zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

3 Niedziela

III niedziela Wielkiego Postu "B", MBKP Mława, 2006-03-19

Jesteśmy mądrzejsi niż chwast przy krawężniku, dziki osioł na łące, czy baran w zagrodzie.
Drodzy Siostry i Bracia. Już połowa Wielkiego Postu. W liturgii Słowa nasz Ojciec pyta się, czym jest dla nas Jego Prawo, które dał nam w dziesięciorgu przykazaniach. Pyta się, czy nie dzielimy włosa na czworo próbując – jak Grecy – zrozumieć, czego zrozumieć się nie da. Pyta się, czy nasza wiara – jak dla Żydów – nie stała się jedynie formą, tradycją i rutyną. Pyta się, jak wygląda nasza troska o ten dom Boży, w którym się gromadzimy. Czy potrafimy paść przed majestatem Stwórcy na oba kolana, a nie tylko przyklęknąć, czy kucnąć jak po przedmiot, który nam upadł. Czy potrafimy z należnym szacunkiem, złożonymi dłońmi, wcześniejszym przyklęknięciem i wyraźnym „amen” przyjąć Ciało Chrystusa do swego serca. Czy potrafimy w tym miejscu śpiewać na chwałę Boga. Pyta nas także, jak sami troszczymy się o świątynie swojego ciała. Pamiętajmy. „Jezus dobrze wszystkich zna i wie, co się kryje w człowieku.”

W dzisiejszym pierwszym czytaniu usłyszeliśmy, jak Bóg zatrzymał wielotysięczną karawanę wędrujących z Egiptu Żydów u stóp góry Synaj. Wezwał na jej szczyt proroka Mojżesza i przekazał mu kamienne tablice z dziesięcioma pouczeniami. Legły one u podstaw moralności wyznawców judaizmu i chrześcijan. Lecz czy były potrzebne? Nie. Bo Stwórca już na kartach Starego Testamentu poucza o tym, co za kilkanaście wieków później przypomni natrętnym faryzeuszom Jezus; „Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. (...) Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego.” (Pwt 6, 5; Kpł 19, 18) To takie proste: kochać Boga oraz bliźniego i dziesięciu przykazań nie musiało by być. Ale niestety człowiek jest przewrotny. Ma wskazania od samego Najwyższego, a jeszcze się pyta: które są najważniejsze?, co one znaczą?, po co one są? Jesteśmy nieraz ja ci Żydzi i Grecy z drugiego czytania; z jednej strony żądamy cudów, a z drugiej chcielibyśmy Boga, niebo, sumienie i wszystkie prawdy wiary rozłożyć rozumem na czynniki pierwsze. Tak się nie da! Nie można Bogu stawiać granic i wymagań. W Boga trzeba wniknąć. Boga trzeba – na ile On nam się daje – poznać i Boga trzeba do końca umiłować, bo On nie zadawala się połowicznością.

Tak Drodzy moi. Jeśli naprawdę chcemy być godni noszenia imienia chrześcijan, tzn. tych, którzy należą do Chrystusa, musimy tego Chrystusa pokochać. Ale nie zapominajmy. Jezus nie ma tylko łagodnie – dobrotliwej miny jak na obrazie z wizji św. s. Faustyny. Jezus rękę wznosi nie tylko w geście wielkodusznego błogosławieństwa. W średniowieczu kreowano Stwórcę na strasznego sędziego, który czyha na nasze upadki, a jakby zapominano, że Ten Bóg – Prokurator też potrafi kochać. Dziś – nawet niektórzy teolodzy – próbują nam wmówić, że Stworzyciel świata stracił pamięć z miłości do człowieka. Że Bóg zszedł z tronu swej sprawiedliwości, która rzekomo rozpłynęła się w Jego ogromnym miłosierdziu. Owo miłosierdzie i sprawiedliwość to dwa najwyższe i równorzędne przymioty Trójcy Świętej. Takiego Boga mamy ukochać. Miłosiernego ale i sprawiedliwego. Jezus brał na kolana dzieci, wzruszał się łzami ludzi i wskrzeszał ich bliskich, zdjęty litością chleb dla głodnych rozmnażał. Lecz gdy – jak słyszeliśmy w dzisiejszym ewangelicznym przekazie – na placu świątynnym zobaczył gruchające gołębie, beczące barany, ryczące bydło, chytrych handlarzy i kapłanów, którzy sobie nic z tego nie robili, to wziął do ręki bat, który na nie jedne spadł plecy. Takiego Jezusa też mamy pokochać! Tego od Jezusa też mamy się uczyć! Gorliwości o sprawy Boga! Taka gorliwość ma nas pochłaniać. Taka gorliwość o wiarę ma nas pożerać! Kochani. Pan Świata i Ojciec nas wszystkich stwarzając wszystko, co istnieje nadał całemu jestestwu swoje określone, konkretne prawa. Ciała niebieskie wprawił w ruch. Ziemię rozświetlił blaskiem dnia i spowił mrokiem nocy oraz porozdzielał lądy od wód. Przyrodzie dał czas wegetacji i samozachowawczy instynkt. Człowiekowi– jak usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu – dał natomiast Dekalog. Boże prawo zapisane ręką Stwórcy na kamiennych tablicach. Żeby jednak człowiek mógł także przykazania swego Ojca wyryć w swym sercu, otrzymaliśmy w dziele stworzenia wielki dar – rozum.

Niestety. Tak często z tego daru nie potrafimy robić dobrego użytku. Ograniczając swe dążenia i działania jedynie do zysku i przyjemności odrzucamy nie tylko wolę Stwórcy i depczemy Jego Przykazania, ale sami siebie czynimy wręcz prymitywami gorszymi od bezrozumnych roślin i zwierząt, które - rządzącym nimi prawom - są uległe. Pasożytniczy chwast rosnący przy parkanie wie, że musi ciągnąć soki z ziemi, by nie zaschnąć, póki nie wyda nasienia. Dziki osioł i baran w stadzie wiedzą, że muszą się żywić i rozmnażać, by same nie zdechły i by gatunek ich przetrwał. A ja? Człowiek? Dziecko Boga? Ja jestem o wiele mądrzejszy niż oset na polu i bydle w zagrodzie.
Niedawno w jednym ze swych programów telewizyjnych Wojciech Mann pytał dzieci – rozmawiając z nimi o prehistorii – o współczesnego człowieka. Wręcz z trwoga słuchałem, jak najmłodsi przedstawiciele naszego społeczeństwa z uznaniem wyrażali się o ludziach tzw. pierwotnych, przypisując im tak wiele pozytywnych cech. W tej dyskusji jeden z chłopców – widać, że chłonny umysł i bardzo (jak na swój wiek) analityczny, postawił z właściwą sobie powagą tezę, że słuchając wypowiedzi przedmówców zauważa, iż człowiek współczesny jest bardziej prymitywny i nieludzki od pierwotnego.

Drodzy moi. Strachem powinno przejmować, że kilkuletnie dziecko do takich wniosków dochodzi.

Kochani. Bóg dał nam swe przykazania, które można streścić w tym krótkim nakazie miłości do Stwórcy i każdego bliźniego. Jesteśmy wszyscy dziećmi naszego najlepszego Ojca. Spróbujmy upodobnić się do Niego przez zdjęcie Dekalogu z kamiennych tablic Prawa i wyrycie go na żywych tablicach swych serc. Amen.

ks. Grzegorz Ślesicki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643