zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

2 Niedziela

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!
Od dwóch tygodni żyjemy w roku 2012.
I choć w prezbiterium podziwiamy jeszcze stajenkę, to w liturgii Kościoła słuchamy już o dorosłym Jezusie. Więcej - słyszymy o tym kim jest Jezus i jak powołuje pierwszych swoich uczniów.
Oto Baranek Boży. Mówi o Jezusie Jan Chrzciciel. Nawiązuje do losu baranka, jakiego składali Żydzi Bogu w ofierze, gdy wspominali czas ucieczki Izraelitów z niewoli egipskiej. Czas wolności i kształtowania się Izraela w wędrówce przez pustynię. Czas opieki Boga nad Narodem Wybranym.
Teraz - obiecany przez Boga Mesjasz jest już wśród swojego ludu. Czeka Go wielkie zadanie zbawienia człowieka. Uczyni to podejmując mękę Krzyża, śmierć i powstając z martwych, pokonując bramy Piekieł. Zginie jak baranek, ale zwycięży jak Lew.
Słuchamy dziś w liturgii słowa o powołaniu Samuela.
Powołanie.
Każdego z nas powołał Bóg już przy chrzcie świętym, abyśmy uczestniczyli w wypełnieniu zadań, które spełniali prorocy: Samuel i inni, w misji, którą podjął sam Jezus.
Otrzymaliśmy w sakramencie chrztu świętego łaskę wiary, nadzieję i miłość.
Co mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?
Nie możemy zgodzić się na to, aby sól utraciła smak, a światło było umieszczone pod korcem. Także współczesny człowiek może na nowo odczuć potrzebę, by słuchać Jezusa, który zachęca do wiary w Niego. Musimy na nowo z chęcią karmić się Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół, i Chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami. Nauczanie Jezusa w rzeczywistości nadal rozbrzmiewa w naszych dniach z tą samą mocą: Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne.
Co mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?
Znamy odpowiedź Jezusa: Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Wiara w Jezusa Chrystusa jest drogą do osiągnięcia zbawienia w sposób ostateczny.
Papież Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary.
Rozpocznie się on 11 października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się w uroczystość naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 r.
11 października 2012 r. upłynie także dwadzieścia lat od opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego, tekstu promulgowanego przez błogosławionego papieża Jana Pawła II, aby ukazać wszystkim wiernym siłę i piękno wiary.
W Kościele w Polsce staramy się w tym roku odkrywać prawdę o Kościele, który jest naszym Domem.
„I love Kościół” - „Kocham Kościół” do niedawna widniał w gablocie przykościelnej plakat tej właśnie treści.
Na samym więc początku okresu zwykłego w ciągu roku liturgicznego podejmijmy na nowo nasze zadania wynikające z chrztu świętego, wynikające z naszego włączenia do wspólnoty Kościoła Świętego.
Kochajmy Kościół. W naszych rozmowach rodzinnych i wśród znajomych.
Kochajmy Kościół tworząc wspólnotę wiary w Chrystusa podczas każdej niedzielnej Eucharystii.
Kochajmy Kościół włączając się w różne pomysły w Nim realizowane.
Kochajmy Kościół, bo w Nim najlepiej spełniamy nasze powołanie: do ofiarowania Bogu siebie, do ogłaszania słowa Bożego i dawania świadectwa życia chrześcijańskiego, do służby drugiemu człowiekowi.
W ten sposób odnawiać się będzie nasza wiara, a przecież ona jest drogą do osiągnięcia zbawienia w sposób ostateczny.
Amen.
Cytaty pisane pochyloną czcionką pochodzą z Benedykta XVI „Listu Apostolskiego w formie Motu Prioprio „PORTA FIDEI” ogłaszającego Rok Wiary.
Ks. Ireneusz Kurkowski

Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643