zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Faryzeizm

Faryzeusze, o których słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii była to grupa żydów charakteryzująca się bardzo rygorystycznym przestrzeganiem przepisów prawa. A w czasach Pana Jezusa tych przepisów było bardzo wiele. Przepisy żydowskie zawierały ogromną liczbę (613) szczegółowych przykazań: 248 nakazów i 365 zakazów, podzielonych z kolei na wielkie i małe. Faryzeusze, znając te przepisy, wiedzieli, co można, a czego nie można czynić, aby dochować wierności Przymierzu. W gąszczu tych przepisów łatwo było zatracić ich istotę. Faryzeusze szczycili się tym, że znają te przepisy i zachowują. Jednak groziło to religijnością czysto zewnętrzną. Dlatego Pan Jezus nazwie ich grobami pobielanymi. W ten sposób pragnął powiedzieć, że z zewnątrz, wobec ludzi stwarzają pozory doskonałych a wewnątrz jest zgnilizna moralna. W naszych czasach istnieje pojęcie faryzejskiej postawy. Oznacza ona dwulicowość moralną. Co innego przed ludźmi a gdy inni nie widzą wówczas postępowanie ulega diametralnej zmianie. Pan Jezus nie potępiał Faryzeuszy za to, że byli wierni przepisom, lecz dlatego, ze zapomnieli o istocie to znaczy miłości Boga i człowieka. W Ewangelii czytamy fragmenty, które mówią o tym, iż potępiali Pana Jezusa za to,że uzdrowił w szabat. Dla nich ważniejszy był przepis niż człowiek. Z taką postawą również wiązało się niebezpieczeństwo, łatwego potępiania drugiego człowieka. Dlatego tak gorszyli się, gdy Pan Jezus rozmawiał z grzesznikami. Dzisiejsza Ewangelia jest i dla nas aktualna. Każdemu z nas grozi postawa Faryzeusza. Możemy ulec pokusie, że spełniając praktyki religijne, już jesteśmy doskonali. A Pan Jezus przypomina, że w parze za tym winno iść nasze życie. Chrześcijaństwo jest religią wnętrza, religią czystego serca. Tu, nie wystarczy zewnętrzne obmycie, rytuał uczyniony jedynie dla tradycji. Tak jak naczynie umyte nie jest naczyniem umytym tylko z zewnątrz. Ciało chrześcijanina będące świątynią Ducha Świętego, to, co najważniejsze zawiera wewnątrz w sercu. Dla chrześcijan najważniejsze jest przykazanie miłości, i jeśli ktoś bardzo skrupulatnie przestrzega wszelkich praw nie przepajając ich miłością jest daleki od prawdziwej pobożności. Jest to pobożność pozorowana, na pokaz. Prowadzi do zakłamania osobowości. Przy takiej postawie człowiek nigdy nie spotka się z Bogiem. To do takich ludzi odnoszą się słowa Jezusa, skierowane do Faryzeuszy, o grobach pobielanych, które na zewnątrz są piękne a w środku pełne nieczystości. Postawa faryzejska prowadzi do wypaczenia osobowości człowieka nie tylko w dziedzinie religijnej. Człowiek robi wiele rzeczy na pokaz. Usiłując wprowadzić w błąd innych nie zdaje sobie sprawy, że najbardziej oszukuje siebie samego. Dzisiejsza ewangelia jest przestrogą przed nieszczerością. Jest również dzisiejsza Ewangelia wielkim pocieszeniem dla nas. Bóg nasz ojciec, patrzy na to, co niewidoczne dla oczu. Czasem drugi człowiek osądzi nas surowo, kierując się pozorami. Bóg zaś patrzy na nasze serce. Jest to szczególnie napełniające otuchą, gdy walczymy z naszymi słabościami. On widzi każdy nasz wysiłek, zmaganie się ze złem, każdą przezwyciężoną pokusę. Taki jest nasz Bóg. Pełen miłosierdzia iw wyrozumiałości dla naszych słabości. I za to trzeba nam mu dziękować. Zakończmy nasze rozważanie modlitwą o szczerość naszego serca: Boże, Ty wiesz, jak wielka jest moja zdolność do okłamywania samego siebie. Ty wiesz również, że umiem przesadzać i dramatyzować swoje upadki. Daj mi proszę trzeźwy umysł, realizm i uczciwość w ocenie samego siebie. Pozwól, żebym wciąż pamiętał o Twojej cierpliwej miłości wobec mnie. Daj mi odwagę, bym stanął w prawdzie przed Tobą.

Ks. Janusz Kościelniak


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643