zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Zmartwychwstanie Pańskie

Niedziela Wielkanocna A. D. 2010.III.04 – Płock – par. pw. Ducha Świętego

Na większą cześć i chwałę Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, a nam na pożytek nasz zbawienny, czyta nam Kościół Święty Matka nasza na dzisiejszą Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, Ewangelię zapisaną u świętego Jana w rozdziale XX-ym, której jako Słów Bożych z uwagą wysłuchaliśmy. Ewangelię o jedynym świadku zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, o pustym grobie.

Drodzy Bracia i Siostry!
Po czterdziestodniowym okresie Wielkiego Postu; wyrzeczenia, modlitwy i jałmużny, na zakończenie dni Świętego Triduum, po raz pierwszy od wielu tygodni kościoły katolików znowu rozbrzmiały radosnym śpiewem Alleluja! To żydowskie wołanie Hallelujah wzywające do wychwalania Boga, dla nas, wyznawców Nowego Przymierza jest okrzykiem szczęścia, porywem serca, a jednocześnie hymnem na cześć Zmartwychwstałego Chrystusa, zwycięzcy „śmierci, piekła i szatana”, jak śpiewamy w jednej z naszych polskich, wielkanocnych pieśni.

Kochani. Na wzór naszego Mistrza i Pana, jak On - po swoim chrzcie z rąk Jana a przed rozpoczęciem publicznej działalności, i my wyszliśmy na czterdziestodniową pustynię umartwienia, kontemplacji Boga i refleksji nad własnym życiem. W dniach kończących Wielki Tydzień weszliśmy w Święta Paschalne. Lecz już nie takie, jak u żydów, którzy w swym święcie Paschy spożywali zabitego, młodego baranka, którego krwią mazali futryny domów, by śmierć nie zabrała ich bliskich pierworodnych, gdy przyszła noc wyjścia z niewoli Egiptu. Wielkanoc, dla katolika to „nowa Pascha”. Bo dla nas sam Chrystus staje się Barankiem, którego krew przelana na krzyżu, uratowała nas, którzy jesteśmy pierworodnymi dziećmi Boga Najwyższego, nas naznaczonych znamieniem chrztu, od niewoli szatana i śmierci grzechu. Chrystus, Niepokalany Baranek, wylewając swą krew na Świętym Drzewie Krzyża, z tej szubienicy hańby uczynił nowy ołtarz. Właśnie Krzyż stał się tronem Króla i ołtarzem Chrystusa Najwyższego Kapłana. Chrystus - Kapłanem, ktoś spyta? Tak! Bo ofiary Bogu składają kapłani na ołtarzach świata, a Chrystus sam stał się Ofiarą i Kapłanem - Ofiarnikiem tę Najwyższą Ofiarę składającym!
Najdrożsi.
Gdy spojrzymy w treść Starego i Nowego Testamentu oraz Świętą Tradycję Kościoła, to bez najmniejszego trudu zauważymy, że wszystko w przekazie Bożego Objawienia koncentruje się na zmartwychwstaniu. Św. Paweł Apostoł wyraził to dobitnie słowami „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara” (1Kor 15,14). Tak! Zmartwychwstanie Chrystusa jest podstawą naszej wiary! Tę tajemnicę przepowiadali Prorocy i ją głosili Apostołowie i całe Pismo Święte w swej natchnionej od Boga treści, jak spirala dąży do swego tajemnego centrum, którym jest Pascha Jezusa Chrystusa. I Biblia, i Tradycja, i cała historia Kościoła głoszą tak naprawdę jedynie zmartwychwstanie Pana.

Umiłowani.
Gdy ojciec naszej wiary, Patryarcha Abraham, wracał utrudzony po zwycięskiej bitwie, wyszedł mu na spotkanie król Szalemu – miasta Pokoju, a jednocześnie kapłan Boga Najwyższego Melchizedek, i znękanych walką nakarmił chlebem oraz winem ugasił pragnienie (Rdz 14, 17-20).

Gdy Bóg objawił się swemu słudze Mojżeszowi na świętej Górze Synaj i tam przekazał kamienne tablice Dziesięciorga Przykazań, wtedy Mojżesz ustanowił swego brata Aarona pierwszym kapłanem Starego Testamentu (Wj 29). Od tej pory to on miał składać na ołtarzu ofiary i palić kadzidła Bogu w imieniu całego Narodu Wybranego przed Arką Przymierza, która zawierała święte tablice Dekalogu, z prawem Boga wypisanym na kamieniu dłonią samego Stwórcy.

Gdy Bóg zaczął stwarzać świat, powołał do istnienia chóry aniołów, które mają wychwalać i adorować Majestat Wszechmocnego. Jednak, choć oczyma wiary widzimy duchy niebieskie unoszące się na firmamencie niebios, a my, ludzie klękamy padając w proch ziemi, by oddać należną cześć Najwyższemu, to jednak my – właśnie ludzie, mamy większą od aniołów godność – godność Dzieci Bożych, gdyż to – owszem, przez nas – ale i za nas umarł Chrystus, to dla nas zmartwychwstał, to nam, a nie aniołom wysłużył zbawienie.

