zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

3 VI 2012 r. - TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ – odpust w Duninowie

Na większą cześć i chwałę Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, a nam na pożytek nasz zbawienny czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza na dzisiejszą niedzielę Trójcy Przenajświętszej, Ewangelię Świętą zapisaną u św. Mateusza w rozdziale XXVIII, której jako słów Bożych z uwagą wysłuchaliśmy. Ewangelię o Chrystusie, który objawia nam tajemnicę wszystkich Osób Boskich.

Umiłowani Bracia i Siostry. Od XIV wieku, gdy tworząc parafię posługę duszpasterską zaczęli spełniać tu mnisi benedyktyńscy, swą opiekę z nieba roztacza nad Wami św. Mikołaj Cudotwórca, miłosierny i gorliwy pasterz Kościoła. Przed kilkoma miesiącami (13 X 2011) świętowaliście jubileusz 100-lecie waszej świątyni parafialnej, której patronuje Bogarodzica, NMP w tajemnicy swego Niepokalanego Poczęcia. Dziś jak w każdą niedzielę przychodzimy przed ołtarz Chrystusa. Jednak nie jest to dla Was zwykły Dzień Pański. Tak jak wszyscy katolicy świata, tak i my, gromadzimy się, by oddać cześć już nie jakiemuś wielkiemu Świętemu, czy nawet Przeczystej Panience, lecz samemu Bogu. Pochylamy czoła i padamy na kolana w proch ziemi, by uniżyć się przed majestatem Tego, który jest Stwórcą wszechświata i Panem wszystkiego, co istnieje; od pyłu na drodze, po masywy gór, spienione fale i odległe gwiazdy. Od materii, którą można zbadać zmysłami, po nieuchwytną myśl. Od zwierzęcia, po człowieka, który jest zwieńczeniem, ukoronowaniem dzieła stworzenia.

Drodzy moi. Wielu świętych mężów i cnotliwych niewiast, filozofów, teologów i Doktorów Kościoła próbowało rozwikłać tę największą z tajemnic naszej wiary, jaką jest Jeden Bóg w Trzech Osobach. I choć każdy z nich wniósł swój przeogromny wkład do katolickiej teologii, to jednak każdy, nawet po latach rozumowych dociekań, stawał znowu na progu swych przemyśleń, by stwierdzić, że istoty dogmatu nie da rady do końca zgłębić nawet najbardziej inteligentny, błyskotliwy i lotny umysł.

Kochani. Już w Starym Testamencie czytamy o Duchu, który unosił się nad światem i o Mesjaszu, którego Stwórca pośle, by odkupił człowieka. Jednak wprost o Trzech Osobach Boskich nigdy pierwsza część Pisma Świętego nie wspomina. Dopiero gdy Chrystus Pan stoi jeszcze po przyjęciu chrztu od św. Jana w wodach Jordanu, czytamy Biblii, że zgromadzeni usłyszeli głos Boga Ojca, a na Syna Bożego stąpił Duch Święty w postaci gołębicy. Następnie, w ciągu swej publicznej działalności, wielokrotnie Zbawiciel nauczał o Ojcu i Duchu. Lecz Dopiero w dniu swego chwalebnego Wniebowstąpienia nazwał rzecz po imieniu nakazując swym uczniom, co słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, iść na cały świat, głosić naukę wszelkiemu stworzeniu i udzielać chrztu „w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Najdrożsi. W tych słowach Pana Jezusa znajdujemy dopiero całą prawdę o Trójjedynym Bogu. Tu dopiero widzimy, że choć są Trzy Osoby, to Bóg jest jeden. Zbawiciel mówi, by uczniowie chrzcili nie „w imiona” lecz „w Imię”. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty to jedno Imię Jednego Boga. W tym Imieniu zostaliśmy ochrzczeni i w to Imię zawsze kapłan nas błogosławi. I taka jest nasza wiara. Właśnie kochani. Wiara, nie wiedza. Bo wiedzą by była, gdybyśmy ja zrozumieli. Ale najbardziej tęgie umysły zwątpiły w swą wielkość, nie mogąc tej tajemnicy rozwikłać. Nie próbujmy zrozumieć niepojętego. Wierzmy w to, co Kościół Święty do wierzenia podaje. Uznajmy z pokorą, że jesteśmy jedynie stworzeniem i Stwórcy nie uda nam się na czynniki pierwsze rozebrać. Chociażby wszelkiej maści poganie i heretycy próbowali nam wmawiać, że jest inaczej – nie wierzmy. Bo jak można zaufać temu, kto może prawdziwą wiarę poznać, a uparcie trwa przy wymyślonych bóstwach, lub temu, komu Kościół dał Boże dziecięctwo, a ten swą świętą wiarę porzucił? Od czasów starożytnych po dzień dzisiejszy niewierni i kacerze próbują ośmieszyć wiarę w Trójcę Świętą. Ośmieszyć, bo naukowo podważyć jej nie potrafią.

