zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

6 niedziela

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!
Wszyscy już wiemy o terminie beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Będzie ona miała miejsce w Watykanie, na Placu św. Piotra w dniu 1. maja bieżącego roku.
Każdy z nas - jak sądzę - odczuwa drżenie radości z powodu tak wielkiego wyniesienia Papieża-Polaka. Pamiętamy z jaką niecierpliwością oczekiwaliśmy ba, domagaliśmy się, szybkiej beatyfikacji Jana Pawła II. „Santo subito” - „święty natychmiast” wołaliśmy… I oto spełniają się nasze oczekiwania…
Przez wiele lat w kościołach, i nie tylko, nawoływano do sięgania do spuścizny Jana Pawła II, do jego nauczania.
Całość dziedzictwa Jana Pawła II obejmuje więcej niż szesnaście potężnych tomów tekstów.
Spróbujmy jednak dziś, zainspirowani liturgią słowa Bożego sięgnąć do nauczania Jana Pawła II, które skierował do Polaków w dniach od 1 do 9 czerwca 1991 roku, podczas pierwszej części jego czwartej pielgrzymki do Ojczyzny.
Czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbyła się już w wolnej Polsce. 4 czerwca 1989r. Rzeczpospolita - z woli Opatrzności - po raz kolejny narodziła się do nowego życia.
Papież wskazywał nam priorytety. Hasłem pielgrzymki były słowa: „Bogu dziękujcie (…). Ducha nie gaście”, a celem - dziękczynienie za dar wolności, umocnienie wierzących oraz skupienie wszystkich ludzi dobrej woli wokół poszanowania i realizacji wskazań Dekalogu.
Wielu z nas pamięta atmosferę tamtych dni. Pamiętamy, jak niektórzy oskarżali Papieża o niezrozumienie tego, czym żyje dziś Polska.
„Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”. To pierwsze słowo Dekalogu. Od niego zależą wszystkie dalsze przykazania.
To Boże prawo moralne jest dane człowiekowi i dane równocześnie dla człowieka: dla jego dobra. Czyż nie tak jest? Czyż nie dla człowieka jest każde z tych przykazań z góry Synaj: „nie zabijaj - nie cudzołóż - nie mów fałszywego świadectwa - czcij ojca i matkę”.
Ten moralny fundament jest od Boga, zakorzenia się w Jego stwórczej, ojcowskiej mądrości i opatrzności. Równocześnie ten moralny fundament Przymierza z Bogiem jest dla człowieka, dla jego dobra prawdziwego. Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie: burzy ład życia i współżycia ludzkiego w każdym wymiarze. Zaczynając od wspólnoty najmniejszej, jaką jest rodzina, i idąc poprzez naród aż do tej ogólnoludzkiej społeczności, na którą składają się miliardy ludzkich istnień. Tak nauczał Jan Paweł II w Koszalinie, 1 czerwca 1991roku…
W następnych dniach Ojciec św. omawiał naukę kolejnych przykazań.
W Kielcach - przykazanie czwarte: „Czcij ojca twego i matkę twoją.” W Prawie Bożym, w Dekalogu, przykazanie to następuje bezpośrednio po trzech pierwszych, które określają stosunek człowieka do Boga. Jest ono pierwszym wśród przykazań, które łączą stosunek do Boga ze stosunkiem do człowieka. Już to samo wskazuje na kluczowe znaczenie rodziny.”(…) Dalsze słowa Papieża pełne są emocji: Ta moja pielgrzymka do Ojczyzny - czwarta z kolei - idzie po śladach Dekalogu. I oto rozważanie Bożych słów, stanowiących nienaruszalny ład ludzkiej moralności, prowadzi nas na każdym etapie do głębszego zrozumienia tajemnicy Jezusa Chrystusa - czyli istotnej rzeczywistości chrześcijaństwa, naszej wiary i życia z wiary, czyli naszej moralności. Chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną mają odpowiedzialność, tych wszystkich: czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? (…) Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja Matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć!”
W Radomiu Papież mówił o przykazaniu piątym: W samym centrum porządku Dekalogu leży przykazanie „nie zabijaj” - zakaz stanowczy i absolutny, który równocześnie afirmuje prawo każdego człowieka do życia: od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Prawo to w sposób szczególny bierze w obronę ludzi niewinnych i bezbronnych. (…) Chrystus w Kazaniu na górze - jak to dziś słyszeliśmy - rozszerza jeszcze zasięg piątego przykazania Dekalogu na wszystkie działania przeciw bliźniemu, zrodzone z nienawiści czy mściwości (nawet jeśli nie posuwają się aż do zabójstwa: „kto się gniewa na brata swego” - tak mówi Chrystus w Kazaniu na górze).
