zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Św. Tomasz z Akwinu

Pewnego ranka, po Mszy świętej Tomasz z Akwinu odesłał brata Reginalda, swego sekretarza i przyjaciela, przygotowanego jak zwykle do zapisywania tego, co Mistrz mu podyktuje. – Nie będę już więcej pisał. Wszystko, czego dokonałem, jest jak wymłócona słoma przy tym, co mi dziś zostało objawione – powiedziałśw Tomasz. Legenda dopowiada, że najważniejsze fragmenty nieukończonej Summy teologicznej Tomasz dyktował z głową przy tabernakulum. Trzy wieki później pełen podziwu Pius V ogłosił św. Tomasza piątym doktorem Kościoła, a Leon XIII zalecił studiowanie jego filozofii. Przez przykład tego wielkiego świętego Bóg przypomina nam o mądrości.. Czym Ona Jest? Jest on uczestniczeniem w mądrości Jezusa, czyli widzeniem ludzi, rzeczy i ich relacji takimi, jakimi widzi jeBóg. Jest to dar patrzenia na rzeczywistość oczami Boga, widzenia wszystkiego w perspektywie wieczności. Święty Tomasz pisał w tym miejscu o mądrości jako o „Bożym instynkcie”. Dar mądrości jest związany bardziej z miłością niż z samym rozumem. Jego przeciwieństwem jest głupota, która jest brakiem smaku w sprawach Bożych. Głupota w myśleniu o życiu nie bierze pod uwagę krzyża, śmierci, kruchości życia; nie uwzględnia w ogóle Boga, zawęża horyzont życia wyłącznie do doczesności. Niestety często człowiek pragnie robić, co chce, i decydować sam o sobie bez boga. Prowadzi to do szalonego poddania samego siebie światu wewnętrznych pragnień i instynktów. To jest postawa Syna Marnotrawnego. Chciał żyć za wszelką cenę na własny rachunek. Tak rozumiane pragnienie wolności nigdy nie może być zaspokojone. W którymś momencie życia człowiek rozrywany namiętnościami, żyjący według zasady "róbta co chceta", zaczyna tęsknić za wolnością duchową. Wolność, pokój, właściwe odniesienie do świata, zła i grzechu, motywację do dobrego życia odnajdzimy w Bogu. Staniemy się mądrymi, gdy odnajdziemy Boga. Mądrość to zdolność rozumienia świata i ludzi i umiejętność roztropnego zastosowania posiadanej wiedzy. Nabywa się ją przez doświadczenie. Człowiek mądry widzi wszystko we właściwych wymiarach. Ma dystans do ludzi i wydarzeń. Nie znaczy to, że izoluje się od nich, podchodzi do życia z "przymrużeniem oka". On ma zdolność trafnej oceny. To pozwala mu na rozróżnianie spraw, które od niego zależą, od tych, które od niego nie zależą. Ma odwagę angażować się w te, które od niego zależą, a pozostawić na boku sprawy od niego nie zależące. Jego osoba emanuje pokojem i radością. Czuje się wolny. Wielokrotnie Pismo święte Starego Testamentu mówi, że mądrość pochodzi od Boga. Jezus potwierdził tę prawdę. Zapowiadając apostołom prześladowania powiedział: dam wam wymowę i mądrość. Słuchając zapewnień Jezusa i innych Autorów Natchnionych i patrząc na przyład św Tomasza, który zdobywał mądrość przy tabernakulum trudno się dziwić, że mądrości nie znajdzie się poza Bogiem. Kto sądzi, że może ją odnaleźć daleko od Boga, ulega złudzeniu. Dlatego tak ważne jet aby modlić się o dar mądrości. Jednym z darów Ducha Świętego jest mądrość. Jak o każdy dar również o ten trzeba nam Boga prosić. Dlatego zakończmy nasze rozważanie słowami szczególnej modlitwy jaką pod koniec swojego życia modlił się dzisiejszy patron.

Panie, Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam,

że się starzeję i pewnego dnia będę stary.

Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania,

że muszę coś powiedzieć na każdy temat

i przy każdej okazji.

Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek.

Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym;

czynnym lecz nie narzucającym się.

Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości, jakie posiadam, ale Ty Panie wiesz, że chciałbym zachować do końca paru przyjaciół.

Wyzwól mój umysł od nie kończącego się brnięcia

w szczegóły i daj mi skrzydeł, bym w lot

przechodził do rzeczy. Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i cierpień w miarę jak ich przybywa a chęć wyliczania ich staje się z upływem lat coraz słodsza. Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami o cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwość wysłuchania ich. Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę Cię o większa pokorę i mniej niezachwianą pewność, gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi. Użycz mi chwalebnego poczucia,

że czasami mogę się mylić.

Zachowaj mnie miłym dla ludzi,

choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać.

Nie chcę być świętym, ale zgryźliwi starcy;

to jeden ze szczytów osiągnięć szatana.

Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w

nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet

w ludziach; daj mi Panie łaskę mówienia im o tym.

Ks. Janusz KościelniakPrzeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643