Od Mahometa po Świadków Jehowy idzie przez świat wołanie: „Nie mów, że jest Go trzech!” „To my znamy prawdę!” Ale jak wierzyć w te zapewnienia, skoro ci, którzy je z takim zapałem głoszą, jednocześnie pieczętują krwią chrześcijan swoje poglądy, bądź niszczą więzi rodzinne wciągając w zwodnicze sekty? Właśnie w Imię Trójcy Przenajświętszej módlmy się i za nich, tak, jak jeszcze przed 40-tu laty modliliśmy się słowami Aktu oddania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa: „Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Królem bądź tych wszystkich, którzy jeszcze błąkają się w ciemnościach pogaństwa lub islamizmu, i racz ich przywieść do światła i Królestwa Bożego. Wejrzyj wreszcie okiem miłosierdzia Swego na synów tego narodu, który był niegdyś narodem szczególnie umiłowanym. Niechaj spłynie i na nich, jako zdrój odkupienia i życia, ta Krew, którą oni niegdyś wzywali na siebie. Zachowaj Kościół Swój, o Panie, i użycz mu bezpiecznej wolności. Użycz wszystkim narodom spokoju i ładu.”

Drodzy moi. W Biblii czytamy, że „Bóg jest miłością”. Trójca Święta zatem jest obrazem doskonałej miłości Osób. Dzisiejsza uroczystość uczy nas miłości, która powinna pobudzać wszelkie nasze relacje. Na pierwszym miejscu naszą więź z Bogiem, ale także te relacje międzyludzkie. Rodzinne, ale także przyjacielskie, sąsiedzkie i ogólnospołeczne. To przede wszystkim Bóg w Trójcy Jedyny ukazuje nam jak prawdziwa, głęboka i doskonała powinna być miłość miedzy mną a innymi. Nie taka, o jaką w dniu wczorajszym wołali uczestnicy warszawskiej, tzw. „parady równości”, domagając się m. in. legalizacji przez Państwo Polskie związków, które Pismo Święte wprost nazywa „obrzydliwością w oczach Boga”. Jednak, jakby dla odmiany, dla zamanifestowania normalności i prawdziwej miłości, dzień dzisiejszy jest w całej naszej Ojczyźnie dniem modlitw w intencji rodzin. W 45 polskich miastach organizowane są „Marsze dla życia i rodziny”. Odbywają się one w łączności z trwającym VII Światowym Spotkaniem Rodzin w Mediolanie. Nasz Ojciec Święty, Benedykt XVI „wyprasza u Boga, by w każdej polskiej rodzinie był podtrzymywany żywy płomień wiary, miłości i zgody jako największe i najbardziej cenne dziedzictwo.” W skierowanym do rodzin naszego narodu liście papież pisze ponadto: „Niech tradycje rodziny związane z Kościołem i Ojczyzną mocno zakorzenione w polskich sercach, pozostaną trwałym fundamentem waszego życia duchowego, moralnego i społecznego”.

Tak, Kochani. Tylko rodzina oparta na prawdziwej miłości może być kolebką nowego, zdrowego pokolenia. Dlatego też powinniśmy umieć, wtedy gdy zajdzie taka potrzeba, wyrażać nasz głęboki sprzeciw wobec niszczenia fundamentalnego prawa Polaków do życia w tradycyjnych rodzinach. Sprzeciw wobec degradacji polskiej rodziny, spychania jej na margines życia społecznego. Wyrażać dezaprobatę wobec coraz bardziej agresywnej propagandy podważania tradycyjnego modelu rodziny.

Bracia i Siostry. Bóg w Trójcy Świętej Jedyny wszedł nie tylko w życie każdego z nas, gdy woda chrztu zmyła z naszych dusz grzech pierworodny. W sposób szczególny wkroczył On w Wasze życie przez ustanowiony ongiś przez biskupa dla Waszej parafii odpust. Gdy poprzedni kościół stał w ruinie i groził zawaleniem, Wasi przodkowie gromadzili się na sprawowanie Najświętszej Ofiary w cmentarnej kaplicy pw. Św. Trójcy. I choć już od stu lat nad panoramą Duninowa góruje wieża tej pięknej świątyni, nie zapomnieliście, iż to właśnie Bóg w Trójcy Świętej jest nie tylko Stwórcą i Panem, ale także prawdziwie kochającym Ojcem, naszym prawdziwym Bratem w Jezusie Chrystusie i jedynym pocieszycielem w Duchu Świętym. I choć kaplica miejscowych hrabiów przestała być miejscem systematycznie sprawowanego kultu, Wy jako tutejsi parafianie ciągle czerpiecie łaskę odpustu w ten uroczysty dzień Trójcy Świętej.

Umiłowani. Wiemy doskonale, że istota odpustu to nie stragany przed kościołem, ani kupowane na nich zabawki czy obwarzanki, ale łaska dana przez Boga tym, którzy w dzisiejszym dniu, z czystym sercem i pragnieniem darowania kar za grzechy przystąpią do Komunii Świętej. Gromadzimy się dziś w Waszej wiekowej świątyni, by rozważać tajemnicę miłości Trójjedynego Boga i ze skarbnicy łask Kościoła Świętego dostąpić daru zupełnego odpustu. Prośmy, by Wszechmogący Pan, Stwórca nieba i ziemi, istot widzialnych i niewidzialnych, zlewał na każdego z nas swoje dobrodziejstwa. Amen.

Ks. Grzegorz Ślesicki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643