Drodzy moi. Dlatego właśnie Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił ten rok Rokiem Kapłańskim, by wszystkim ludziom przypomnieć tajemnicę tego sakramentu: że my, kapłani, niegodne narzędzia Boga jesteśmy nie z własnej, ale z Jego woli sługami Jego tajemnic i szafarzami Jego łask. Że jesteśmy robotnikami najętymi do pracy w Jego winnicy, siewcami Jego słowa, rolnikami Jego uprawnej roli i pasterzami Jego owczarni, którą jest cały, święty, powszechny i apostolski Kościół. Bo, jak mówi Pismo „Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.” (Kol 1, 16) „Per ipsum, et cum ipso, et in ipso” „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”.

„Chrystus! Chrystus! Chrystus! Chodzi nam tylko o Chrystusa, nie o żadne pierwszeństwa, nie o żadne władze, nie o żadne honory i przywileje. O Chrystusa nam chodzi. Zobaczmy Chrystusa (…) i pójdźmy wszyscy za Chrystusem".
Tak – dramatycznie – wołał papież Paweł VI do biskupów na zakończenie ostatniego soboru, Soboru Watykańskiego II. Soboru, który przyniósł tak wiele nowego w całym życiu Kościoła Katolickiego, ale oczywiście pozostawił tę podstawową prawdę: „O Chrystusa nam chodzi.” „Chodzi nam tylko o Chrystusa.”

Kochani. Rok kapłański przypomina nam samym, że jesteśmy sługami ołtarzy, których jakby filarami – jak Melchizedek i Aaron - jest wiara naszych ojców, a fundamentem, już nie, jak w Tradycji, relikwie męczenników zamknięte pod kamienną płytą konsekrowaną przez biskupa, ale sam Baranek, który własną Krew przelał w Ofierze dla nas. Na Tych ołtarzach już nie stoi tabernakulum wzorowane na starotestamentalnej Arce Przymierza zawierającej Dekalog, największą świętość Narodu ongiś Wybranego. Nie ma już na tym ołtarzu tabernakulum, którego wnętrze przepełnia Rzeczywista Obecność Boga w Najświętszym Sakramencie, bo na tym ołtarzu stoi sam Najwyższy Kapłan, Ofiarnik Boży, Jezus Chrystus Zmartwychwstały, który przez swą śmierć ofiarował się Ojcu i powstaniem z grobu otworzył nam bramy nieba. On „Arcykapłan dóbr przyszłych” jest większy niż najwięksi kapłani Starego Testamentu, niż Melchizedek i Aaron i większy od świętych Apostołów i nas, kapłanów Nowego Przymierza. Chrystus to Kapłan większy niż Melchizedek, bo dziś Melchizedek nie łamie już zwykłego chleba i nie rozlewa wina dla wybranych: Abrahama i jego żołnierzy. Chrystus oddaje się w Konsekrowanych Chlebie i Winie każdemu z nas. Chrystus to Kapłan większy niż Aaron, bo ku Bogu wznosi się już nie woń kadzideł Aarona, lecz wdzięczna woń naszych modlitw, które Chrystus jako jedyny Pośrednik zanosi do Ojca, a jednocześnie sam je przyjmuje, jako prawdziwy Bóg. Chrystus to Kapłan większy niż Święci Apostołowie i kapłani nowego Prawa, bo my jedynie ponawiamy Ofiarę Krzyża, a Chrystus sam ją za nas złożył. Chrystus to Kapłan większy niż kapłani obu testamentów, wszystkich czasów i obrządków, bo tylko On jest jak Pelikan, który w czasie głodu i suszy przebija własny bok, by swą krwią ochłodzić i pokrzepić nas – swoje dzieci. Tylko On jest jak Feniks, który choć ginie w ogniu cierpienia, niejako z popiołów powstaje żywy. Tylko On sam staje się dla nas Prawem, lecz nie suchym przepisem, a Prawem Miłości, z której oddał się za nas na śmierć krzyżową i z miłości do nas powstał z martwych, aby pokazać nam, że i my kiedyś także - jak On - z martwych wstaniemy do życia wiecznego w chwale Boga Ojca. I On dłonią swej Sprawiedliwości kreśli to Prawo Miłości już nie na zimnych, kamiennych tablicach Dekalogu, lecz na żywych tablicach naszych serc.

Bracia i Siostry. Obecne święta to nie jakaś „Wielkanoc”. To „Wielka – Noc” w którą „śmierć zwarła się z życiem”. „Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy”. I tym się radujmy! I to świętujmy! Alleluja! Amen.

ks. Grzegorz Ślesicki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643