zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Św. Walenty

14 lutego, ŚW. WALENTEGO, KAPŁANA I MĘCZENNIKA – odpust w Unierzyżu ‘2011 r.

Na większą cześć i chwałę Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, a nam na pożytek nasz zbawienny czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza na dzisiejszą uroczystość odpustową ku czci św. Walentego, biskupa i męczennika, Ewangelię Świętą zapisaną u św. ………… w rozdziale …., której jako słów Bożych z uwagą wysłuchaliśmy. Ewangelię o……………………..

Umiłowani Bracia i Siostry. Wasza Unierzyska Parafia jest jedną z niewielu w naszej, płockiej diecezji, która jeszcze w obecnych czasach oddaje liturgiczną cześć św. Walentemu. Przez całe wieki był on otaczany w całym Kościele Katolickim należnym mu kultem. Jednak w 1968 r. papież Paweł VI dokonał reformy kalendarza kościelnego, wskutek której wielu „starych” świętych zostało z niego usuniętych, ustępując miejsca nowo wyniesionym do chwały ołtarzy. Obecnie, w odnowionej przed 40-stu laty liturgii, nazywanej potocznie „posoborową”, obchodzimy dziś wspomnienie św. Cyryla i Metodego, rodzonych braci, misjonarzy Słowian, patronów Europy.

Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego, czyli liturgia „przedsoborowa” nazywana niekiedy „trydencką” czci jednak do dziś dnia św. Walentego. Co wiemy o jego życiu? Kim był i skąd pochodził? Niewiele mamy pewnych o nim informacji. Nie znamy jego rodziny, dzieciństwa ni wczesnej młodości. Niektóre przekazy podają, że jako lekarz niósł ulgę cierpiącym. Z czasem jednak porzucił praktyki medyczne i został rzymskim kapłanem, a następnie dostąpił godności posługi biskupiej. Wraz ze św. Mariuszem i jego rodziną asystował męczennikom, którzy cierpieli za panowania cesarza Klaudiusza II Gota. Władca Imperium, by oszczędzić na wypłatach żołdu rodzinom swoich żołnierzy, którzy polegli w walkach, zabronił legionistom wstępować w związki małżeńskie. Św. Walenty jednak błogosławił małżeństwa legionistów, którym imperator nakazywał pozostawać bezżennymi. Z tego powodu, od czasów starożytnych, był uznawany za orędownika narzeczonych oraz małżeństw i rodzin. Co więcej. Namawiał mężczyzn, by nie szli do armii, lecz pozostawali w domach ze swymi rodzinami, gdyż wojna niesie ze sobą jedynie śmierć i cierpienie. Dlatego też czczono go jako patrona pokoju. Działalności św. Walentego przypisywanych jest wiele cudownych uzdrowień ludzi i zwierząt, dlatego też czczony był jako orędownik w chorobach. Do tego nawiązuje także obraz w Waszym głównym ołtarzu. Jego wstawiennictwu przypisywane jest m. in. Przywrócenie wzroku św. Lucilli, niewidomej od urodzenia Rzymiance. Swoim postępowaniem, łamaniem cesarskiego zakazu naraził się władcy i wkrótce został pojmany, i odesłany do prefekta Rzymu. Ten rozkazał najpierw bić go maczugami by wyrzekł się Chrystusa, a potem – nie osiągnąwszy zmierzonego celu - ściąć. Dzisiejszy Patron poniósł śmierć męczeńską w roku 269.

Zwyczaj przesyłania w tym dniu podarków miłosnych jest pozostałością starego, pogańskiego obyczaju z wysp brytyjskich na cześć bogini dziewcząt Februata Juno którą czczono 15 lutego. Chrześcijaństwo zaadaptowało tę praktykę.

Kochani moi. Skąd tu, w Unierzyżu, parafii położonej w malowniczej dolinie Wkry wziął się kult tego starożytnego biskupa i męczennika, wielkiego orędownika? Czy zawsze tak było? Czy od początku był tu czczony? Otóż nie.

