zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Kazanie na 11 listopada (2)

Ojczyzna nasza to wieś i miasto,

i las, co szumi piosenką o zmroku,

obłok i słońce, co świeci jasno,

zboże, co w polu rośnie wysoko.Ojczyzna nasza to dom i szkoła,

i szara wstęga drogi za domem,

i wszystko, wszystko, co jest dokoła –
tak bliskie sercu, drogie, znajome...Tu wszystko bliskie – las, pole, łąka

w poszumie wiatru, w pieśni skowronka,

ziemia, po której błękitne rzeki

toczą swe wody do mórz dalekich,i mowa, którą od dziecka znamy,

i ludzie, których nic nie pokona.

Gorącym sercem Ciebie kochamy,

Ojczyzno nasza, ziemio rodzona!

Dziś 11 listopada znowu nasze myśli biegną ku słowu Ojczyzna i patriotyzm. Dla wielu ludzi słowa te są tak drogie, że samo ich brzmienie przejmuje ich dreszczem. Często bywają jednak na ustach ludzi, którzy nie do końca rozumieją ich znaczenie. Może wiec wspólnie zastanowilibyśmy się dziś, co o­ne znaczą.

Ojczyzna – ziemia ojców, kraj urodzenia, kraj rodzinny. Ale nie jest to samo, co państwo. Bo można być pozbawionym państwa a mieć swoją ojczyznę. Nasi dziadowie dawno temu i my sami śpiewaliśmy całkiem niedawno: Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”. Ojczyzna, choć więc zniewolona nadal jest ojczyzną i nie znaczy to samo co kraj. Dlatego emigranci polityczni w Anglii, Francji czy Ameryce PRL nazywali krajem a nie ojczyzną. Dla nich ojczyzna była tam gdzie aktualnie mieszkali. Cóż zatem to słowo znaczy? Ojczyzna jest to dobro duchowe złożone z języka, kultury historii i tradycji. To pamięć o zwycięstwach i klęskach, to władcy, bohaterowie, przywódcy i całe rzeszy bezimiennych ludzi, którzy swoją pracą służyli i służą krajowi. Nie można w tym szeregu wartości pominąć również wiara religijnej i Kościóła.

A co to patriotyzm? W słowniku języka polskiego czytamy: „postawa społeczno-polityczna i forma ideologii łącząca przywiązanie do własnej ojczyzny, poczucie więzi społecznej oraz poświęcenie dla własnego narodu z szacunkiem dla innych narodów i poszanowania ich suwerennych praw”. Jest to specyficzna forma solidarności, poczucie wspólnoty, ale też wypełnianie pewnych obowiązków i przestrzeganie określonych norm i zasad. Jest to miłość do ojczyzny i rodaków czyli robienie wszystkiego, aby była najpiękniejsza i najmocniejsza. Nie może to jednak prowadzić do nienawiści innych nacji. Dziś, gdy pękły totalitaryzmy wydawać by się mogło że patriotyzm powinien się rozwijać w pełni. Czy tak jest?

Michale Lessom pisał: „patriota broni miejsca, w którym się urodził nawet kosztem swojego życia. Broni przed tymi, którzy zagrażają państwu, zagrażają suwerenności”. Słysząc dziś te słowa wielu myśli sobie: jeśli nie mamy wrogów zewnętrznych to nie ma z kim walczyć Dziś nie potrzeba być patriotą. Trzeba być Europejczykiem! To rozejrzyj się wokoło i popatrz czy dziś nie potrzebna jest walka na ulicach naszych miast i wsi oraz w nas samych: z narkotykami, niemoralnością, znieczulicą społeczną upadkiem rodziny i podstawowych wartości. Dziś Polsce zagraża indywidualizm – czego przykładem były ostatnie wybory (po co wystawiać dwóch kandydatów żebyśmy mieć swoją reprezentację we władzach samorządowych, lepiej wystawić dziesięciu – niech nikt nie wejdzie, albo wybrać obcych a nie swoich). Każdy chce być ważny, najważniejszy i tylko o­n. Jest to brak poczucia odpowiedzialności i prywata, z którą walczył już ks. Piotr Skarga. Dziś nadal trzeba być patriotą, choć nie trzeba trzymać karabinu w ręce.

