zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

2 niedziela

Do wielu rzeczy można się w życiu przyzwyczaić… Można się przyzwyczaić to ludzi, którzy nas otaczają i zupełnie nie doceniać ich obecności… Można się również przyzwyczaić do ich negatywnych i źle wpływających na nas, na nasze rodziny, zachować. Można również nie zwracać uwagi na rzeczy, które nas otaczają tzn. na to, co dzięki wytrwałości i pracowitości udało nam się kupić, a możemy ciągle widzieć tylko to, czego ciągle nam brakuje, a co chcielibyśmy mieć. I można wreszcie przyzwyczaić do słów, które słyszymy czy które wypowiadamy – również do słów z Pisma św. Może być tak, że żadnego wrażania nie robią na nas takie słowa jak te z dzisiejszej ewangelii, kiedy Jan Chrzciciel wręcz krzyczy do nas: „Nawróćcie się… Przygotujcie drogi Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!”
Jan Chrzciciel jako ten, który poprzedzał Jezusa utożsamił się całkowicie z Jego życiem i misją. Ewangelista Mateusz odnosi do niego słowa Izajasza, nazywając go „głosem wołającego na pustyni”. Jest to głos inny, szczególny, niezwykły, bo wzywa do „prostowania ścieżek Panu”. I jest to głos skuteczny. Do Jana przychodziły tłumy ludzi, prosząc o chrzest i pytając: „cóż mamy czynić?”
Być chrześcijaninem dzisiaj, to znaczy być „innym głosem”. Jesteśmy dzisiaj nieustannie bombardowani przez wiele „głosów”. Już w okresie adwentu słyszymy głosy reklamy, zachęcającej do zakupów. Słyszymy głosy, które mówią, że na świętach można też zarobić, takie głosy zysku. Poza tym ciągle słyszymy głosy chwalące i namawiające do sukcesu, sprytu, kalkulacji, komfortu, przyjemności, politycznych haseł, nienawiści, przemocy, itd. I te głosy próbują nam wmówić, że dziś nie można żyć, że nie można być szczęśliwym bez chciwości, egoizmu, oszustwa czy kłamstwa. A my, katolicy mamy mówić innym głosem. Głosem Ewangelii, głosem miłosierdzia i miłości. I nie jest ważne, że być może, ten głos rozbrzmiewa wśród obojętności, albo drwin i wrogości – bo dzisiaj często tak właśnie jest. Prawda powinna być wypowiedziana, a kłamstwa nazywane kłamstwem.
Nie jest również ważny natychmiastowy skutek. Ważne jest, by głosić prawdę. Nawet jeśli inni ludzie nadal będą słuchać głosów polityki, mody i reklamy. Nawet jeśli będą się buntować i bronić na różne sposoby. Jednak wypowiedziane słowo prawdy może powoli, jak woda skałę, drążyć sumienia, burzyć wewnętrzny spokój i równowagę. A to może być początkiem nawrócenia.
Ojciec Mieczysław Kożuch – jezuita, mówiąc nie dawno o przeżywaniu przez ludzi wiary i relacji do Boga rozróżnia takie dwie ciekawe rzeczy czy sytuacje. Mówi o „świętości subiektywnej” i „świętości obiektywnej”. Świętość subiektywna polega na tym, że człowiek wierzący na swój sposób przeżywa relację z Bogiem, przeżywa Słowo Boże i nim też żyje. Ale to bycie z Bogiem i Jego słowem zamyka się jakby na nim samym. Natomiast świętość obiektywna to nie tylko przeżywanie obecności Boga, ale również przekaz. To to, że ja relacją z Żywym Bogiem promieniuję na innych ludzi, czasem nawet niewiele mówiąc. I dzisiaj Jan Chrzciciel zachęca nas, żebyśmy również byli głosem wyraźnym, żebyśmy otwierali nasze serca, nasze życie na kolejne narodziny Boga, ale również żebyśmy tym narodzeniem, tą obecnością Boga w nas promieniowali na innych.
Od jakiegoś czasu jestem pod wrażeniem fragmentu drugiego listu św. Pawła do Tymoteusza. Apostoł pisze tak:
„Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o tobie w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć - pomny na twoje łzy - by napełniła mnie radość, na wspomnienie bezobłudnej wiary, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała pierwej w twojej babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien jestem, że [mieszka] i w tobie. Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga!”
Paweł, kiedy pisał te kilka zdań do Tymoteusza był już człowiekiem w podeszłym wieku. Troszczył się o swojego następcę - Tymoteusza, który jak jasno wynika z całego listu, przeżywa kryzys wiary, jest osłabiony. Był biskupem w Efezie – na tamten czas mieście problemów i wyzwań. Tymoteuszowi jest ciężko, ponieważ wydaje mu się, że jest sam. Nie widzi efektu swojego pasterzowania temu kościołowi, wątpi, nawet wstydzi się ewangelii. Czuje się opuszczony przez Boga i ludzi, walczy i zmaga się z pokusą, że ewangelia jest dziwaczna, że nie jest na jego czasy. Większość ówczesnych sił społecznych jest również przeciwko ewangelii, jest skierowana przeciwko niemu.
Myślę, że te powody osłabienia charyzmatu przez biskupa Tymoteusza, są również powodami, wyzwaniami, z którymi my – ludzie współcześni musimy się mierzyć jeżeli chcemy przed Bogiem stawać w prawdzie. Ile razy kiedy słyszeliśmy spory dotyczące wartości ewangelicznych – takie jak obrona życia ludzkiego, bycia uczciwym w codziennym życiu, w relacjach z innymi, spory dotyczące nauki Kościoła w związku z etyką seksualną, spory dotyczące patriotyzmu, ile razy kiedy słyszeliśmy te spory to daliśmy sobie w sercu czy w umyśle wmówić, że może ewangelia jest już jednak przestarzała, może trzeba było by coś zmienić i unowocześnić? Ile razy kiedy przyszło nam się zmierzyć z tymi, którzy nie liczą się z nauką Boga i Kościoła, to milczeliśmy, bo brakowało odwagi, bo czuliśmy się tacy samotni w walce.
Siostry i bracia. Ewangelii nikt nie zmieni! A ci, którzy nią żyją, dla których jest życiowym drogowskazem nie chcą jej zmieniać – bo są szczęśliwymi ludźmi. Apostoł Paweł pragnąc wesprzeć Tymoteusza w walce i ewangelię daje inną wskazówkę. Daje ją również i nam:
„Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.”
Charyzmat jest w tobie. Każdy z nas jest ochrzczony, nasze serca zostały dotknięte przez Boga. Lęk, który jest w tobie, kiedy chcesz zabrać głos, kiedy chcesz powiedzieć coś dla ciebie ważnego, kiedy nie zgadzasz się z tym, co mówią inni, lęk, który zaczyna powodować twoją wiarę w kłamstwo jest lękiem, który nie pochodzi od Boga, bo Bóg nie daje ducha bojaźni. Duch bojaźni to duch nieśmiałości, zagubienia i zamętu w sytuacjach, kiedy trzeba bronić cennego skarbu jakim jest Ewangelia. Bóg daje coś innego: ducha mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Jedynym rozwiązaniem czy wyjściem nie jest przytakiwanie tym, którzy często obrażają Ewangelię, ale rozpalenie charyzmatu, przypomnienie sobie, że wierzę w Boga, który daje siłę i odwagę. I nie jest ważny natychmiastowy skutek. Ważne jest, by głosić prawdę Ewangelii z odwagą, nie zastanawiając się nad konsekwencjami ze strony tych, dla których Boże Słowo jest niczym, a przede wszystkim - samemu wierzyć Ewangelii.
Siostry i bracia! Jan było głosem, który wołał na pustyni „nawróćcie się, prostujcie drogi”. I my w tym czasie przygotowania na Boże Narodzenia rozpalmy na nowo nasz charyzmat. Promieniujmy na innych świętością naszego życia, głośmy i żyjmy prawdą. Przez to co powiesz czy co zrobisz możesz pomóc Jezusowi narodzić się tam, gdzie Go dzisiaj nie ma.
„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.”
Ks. Maciej Szostak


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643