Pierwsza, drewniana świątynia p.w. św. Zofii i św. Żołnierzy stała tu już w XVI w. Prawdopodobnie uległa ona dewastacji w czasie wojen szwedzkich. Jak wspomina wasza Kronika Parafialna „W 1680 r. powstał nowy kościół pod wezwaniem św. Walentego, również drewniany, jako, że okolica obfitowała w drzewo, kryty dachówką, 30 łokci (18 m) długi, 17 łokci (10 m) szeroki, z kopulastą wieżyczką, zakończoną krzyżem, zwrócony wielkim ołtarzem na zimowy wschód.(w tym samym miejscu, co obecny), bez kaplic. (…) [str. 5] Akta wizytacyjne bpa Ordynariusza Płockiego z 16 lutego 1775 r. podają, że uroczyste poświęcenie tegoż kościoła odbyło się dopiero w 1751 r. Dokonał go za zezwoleniem Ks. Bpa Płockiego Józefa Eustachego Szembeka, ks. prob. Chmielewski, pleban Sulerzyski.” W kościele tym znajdował się główny „ołtarz, dębowy w stylu romańskim, w którym pod zasłoną był obraz św. Walentego patrona parafii i kościoła, nazywany cudownym, na zasłonie św. Antoniego, a u góry Matki Boski Łaskawej. (…) y ołtarz r."rii . tego 1775 r. zeroki, z kopulastą wierzyczką,„Ten kościół spalił się” prawie „całkowicie od bomb artylerii rosyjskiej podczas I wojny światowej w 1915 r.” [str. 17] Na jego miejscu wzniesiono w 1919 r. tymczasową kaplicę służącą wiernym, jak dobrze wiecie, przez następne 81 lat. do czasu budowy obecnego kościoła. Jednak ta nowa świątynia w swym wnętrzu i otoczeniu posiada dwa materialne a jednocześnie i duchowe skarby, przypominające miniony, żywy kult Waszego Patrona. To stara, stojąca u wejścia do kościoła od niepamiętnych czasów figura św. Walentego, który w geście błogosławieństwa wita wszystkich tu przybywających. A także jego XIX-to wieczny obraz, który w 1915 r. ocalał z pożaru. Wiszące do dziś wokół niego wota świadczą o wielu łaskach doznawanych za wstawiennictwem Świętego Patrona.

Najdrożsi. Niewiele jest w naszej diecezji miejsc kultu Biskupa Walentego. Jadąc od Ciechanowa w kierunku Makowa Mazowieckiego, zjeżdżając z trasy w Gołyminie, dotrzemy do kolejnej parafii p.w. naszego Kapłana Męczennika - w Gzach, w dekanacie pułtuskima poświęcona św. Walentemu to a.kiego, zjeżdżając z trasy w Gołymienie . Tam zobaczyć możemy obraz i witraż wyobrażające lokalnego Patrona.

Kolejna parafia poświęcona św. Walentemu to Korzeń w dekanacie gąbińskim. W tamtejszym kościele znajduje się w zasłonie ołtarza obraz św. Walentego i uroczyście adorowany w dzień odpustu barokowy relikwiarz.

Drobinę doczesnych szczątków Rzymskiego Męczennika posiada także par. p.w. św. Marcina w Zielonej k. Żuromina, która także w dniu dzisiejszym przeżywa odpustową uroczystość.

Kochani. Święty Walenty to tylko z pozoru znany święty. Z pozoru, bo w ogóle kult świętych w naszych kościołach zanika. Nie pamiętamy już tak naprawdę o bohaterach wiary! O Bożych szaleńcach, którzy z miłości dla Chrystusowego Krzyża Świętego przelewali własną krew bądź w pokorze serc dążyli do heroicznej doskonałości. W naszych świątyniach już coraz mniej miejsca na obrazy, ścienne malowidła czy witraże. Dzieła sztuki „przeminęły z wiatrem” a zagościły fuszerka i mierne rzemiosło. Z naszych kościołów poznikały relikwiarze zawierające fragmenty doczesnych szczątków różnych świętych. W chorobach sięgamy już tylko po lekarstwa, a częstokroć zapominamy, że konkretni święci są orędownikami w różnych strapieniach, cierpieniach i dolegliwościach. Na patronów instytucji obierani są niejednokrotnie wrogowie Kościoła Świętego. Dzieciom nadawane są imiona aktorów, fikcyjnych postaci z filmów, czy różnych idoli, którzy często szydzą ze Świętej Biblii, Krzyża i Sakramentów. Zapominamy, że Patron, to ten, który wstawia się za nami przed Majestatem Boga, Pana i Stwórcy wszechrzeczy.

Drodzy Bracia i Siostry. Dzień dzisiejszy, 14 lutego, to w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego święto św. Walentego. Oby ten dzień był nie tylko okazją do wzajemnego przekazywania fantazyjnych kart z serduszkami i miłosnymi westchnieniami, lecz może stanie się także dniem pamięci w modlitwie za tych, których kochamy. Amen.

Modlitwa do św. Walentego

Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają, Ty, który z narażeniem życia urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju, Ty, który - dzięki męczeństwu przyjętemu z miłości - zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści i śmierci, wysłuchaj naszą modlitwę: W obliczu rozdarć i podziałów w świecie daj nam zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród ludzi wiernymi świadkami miłości Boga. Niech ożywiają nas miłość i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężać życiowe przeszkody.

Prosimy Cię, wstawiaj się za nami do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego piękna, i który żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.iez powstał nowy kościół pod wezwaniem św.

Ks. Grzegorz Ślesicki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643