zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

św. Józef

Na większą cześć i chwałę Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, a nam na pożytek nasz zbawienny, czyta nam Kościół Święty, Matka nasza na dzisiejszą Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca N.M.P. Ewangelię świętą zapisaną u św. Mateusza w rozdz. I, którą jako słów Bożych z uwagą wysłuchaliśmy. Ewangelię, opisująca m. i. rozterki św. Józefa, towarzyszące jego sercu podczas podejmowania decyzji o małżeństwie z Maryją.

Drodzy Bracia i Siostry. Na przestrzeni wieków dobry Bóg wybierał sobie spośród swoich stworzeń, swoich dzieci te, którym przeznaczył szczególne zadania. Chociażby bł. papieża Jana Pawła II, prowadzącego cały Kościół ku zbawieniu przez 27 lat swego pontyfikatu. Bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, nauczającego cały nasz Naród, jak trzeba miłować Matkę Ojczyznę, nawet za cenę ofiary z samego siebie. Św. s. Faustynę Kowalską, rozkrzewiającą na wyraźne i osobiste polecenie samego Zbawiciela kult Boskiego Miłosierdzia. Świętych papieży reformujących życie społeczności Kościoła, kapłanów służących z całym oddaniem ludowi wiernemu, zakonników powołujących do życia coraz to nowe zgromadzenia, ojców i matki pokazujących i nam, dziś żyjącym, iż można w miłości i wierności przeżywać kolejne małżeńskie jubileusze, dzieci i młodzież, zawstydzające swych rówieśników świętością i dojrzałością życia. Ale pośród tych rzesz ludzi pełnych wszelakich niedoścignionych cnót Bóg, Pan świata i Stwórca wszechrzeczy wybrał tę jedna, jedyną, ze wszech miar wyjątkową i po ludzku niemalże doskonałą, młode Dziewczę z Nazaretu. Ale temu to Dziewczęciu, by mogła podźwignąć i nieść przez życie brzemię Bożego wybraństwa, ukochany Bóg Ojciec również wybrał tego, który miał stanowić dla Niej tu na ziemi „najlepszą pomoc i obronę.” Św. Józef, tak jak i Jego późniejsza Małżonka, był już u początku stworzenia w Bożym zamyśle. Bo choć to Ona, Maryja dała światu Zbawiciela, to właśnie On, Józef, nad Świętą Rodziną miał roztoczyć swoją opiekę. On stał się piastunem przeczystej Dziewicy, a wraz z Nią pielęgnował w maleńkim Dziecięciu Pana Wszechświata. On chronił swą młodziutką Małżonkę przed podłymi językami ludzi i to On ratował Ją i Dziecię Jezus przed okrucieństwem tyrana Heroda.

Kochani. Pośród niezwykle skąpych zapisów Ewangelii na temat św. Józefa, moglibyśmy niemalże w nieskończoność opiewać Jego cnoty. Jednak faktem jest, iż Pismo Święte nie pozostawiło nam zbyt wiele o Nim informacji. Wiemy jedynie, iż pochodził, podobnie jak Maryja, z rodu króla Dawida, znamy co prawda jego rodowód, miejsce pochodzenia, i zawód, którym się parał. Znamy nawet Jego sny, pełne wizji i boskich natchnień, ale nie znamy ani jednego słowa, które by do kogokolwiek wypowiedział.

Umiłowani. Nieco więcej światła na ziemskie życie Świętej Rodziny rzucają nam opisy objawień różnych wizjonerów, takich chociażby jak bł. Maria Katarzyna Emmerich, czy sł. Boża, hiszpańska franciszkanka Maria z Agredy. Ta ostatnia w swym dziele „Mistyczne Miasto Boże” dość szczegółowo wspomina właśnie Osobę św. Józefa. Opisuje m. in. złożony przez Niego ślub czystości, czy rozterki towarzyszące Mu przy wyborze na Małżonka młodziutkiej Maryi.

Najdrożsi. Ja również pochodzę z parafii, której patronuje św. Józef i również w parafii pod Jego wezwaniem pracowałem i pracuję. Podobnie jak Wy, wielokrotnie słuchałem różnych kazań i nauk na temat Oblubieńca Przeczystej Dziewicy. Wiemy doskonale, iż jest Patronem Kościoła Powszechnego, a także osób umierających i dobrej śmierci. Każdy z nas mógłby zapewne wiele na Jego temat powiedzieć, czy wiele o Nim napisać. Ale korzystając z tej dorocznej okazji spróbujmy się zastanowić, kim jest „patron”, kim „święty”, a czym jest rzeczywistość nazywana przez nas „odpustem”.

Drodzy moi. Patron, to ten, kto czuwa nad powierzonym sobie dziedzictwem. My jesteśmy najdroższym skarbem Boga, wiec daje nam Patronów, by Ci się nami opiekowali, czuwali nad nami i nas strzegli. Kim zaś jest święty? To zwykły człowiek, który pośród różnych ścieżek ziemskiego życia potrafił wybrać tę najwłaściwszą. Święty Patron zatem, to ten, który przebywa jako zbawiony przed majestatem Stwórcy i wstawia się tam za nami. Ale to także ktoś, z kogo życiowych doświadczeń powinniśmy czerpać, wpatrzeni we wzór Jego mądrości, miłości, czystości i roztropności.

Przeżywanie „odpustu” kojarzy się najmłodszym ze straganami, obwarzankami, kolorowymi zabawkami, czy organizowanym niekiedy przy tej okazji festynem. Źle by było, gdyby człowiek dojrzały również miał jedynie takie wyobrażenie tej, jednej z najważniejszych parafialnych uroczystości. Pamiętajmy, że parafialny odpust, to przede wszystkim, na co nazwa nam wskazywać powinna, dzień możliwości uzyskania odpustu zupełnego, czyli darowania kar za odpuszczone już w spowiedzi grzechy. Pamiętajmy, iż możemy go uzyskać dla siebie lub jedynie jakiejś zmarłej osoby, po spełnieniu warunków bycia w stanie laski uświęcającej, braku przywiązania do choćby lekkiego grzechu, przyjęcia Ciała Chrystusa w Komunii Świętej i modlitw wg intencji Ojca Świętego. Odpust parafialny to przede wszystkim dzień, w którym możemy sobie, bądź zmarłym wysłużyć Niebo. W tym dniu każdy z nas musi pamiętać o swojej duszy i duszach tych, którzy z czyśćca żebrzą naszej pomocy. O tę pomoc my też kiedyś wołać będziemy, więc sami, z miłosierdziem dziś ją okazujmy. Amen.

Ks. Grzegorz Ślesicki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643