zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

4 Niedziela

Umiłowani w Chrystusie Panu!
Cztery świece na wieńcu adwentowym…
Liczne spotkania różnych grup, by przełamać się opłatkiem i przybliżyć atmosferę wigilijnego wieczoru oczekiwania na Narodziny Zbawiciela…
Reklamy, które krzyczą o „zaPREZENTowaniu się” na Święta, czyli o zakupie prezentów z okazji Bożego Narodzenia…
Porządki w domach…
Ogólnie odczuwany i męczący brak czasu na wszystko...
Ogłoszone plany spowiedzi przedświątecznych…
Do Świąt jeszcze tydzień… Tydzień Adwentu. Tydzień oczekiwania... Tydzień przygotowania się, by godnie podjąć Tego, Który Nadchodzi… Tego, o którym słuchał Dawid w proroctwie Natana…
„Czy ty mi zbudujesz dom, abym w nim zamieszkał…”(2 Sm 7,5). „To Pan zbuduje ci dom…”(2 Sm 7,11).
Ileż w tych słowach proroctwa wyczuwamy troski Boga o dom króla Dawida! Chociaż król Dawid był człowiekiem pełnym okrucieństwa i grzechu… To właśnie jego dom zostaje wywyższony na pokolenia…
„Nie cofnę od niego mojej miłości…”(2 Sm 7, 15). „Twoje królestwo będzie trwać na wieki…”(2 Sm 7, 16).
Tydzień przed Świętami Narodzenia Pańskiego, (17) 18 grudnia 2011r., w XXI wieku, my, wierzymy, że Mesjasz obiecywany przez Boga, jest już obecny w swoim Kościele. Jest w tabernakulum. Jest ukryty pod postaciami Chleba i Wina na Ołtarzu podczas sprawowania Eucharystii. Jest w osobie kapłana, który zasiada w konfesjonale, słucha spowiedzi i rozgrzesza…
A mimo tej wiary czekamy na tego Kogoś, kto przecież już przyszedł…
Jak Dawid i Natan… Jak wielu innych ludzi w historii zbawienia…
Jak Maryja, która po tylu wiekach oczekiwania na Mesjasza w narodzie wybranym, ma zdecydować o Jego przyjściu…
Co czuła w takim momencie dziejów? Gdy uświadomiła sobie, że to jest właśnie ta chwila, o której czytała w tak wielu proroctwach Pisma Świętego?
Podjęła tę jedyną decyzję. „Jestem Służebnicą Pana, niech mi się stanie według twego słowa”(Łk 1, 38).
Nas również czeka taka decyzja… My też decydujemy o przyjściu Zbawcy… O Jego zamieszkaniu między nami…
Czy przyjmiemy Tego, który się zbliża? Który puka do naszych drzwi, do naszych serc?
W wirze przedświątecznych zajęć i bieganiny spróbujmy - lepiej niż w inne lata - przygotować siebie na spotkanie z Chrystusem, którego podziwiać będziemy w stajence złożonego na sianie, czy - jak w naszej szopce - trzymanego przez Maryję na rękach… Którego przyjmować będziemy w Komunii Świętej.
Przygotujmy siebie. Swoje serca. Przez dobrze przygotowaną i odprawioną spowiedź. Przez udział - choćby w jednych - roratach. Przez życzliwość, wyrozumiałość, grzeczność. Przez wzajemną pomoc i dobre uczynki. Nie zwlekajmy. Nie bądźmy skąpi. Hojnie ofiarujmy czas dla Boga w tych ostatnich dniach.
„Oto wasz Bóg! Nadchodzi odpłata, Boża nagroda. On sam przybędzie i was wybawi” jak pisał prorok Izajasz (Iz 35, 4).
„Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią… Bogu, niech będzie chwała na wieki wieków…”
Amen.
Ks. Ireneusz Kurkowski

Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643