Chciałbym przytoczyć słowa Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedziane do młodzieży zgromadzonej na Placu Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 czerwca 1997, w którym miałem łaskę i zaszczyt osobiście uczestniczyć wraz z tą ogromną rzeszą młodych ludzi. Papież mówił wtedy:

„Ileż to razy wiara i nadzieja narodu polskiego była wystawiana na próbę, na bardzo ciężkie próby w tym wieku, który się kończy! Wystarczy przypomnieć pierwszą wojnę światową i związaną z nią determinację tych wszystkich, którzy podjęli zdecydowaną walkę o odzyskanie niepodległości. Wystarczy przypomnieć międzywojenne dwudziestolecie, w czasie którego trzeba było wszystko budować właściwie od początku. A potem przyszła druga wojna światowa i straszliwa okupacja w wyniku układu między Niemcami hitlerowskimi a Rosją sowiecką, który przesądził o wymazaniu Polski jako państwa z mapy Europy. Jakże radykalnym wyzwaniem był ten okres dla nas wszystkich, dla wszystkich Polaków! Rzeczywiście pokolenie drugiej wojny światowej spalało się poniekąd na wielkim ołtarzu walki o utrzymanie i zapewnienie wolności Ojczyzny. Ileż to kosztowało ludzkich żywotów – młodych żywotów, obiecujących. Jak wielką cenę zapłacili Polacy, najpierw na frontach września 1939 roku, a z kolei na wszystkich frontach, na których alianci zmagali się z najeźdźcą.

Po zakończeniu wojny przyszedł długi – prawie pięćdziesięcioletni – okres nowego zagrożenia, tym razem nie wojennego, ale pokojowego. Zwycięska Armia Czerwona przyniosła Polsce nie tylko wyzwolenie od hitlerowskiej okupacji, ale także nowe zniewolenie. Tak jak w czasie okupacji ludzie ginęli na frontach wojennych, w obozach koncentracyjnych, w politycznym i militarnym podziemiu, którego ostatnim krzykiem było Powstanie Warszawskie, tak pierwsze lata nowej władzy były dalszym ciągiem znęcania się nad wielu Polakami, i to najszlachetniejszymi. Nowi panujący uczynili wszystko, ażeby ujarzmić naród, podporządkować go sobie pod względem politycznym i ideologicznym.

Lata późniejsze, poczynając od października 1956 roku, nie były już tak krwawe, jednak to zmaganie się z narodem i Kościołem trwało aż do lat osiemdziesiątych. Był to dalszy ciąg tego wyzwania rzuconego wierze i nadziei Polaków, którzy nadal nie szczędzili sił, żeby się nie poddać; aby bronić tych wartości religijnych i narodowych, które były wtedy szczególnie zagrożone.

Moi drodzy, trzeba było to powiedzieć na tym właśnie miejscu. Trzeba było to wszystko jeszcze raz przypomnieć wam, młodym, którzy weźmiecie odpowiedzialność za losy Polski w trzecim milenium. Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.

Trudno tu nie wspomnieć o jeszcze innym pomniku – pomniku Ofiar Czerwca 1956 roku. Został o­n wzniesiony na tym placu staraniem społeczeństwa Poznania i Wielkopolski w 25. rocznicę tragicznych wydarzeń, które były wielkim protestem przeciwko nieludzkiemu systemowi zniewalania serc i umysłów człowieczych. Chciałem pod ten pomnik przybyć w 1983 roku, gdy byłem po raz pierwszy jako papież w Poznaniu, ale wówczas odmówiono mi możliwości modlitwy pod Poznańskimi Krzyżami. Cieszę się, że dziś razem z wami – młodą Polską – mogę uklęknąć pod tym pomnikiem i oddać hołd robotnikom, którzy złożyli swoje życie w obronie prawdy, sprawiedliwości i niepodległości Ojczyzny.”

Niedawno byłem świadkiem takiej oto sceny na granicy naszego państwa. Dwóch młodych Polaków obładowanych ciężkimi torbami po których nie widać było, aby zdążyli coś zrobić jeszcze dla tego kraju po przejściu pieszo granicy czeskiej mówią jeden do drugiego (przepraszam za dosłowny cytat): „I znów w tym zasranym kraju” Czy dziś trzeba być patriotą? I jakim? Odpowiedz sobie sam na to pytanie?

Dziś na naszych domach wiszą flagi biało czerwone. Trzeba przyznać, że bardzo rzadko. To też znak naszego patriotyzmu. Biel i czerwień. Ile ludzi oddało życie za te dwa złączone razem kolory. Oddajemy im dzisiaj część. Modlimy się za nich, pamiętamy o ich ofierze i o naszej Ojczyźnie, aby dzięki naszej pracy stawała się coraz lepszym domem wszystkich Polaków. Tak nam dopomóż Bóg!


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643