zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

ks. Jerzy Popiełuszko

A przyszedłszy Chrystus zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. Słyszeliśmy te słowa św. Pawła. Dzisiaj po raz pierwszy od beatyfikacji obchodzimy wspomnienie błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Te słowa świętego Pawła swoim życiem i postępowaniem głosił dzisiejszy patron. Jego, można powiedzieć motto życiowe to słowa: zło dobrem zwyciężaj. Jego posługiwanie kapłańskie przypadło na czas wielkiego ucisku komunistycznego. 28 maja 1972 r. został kapłanem, przyjąwszy święcenia z rąk Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na obrazku prymicyjnym zapisał znamienne słowa: „Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc”. I to zdanie z obrazka prymicyjnego realizował jako wikary a później duszpasterz średniego personelu medycznego, później duszpasterz służby zdrowia a wreszcie, gdy został poproszony przez hutników do odprawienia Mszy św., powoli stawał się ich duszpasterzem i przewodnikiem ludzi Pracy. Upominał się o poszanowanie godności i wolności człowieka. Jego działalność sprawiła że stał się celem ataków ówczesnej władzy. Jednak On pozostał wierny swemu powołaniu i wytrwale służył Bogu i człowiekowi. Próbowano go zastraszyć stosując uciążliwe, dręczące szykany. Nie zrażając się tym, każde kazanie kończył modlitwą w intencji stosujących przemoc i o zachowanie od nienawiści tych, którzy muszą przeciwstawiać się represjom. Zginął śmiercią męczeńską 19 października 1984 r. Przeżył zaledwie 37 lat i tylko 12 lat pełnił kapłańską służbę. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, słowa Pana Jezusa zachęcające do czuwania. Do bycia gotowym na spotkanie z Nim. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Błogosławiony Ksiądz Jerzy był tym sługą czuwającym na spotkanie z Panem. Znamienne jest ostatnie zdanie wypowiedziane w czasie Jego kazanie, które jak się później okazało było ostatnim przed śmiercią: „Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”. To były jego ostatnie słowa wypowiedziane publicznie. Kilka godzin później został uprowadzony i następnie brutalnie zamordowany. Dzisiaj, kiedy nasza ojczyzna cieszy się wolnością polityczną. To wołanie o wolność jest dalej aktualne. Można być niewolnikiem, chociaż cieszyłoby się wolnością zewnętrzną. Ksiądz Jerzy podał receptę na tę prawdziwą wolność: Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. (…) Życie w prawdzie, to dawanie prawdzie świadectwa na zewnątrz, to przyznanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą. Jesteśmy powołani do prawdy, jesteśmy powołani do świadczenia o prawdzie w swoim życiu”. Nasz zbawiciel o sobie powiedział Ja jestem prawdą i Drogą i życiem. Człowiek prawdziwie wolny to ten, który stara się żyć według Prawdy, którą Pan Jezus nam przekazuje. Czasem człowiek myśli, że robiąc wszystko według własnej recepty na życie staje się prawdziwie wolny. Jednak jak uczy doświadczenie taka wolność prowadzi do samowoli, która rani i Jego i drugiego człowieka. Człowiek zamknięty na Jezusową Prawdę to ten, w którego życiu własne „ja” jest centrum, który istnieje jak gdyby sam dla siebie, ma swój własny plan życia, własne dążenia, ambicje, nie liczy się z innymi, chce się wywyższać ponad nich. Pan Bóg ma niewiele do powiedzenia, bo wszystko w jego życiu krąży wokół „niego. Wszystkie dążenia takiego człowieka zmierzają do tego, by więcej miał dla siebie. Inne jest życie poddane Jezusowi. On objawia się nam jako człowiek, który nie żyje dla siebie, ale dla innych. Dla innych rodzi się, modli, pracuje, głosi Ewangelię, słowem: żyje dla innych i dla innych umiera. A czyni to, aby wypełnić wolę Boga. Pełniąc Wolą Bożą człowiek tak naprawdę może osiągnąć prawdziwą wolność. W praktyce wyraża się to w pytaniu o to czy moje decyzje podporządkowuję Bożym przykazaniom. Czy czasem nie jest tak, że odrzucam wolę Bożą zawartą w dekalogu bo w danym momencie jest mi tak wygodniej. Świat często będzie nam podpowiadał odrzuć to, co trudne, to, co wymaga wysiłku, ważne by było przyjemnie, wygodnie i łatwo. Odnosi się to przede wszystkim, do tego, jakimi jesteśmy chrześcijanami. W życiu każdego z nas, bowiem zawsze może pojawić się jakiś wątek negatywny. A gdy jeszcze posłuchamy i popatrzymy na to co się dzieje wokoło nas - a media sprzedają nam najczęściej to co złe, smutne i pesymistyczne. Wówczas może pojawić się pokusa aby równać w dół. Może pojawić się pytanie, po co żyć według przykazań, po co znosić cierpliwie trudności? A wtedy warto p[przypomnieć sobie dzisiejszą Ewangelię i słowa Pana Jezusa: Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czeka nas, więc za wierność Bogu nagroda. Sługa Boży Jan Paweł II powiedział kiedyś do młodzieży "Bycie dobrymi chrześcijanami może wydawać się czymś ponad wasze siły w dzisiejszym świecie. Lecz Jezus nie patrzy obojętnie i nie pozostawia was samych w obliczu tego wyzwania. On jest zawsze z wami, aby przemienić waszą słabość w siłę. Jezus wywyższa tych, których świat na ogół uważa za słabych". Dziękujmy w czasie tej Mszy św Bogu za wielki dar wolności i prośmy przez wstawiennictwo błogosławionego Księdza Jerzego byśmy mądrze z niego korzystali.

ks. Janusz Kościelniak


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643