W Łomży Jan Paweł II zatrzymał się nad szóstym przykazaniem: Od stuleci trwa Boży siew na naszej ziemi, przez pokolenia prawda ludzkiej i chrześcijańskiej moralności pada na glebę dusz. Jaka jest ta gleba? Co stało się z ziarnem Ewangelii na przestrzeni ostatnich pokoleń? Czy ziarno przykazań trafia na glebę urodzajną? Czy też jest to może gleba oporna, która nie przyjmuje słowa prawdy? Nie przyjmuje wymagań moralności, jakie stawia człowiekowi Bóg, a zarazem ludzkie sumienie, które - jeśli jest zdrowe - staje się samo Bożym głosem przemawiającym wewnątrz człowieka?
Czy podstawowe zasady moralności nie zostały „wyrwane” z naszej gleby przez Złego, który pod różnymi ukrywa się postaciami? Czy nie zostały „wydziobane” przez rozkrzyczane drapieżne ptactwo wielorakiej propagandy, publikacji, widowisk, programów, które igrają z naszą ludzką słabością?
Co stało się z przykazaniem: „nie cudzołóż” w naszym polskim życiu? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, ażeby ich dzieci rodziły się z czystych rodziców? Czy nosimy w sobie poczucie, że ciało ludzkie jest wezwane do zmartwychwstania i że winniśmy troszczyć się o zachowanie jego godności? Czy potrafimy sobie uświadomić, że ludzka płciowość jest dowodem niesłychanego wręcz zaufania, jakie Bóg okazuje człowiekowi, mężczyźnie i kobiecie, i czy staramy się tego Bożego zaufania nie zawieść? Czy pamiętamy o tym, że każdy człowiek jest osobą i że nie wolno drugiego człowieka sprowadzać do roli przedmiotu, który z pożądliwości można oglądać lub którego się po prostu używa? Czy narzeczeni budują swoją przyszłą jedność małżeńską tak, jak się to robić powinno, to znaczy zaczynając od budowania jedności ducha? Czy małżonkowie pracują nad pogłębieniem swojej małżeńskiej jedności - pomimo całego trudu, a także obiektywnych trudności, jakie niesie z sobą życie, pomimo różnych ułomności, jakimi oboje są obciążeni? Czy pamiętają o tym, że w momencie ich ślubu przed ołtarzem sam Chrystus zobowiązał się być z nimi zawsze, być ich światłem i mocą? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, aby ta Boska obecność Chrystusa napełniała ich życie małżeńskie i rodzinne? Pytania te stawiam przed Bogiem, stawiam je wszystkim rodzinom katolickim, wszystkim małżonkom, wszystkim rodzicom w całej Polsce!
W Olsztynie mówił Ojciec św. o przykazaniu ósmym: W odnowionej Polsce nie ma już urzędu cenzury, różne stanowiska i poglądy mogą być przedstawiane publicznie. Została przywrócona - jakby powiedział Cyprian Norwid – „wolność mowy”.
Wolność publicznego wyrażenia swoich poglądów jest wielkim dobrem społecznym, ale nie zapewnia ona wolności słowa.
Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne. Jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych - dla tych na przykład, którzy różnią się narodowością, religią albo poglądami. Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, by zwyciężać w dyskusji i obronić swoje - może właśnie błędne - stanowisko.
Słowa mogą czasem wyrażać prawdę w sposób dla niej samej poniżający. Może się zdarzyć, że człowiek mówi jakąś prawdę po to, żeby uzasadnić swoje kłamstwo. Wielki zamęt wprowadza człowiek w nasz ludzki świat, jeśli prawdę próbuje oddać na służbę kłamstwa. Wielu ludziom trudniej wtedy rozpoznać, że ten świat jest Boży.
Prawda zostaje poniżona także wówczas, gdy nie ma w niej miłości do niej samej i do człowieka.
W ogóle nie da się zachować ósmego przykazania - przynajmniej w wymiarze społecznym - jeśli brakować będzie życzliwości, wzajemnego zaufania i szacunku wobec tych wszystkich odmienności, które ubogacają nasze życie społeczne.
W Księdze Mądrości Syracydesa czytamy dziś, że Bóg postawił przed tobą ogień i wodę, tam, gdzie zechcesz, wyciągniesz swą rękę; przed człowiekiem: życie albo śmierć, co wybierze, to będzie mu dane. (…) Nikomu nie nakazał być bezbożnym i nikomu na grzech nie zezwolił.
A Pan Jezus upomina: Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi. Amen.
ks. Ireneusz Kurkowski
Źródła:
Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. IX, Czwarta Pielgrzymka 1-9 czerwca i 13-16 sierpnia 1991, s. 429-629, wyd. M, Kraków 2008;
o. Jan Góra OP, Wstęp do pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 1-9 czerwca i 13-16 sierpnia 1991, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. IX, s. 431-434, wyd. M, Kraków 2008.

Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643