereso od Dzieciątka Jezus. wejrzyj na ufność, którą pokładam w Tobie, przyjmij moje błagania i wstaw się za mną do Najświętszej Maryi Panny, która obdarzyła Cię uzdrawiającym uśmiechem w cierpieniu. Wejrzyj także na udręczonych, na cierpiących i na wszystkich, którzy Cię wzywają. Jednoczę się z nimi jak z braćmi. Proszę Cię, niech udzielone mi zgodnie z Bożą wolą łaski, umocnią moją wiarę, nadzieję i miłość, wyjednają pomoc w chwili śmierci i wieczną radość dzieci Bożych w niebie. Amen. Ks. Ireneusz Kościelniak

Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643