zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Przestroga przed Faryzeizmem

Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. W dzisiejszej Ewangelii po raz kolejny byliśmy świadkami konfrontacji Pana Jezusa z Faryzeuszami. Pan Jezus nie potępiał Faryzeuszy za to, że byli wierni przepisom, lecz dlatego, ze zapomnieli o istocie to znaczy miłości Boga i człowieka. W Ewangelii czytamy fragmenty, które mówią o tym, iż potępiali Pana Jezusa za to ,że uzdrowił w szabat. Dla nich ważniejszy był przepis niż człowiek. W jakiś sposób do ich postawy odnoszą się słowa fraszki Ignacego Krasickiego, która i dla nas może być przestrogą przed fałszywą pobożnością, która zapomina o drugim człowieku. Krasicki w swojej fraszce tak napisał Dewotce służebnica w czymś przewiniła Właśnie natenczas, kiedy pacierze kończyła. Obróciwszy się, przeto z gniewem do dziewczyny, Mówiąc właśnie te słowa "...i odpuść nam nasze winy, Jako my odpuszczamy", biła bez litości .Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności! Jakże inna jest postawa naszego mistrza- pełna łagodności nawet wobec grzeszników, wobec chorych cierpiących. W Ewangelii Pan Jezus najsurowiej ocenia Faryzeuszy za to, ze w swojej postawie są Fałszywi. Co innego głoszą a zupełnie inaczej postępują. Faryzeusze z dzisiejszej Ewangelii słynęli z tego, że przestrzegali wszystkich przepisów prawa. Dzisiaj Pan Jezus przypomniał o dziesięcinie. Żyd miał przeznaczyć dziesiątą cześć swoich dóbr na potrzeby wspólnoty. Pan Jezus nie krytykuje ich za to, że dają dziesięcinę. Zarzuca im to, że czynią to na pokaz. Stąd słowa krytyki, że lubią pierwsze miejsca, lubią by ich chwalono. Dzisiejsza Ewangelia jest i dla nas pouczeniem, aby być pokornym w spełnianiu dobra. By nie czynić go, aby innym zaimponować. By nasze intencje były szczere. Dzisiejsza Ewangelia może być dla nas zachętą do prawdziwej pokory również w dziedzinie naszej religijności. Grozi nam postawa Faryzeuszy, którzy uważali się za lepszych, gdyż myśleli, że spełniając wszystkie przepisy prawa są już doskonali. Pan Jezus w Ewangelii powiedział takie słowa: Błogosławieni Miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Pewnym sprawdzianem, naszej religijności jest nasz stosunek do innych ludzi. Popatrzmy na naszego mistrza. Był taki łagodny i wyrozumiały wobec największych grzeszników. Święta siostra Faustyna zapisała w swoim Dzienniczku takie słowa Pana Jezusa: Raduje się serce moje, gdy grzesznicy wracają do Mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce moje, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz im, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie ". Te słowa Pana Jezusa są dla nas pocieszeniem, gdyż każdy z nas jest grzesznikiem a równocześnie są dla nas zadaniem. I nas zobowiązują do łagodnej i miłosiernej postawy wobec drugiego człowieka. Szczególnie tego, który pogubił się na drodze swojego życia. Na co dzień wyraża się to tym abyśmy dawali innym drugą szanse, gdy prawdziwie żałują. Sprawiedliwość wymaga, aby uznali swoją winę, ale my także mamy moralny obowiązek wysłuchania ich. Rozmowa pozwoli nam zrozumieć motywy działania drugiego człowieka, co często wiele wyjaśnia i skłania do przebaczenia. Pamiętajmy, że wszyscy mamy skłonność do przyklejania ludziom tzw. etykietek. Pochopnie oceniamy czyjeś postępowanie na podstawie jednego wydarzenia, czy jednej cechy, którą posiada a najczęściej wad. Kolejnym sprawdzianem naszej religijności jest nasza otwartość na potrzeby innych: Idąc za pouczeniem Pana Jezusa przekazanym świętej siostrze Faustynie, realizujemy przykazanie miłości przez czyny miłosierdzia. Każdy na swój sposób to może czynić. W ostatnią niedzielę obchodziliśmy kolejny dzień papieski. Właśnie Sługa Boży Jan Paweł II mówił, że każdemu z nas potrzeba wyobraźni miłosierdzia by pomyśleć, co i w jaki sposób dobrego uczynić drugiemu człowiekowi. Nie chodzi tylko o sprawy materialne. Często ważniejszy jest nasz czas poświęcony drugiej osobie. Nie chodzi o ilość, ale o miłość, jaką w to wkładamy. I ważne by ten uczynek nie był spełniany z wewnętrznym pragnieniem pochwały, docenienia. Jak to było w przypadku faryzeuszy z dzisiejszej Ewangelii. Ważne są nasze słowa wypowiadane do innych, które może nieść pociechę drugiemu człowiekowi. Czasem tak ważne jest, by chcieć z kimś porozmawiać a może komuś podziękować, czy może pochwalić za to, co dobrego uczynił. Miłosierne słowo to również takie, które nie osądza, nie mówi o wadach drugiego, gdy jest nieobecny. W szczególny sposób realizujemy również nasze ludzkie miłosierdzie przez naszą modlitwę w intencji innych.. W aklamacji przed dzisiejszą Ewangelią usłyszeliśmy słowa: Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną. Niech będą one dla nas zachętą do wsłuchiwania się w Naszego miłosiernego Mistrza, który przypomina nam, że kto Jego prawdziwie kocha ten również pragnie dobra swojego bliźniego.

Ks. Janusz Kościelniak


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643