zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

14 Niedziela

W dzisiejszej ewangelii Pan Jezus wysyła z misją 70 uczniów. Posługuje się nimi, obdarza zaufaniem. Pokazuje nam w ten sposób, ze jesteśmy Mu potrzebni. To odnosi się do każdego z nas, każdy z nas jest dla niego ważny i każdego z nas Bóg potrzebuje. Różne są nasze zadania w świecie, różne powołania, ale kiedy spełniamy je z miłością i zaangażowaniem wówczas stajemy się narzędziami Jezusa. Każdy na swój sposób może stawać się narzędziem naszego Mistrza w głoszeniu Ewangelii. Odnosi się to do tych, którzy żyją w stanie duchownym, tych, którzy żyją w rodzinie czy w stanie samotnym. Do każdego z nas Jezus mówi słowa: Jesteś mi potrzebny…Potrzebuję twoich rąk, by służyć moim braciom; potrzebuje twoich ust, by mówiły o mojej dobroci potrzebuje twojego serca, aby kontynuowało moją miłość; potrzebuje twojego ciała, aby kontynuowało moje cierpienie, potrzebuję ciebie, aby kontynuować moje dzieło zbawienia.

    Pan Jezus wysyłając uczniów z misją daje im szczególne polecenie: Mają mówić Pokój temu domowi. Od tego ma rozpoczynać się ich misja, gdyż tylko w atmosferze pokoju można głosić Orędzie Chrystusa. Słusznie niepokoją nas dzisiejsze czasy. Tak wiele w nich niepokoju, tak często słyszymy w mediach o konfliktach zbrojnych. Tak często brakuje pokoju. Równocześnie tak bardzo człowiek współczesny go pragnie. Budowanie pokoju rozpoczyna się od naszego wnętrza. Kiedyś św. Franciszek rozmawiał z radnym jego rodzinnego miasta Asyżu, który uskarżał się na zło, chaos i niepokoje szerzące się w świecie. Św. Franciszek spokojnie wysłuchał tego i odpowiedział, że jest lekarstwo by to uleczyć. Jakie może być lekarstwo na tak wielkie zło? Zapytał radny. A Franciszek spokojnie odpowiedział: Pan i ja musimy zacząć od siebie przemianę a już świat będzie stawał się lepszy, częstym błędem jest to, ze wszyscy chcą zmieniać innych zapominając o sobie. I dla nas jest to bardzo istotne pouczenie, że budowanie pokoju rozpoczyna się od nas samych. Stare afrykańskie przysłowie mówi: Wielu małych ludzi w wielu małych miejscowościach, którzy czynią wiele małych rzeczy, mogą przemieniać oblicze świata.

Źródłem pokoju jest Chrystus. Pokój, który daje świat jest zawsze nietrwały, prawdziwy pokój Chrześcijanin uzyskać może żyjąc w łączności z Bogiem. Pokój Chrystusowy płynie z Jego obecności. Jest Jego darem. Pokój mój daję wam – mówi Chrystus. To On jest naszym pokojem danym nam przez wiarę. Przyjąć przez wiarę pokój od Chrystusa, to przyjąć Jego osobę, to otworzyć nasze serce dla niego. Pokój Chrystusa to wynik wybierania Jego osoby. Nie zbuduje pokoju między ludźmi ten, kto nie żyje w pokoju z Bogiem i samym sobą. Chrystus jest pełnią pokoju i tą pełnią nas obdarza. Wiele razy mówi do swoich uczniów: "Pokój mój wam daję". I tyko od nas zależy czy ten pokój będzie naszym udziałem. Także w czasie sprawowania Eucharystii, ustami kapłana Chrystus kieruje do nas słowa: "Pokój Pański niech będzie z wami”. O pokój trzeba nam się modlić a ze swej strony starać się ten pokój budować w codziennym życiu.

Na wiele rzeczy w świecie nie będziemy mieli wpływu. Jednak każdy z nas w miejscu, w którym żyje może wprowadzać pokój. W szkole często tłumaczy się dzieciom, że są cztery klucze, które otwierają ludzkie serce, by mogło w nim zagościć dobro, przyjaźń zgoda. To krótkie a jakże ważne słowa: Dziękuję, przepraszam, przebaczam, proszę. Między ludźmi, którzy się naprawdę kochają: między małżonkami, przyjaciółmi, dziećmi i rodzicami – ważne jest każde słowo, każdy gest, nawet najmniejsze wyświadczone dobro. I wówczas tak bardzo ważne jest słowo dziękuję, które wyraża naszą wdzięczność za otrzymane dobro od drugiego człowieka. Jeśli między ludźmi pojawia się nieporozumienie, zgrzyt nadwyrężający zgodę, zadający ból drugiemu człowiekowi tak ważne jest słowo przepraszam i związana z nim postawa zadośćuczynienia. Trudniejsze jest słowo przebaczam. Domaga się wysiłku, aby powrót do zgody był możliwy. Jakże ważna jest tu postawa obu zwaśnionych stron i czwarte słowo wypowiadane z pokorą: proszę o przebaczenie. Bez tych czterech słów i objawiających się przez nie zachowań nie można po ludzku żyć, ani stawać się pełnym człowiekiem a przez to wprowadzać prawdziwego pokoju. Zakończmy nasze rozważania słowami Tomasza a Kempis z książki O naśladowaniu Chrystusa, które niech będą dla nas receptą jak wprowadzać pokój i modlitwą by Bóg nas w tym wspomagał: W każdej sytuacji uważaj na to, co robisz i co mówisz, i skup się na tym szczególnie, aby Bogu się tylko podobać. Nie sądź pochopnie cudzych słów i postępków, nie mieszaj się do tego, czego ci nie zlecono, a nie zaznasz wcale niepokoju, albo go umniejszysz. A nadto trzymaj język na uwięzi, milcz raczej, niż mów za dużo. Pragnij zawsze i módl się, aby działa się w tobie jedynie wola Boga. Właśnie taki człowiek osiągnie sferę pokoju i spoczynku. Panie, mówisz mało, lecz wiele w tym doskonałości. Twoja mowa jest prosta, ale pełna treści i dojrzała jak owoc. Gdybym potrafił wiernie wcielać ją w życie, nie rodziłoby się we mnie ciągle tyle niepokoju. Bo ilekroć czuję się strwożony i niespokojny, zauważam, że od Twojej mądrości odstępuję. Ale Ty, który wszystko możesz i łaskawie kierujesz rozwojem duszy, daj mi więcej łaski, abym mógł spełniać Twoje wskazania i stopniowo osiągać zbawienie.

Ks, Janusz Kościelniak


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643