zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Nowy Rok

Umiłowani w Chrystusie Panu!
W filmie p.t. „Abraham – przymierze z Bogiem” jest taka scena w której Terach, ojciec Abrama, zawiera umowę z rządzącym ziemiami, na których osiedliła się jego rodzina. Na znak zawarcia umowy i potwierdzenia, co każda ze stron ma wnieść do układu, zostają zabite dwa baranki. Leje się krew…
W Księdze Rodzaju poznajemy dzieje Abrahama, historię jego przymierza z Bogiem. Bóg nakazuje Abrahamowi: „Ty natomiast i wszystkie pokolenia po tobie zachowujcie moje przymierze. Takie będzie moje przymierze, którego ty i twoje potomstwo będziecie przestrzegać między Mną a wami: wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani. Będziecie obcinać napletek na znak przymierza między Mną a wami. Po wszystkie pokolenia każdy chłopiec w ósmym dniu życia będzie obrzezany".
Obrzezanie to zabieg polegający na usunięciu części napletka. Znane było u ludów Wschodu jako obrzęd inicjacji seksualnej i przejścia z dzieciństwa w dorosłość. Tylko w Izraelu obrzezanie miało sens religijny, ponieważ już od czasów Abrahama było znakiem przymierza z Bogiem. U Żydów dokonywał go ojciec w ósmym dniu życia noworodka.
Stosunkowo niedawno ludzie poznali medyczne uzasadnienie dokonywania tego zabiegu w ósmym dniu. Otóż dopiero między piątym a siódmym dniem życia pojawia się we krwi normalny poziom witaminy K, która wpływa na jej krzepliwość. Stężenie innego czynnika krzepnięcia krwi, protrombiny, wynosi w trzecim dniu zaledwie ok. 30 procent normy, ale w ósmym dniu osiąga poziom 110 procent i jest wyższe niż w jakimkolwiek innym okresie życia dziecka. Biorąc pod uwagę wyniki badań nad witaminą K i protrombiną, najodpowiedniejszym dniem do obrzezania jest dzień ósmy (...) dzień wybrany przez Stwórcę witaminy K.
Dziś wspominamy moment nadania imienia Dziecięciu narodzonemu w Betlejem. Chwilę obrzezania Jezusa. Polała się krew… Ta sama, która wylana zostanie przez Jezusa na Krzyżu, gdy już nie będzie małym Dziecięciem, lecz dojrzałym Mężczyzną, Nauczycielem i Mistrzem.
Każde bowiem zawarcie umowy, zawarcie przymierza, musi być potwierdzone krwią. Jezus w ósmym dniu życia stał się członkiem narodu wybranego. Stał się dziedzicem obietnicy Abrahama. Jako pełnoprawny Izraelita dopełnia historię swego narodu.
I uczyni coś więcej…
Przez swoją Mękę i Krzyż oraz Zmartwychwstanie obietnicę życia w przymierzu z Bogiem rozszerzy na całą ludzkość we wszystkich zakątkach świata i we wszystkich czasach.
Dziś to również my korzystamy z owoców Jego Życia, Śmierci i Zmartwychwstania.
A każdy z nas w to przymierze z Bogiem i w obietnicę nieba został włączony przez chrzest. Wtedy też i nam nadano imię…
Imię Jezus znaczy: Bóg zbawia…
W krajach języka hiszpańskiego do dziś nadawane jest to imię… Jezus.
Dobrze jest mieć w życiu takiego Patrona… I naśladować Go. Pomyślmy więc teraz o naszych Patronach – których imiona nosimy od chrztu świętego… Czy ich znamy? Czy próbujemy ich naśladować? I w ten sposób wypełniać nasze zobowiązania wynikające z przymierza z Bogiem zawartego w chrzcie świętym?
W Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi patrzmy na Nią, uczmy się też Ją naśladować – „Ona zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.”
Patrzmy na świętych…
W naszym prezbiterium widzimy figury świętych Piotra i Pawła, św. Józefa, św. Anny, Floriana i Alojzego… Wchodząc do kościoła wzrok nasz zatrzymuje się na św. Katarzynie i św. Antonim… Nasza ambona ozdobiona jest figurami św. Ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana… W naszej świątyni dopatrzyć się też możemy św. Dominika…
W bocznym ołtarzu na ścianie wisi jeszcze dekoracja adwentowa, na której znajdziemy 17 świętych i błogosławionych, którzy „poszli w ciemno za Światłem”. Przy nich fotografie dzieci, które zawierzyły Jezusowi i chcą przez życie iść za Nim… Chcą Go naśladować, chcą być świętymi…
W Roku Wiary z ochotą podejmujmy więc - na wzór Maryi i świętych naszych Patronów - „rozważanie i zachowywanie” zasad naszej wiary, poznawajmy ją, pogłębiajmy naszą wiedzę religijną. Z takiej postawy rodzić się będzie świadectwo naszego życia, w którym coraz bardziej „będziemy solą ziemi”.
Rozpoczynamy dziś Nowy Rok cywilny… 2013… Pan Bóg daje nam kolejną porcję czasu do wykorzystania… Niech ten Nowy Rok będzie pełen Bożego Błogosławieństwa i łaski Ducha Świętego, abyśmy tak wyposażeni byli bardziej wierni Panu Bogu, byśmy mężnie wyznawali wiarę i postępowali według jej zasad, abyśmy naszym świadectwem dobrego życia, życia pełnego pokoju, przemieniali świat, w którym żyjemy, w prawdziwą cywilizację miłości. Amen.
Ks. Ireneusz Kurkowski.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643