zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Kazanie na 11 listopada

Jest w Starym Testamencie Księga Machabejska, jedna z dwóch. Autor biblijny opisuje w niej historię czterdziestoletniej walki Żydów z Seleucydami, królami z Syrii, pomiędzy 175 a 135 rokiem przed Chrystusem. W walce tej chodziło o zachowanie tradycji i zwyczajów żydowskich uświęconych wielowiekową tradycją narodu wybranego. W tym troski o język ojczysty i religię.
Kiedy czytam o heroizmie Matatiasza, ojca Machabeuszy oraz o Judzie Machabeuszu i jego braciach fascynuje mnie zawsze ich przekonanie o słuszności walki o najświętsze tradycje narodu. Kiedy w Drugiej Księdze Machabejskiej czytam historię matki i jej siedmiu synów, którzy po kolei oddają życie, by nie przekroczyć żydowskiego prawa, prawa, które otrzymali od Boga, jestem pełen wzruszenia… I przekonuję się, że taka śmierć jest jak najbardziej słuszna…
Dlaczego o tym wspominam w dzisiejszą 91. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości?
W naszej ponad tysiącletniej historii wiele jest kart wspaniałych: zwycięstw, słusznych sojuszów, znakomitych władców. Wiemy, i o tym mówimy z pokorą i wstydem, że były i takie wydarzenia, o których lepiej milczeć…
W XVIII wieku Polska utraciła swoją państwowość. Przyczyn było wiele. Różnych. I tych zewnętrznych, i tych wewnętrznych… Chyba bardziej bolą te ostatnie. Ale wiemy z historii, że od razu zaczęła się walka o wolność. Poseł Tadeusz Rejtan, Konstytucja 3-Maja,powstanie Kościuszkowskie, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe…
Historia Polski pod zaborami to jednak nie tylko walki wyzwoleńcze. Częściej Polacy służyli Ojczyźnie przez swoją zwyczajną pracę. Kard. Wyszyński miał powiedzieć: „Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”
Aż po 123 latach niewoli, w 1918 roku, gdy w Rosji trwała wojna domowa, gdy rozpadały się Austo-Węgry, a w Niemczech trwały rozruchy, które zmusiły ten kraj do kapitulacji i zakończyła się I wojna światowa, Polska mogła odzyskać swój niepodległy byt. 11 listopada 1918 został podpisany rozejm Niemiec z państwami Ententy w wagonie kolejowym w Compiègne, co dało Polakom niepodległą Ojczyznę…
Wolność roku 1918. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Gabriel Narutowicz… Spory o kształt II Rzeczypospolitej. O granice. Wojna z bolszewikami. I cud nad Wisłą. I odbudowa Niepodległej. Gdynia. I Centralny Okręg Przemysłowy… Można było, w tak krótkim czasie, tak wiele dokonać, mimo różnic światopoglądowych…
„Historia – nauczycielką życia”, tak mówimy.
„Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”…
W 1991 roku „Sługa Boży Jan Paweł II w czasie Mszy św. na lotnisku w pod kieleckim Masłowie uczył nas o czwartym przykazaniu Bożym: „Czcij ojca twego i matkę swoją”. Mówił: „Słowa czwartego przykazania skierowane są do dzieci, do synów i córek. Mówią: "Czcij ojca i matkę". Z równą siłą jednak odnoszą się do rodziców: "Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć". Bądź godny imienia ojca! Bądź godna imienia matki!” A potem, wychodząc od nauki o grzechu pierworodnym analizował naszą rzeczywistość: mówił o kryzysie rodziny, która jakże często obraża Boga najwyższego i jest przyczyną ogromnego zła, mówił o rozwodach, o długotrwałych rozstaniach małżonków spowodowanych wyjazdami za granicę. Już wtedy zauważał zamykanie się rodziny wyłącznie wokół własnych spraw i niezdolność do otwarcia się na innych. Ubolewał nad brakiem miłości nawet między rodzicami i dziećmi, smucił się nadużywaniem alkoholu… Podjął temat daru nowego życia – jakże drażliwy w Polsce: „"Czcij ojca i matkę" - powiada czwarte przykazanie Boże. Ale żeby dzieci mogły czcić swoich rodziców, muszą być uważane i przyjmowane jako dar Boga. Tak, każde dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do przyjęcia, ale zawsze dar bezcenny.”
A na zakończenie homilii – dobrze pamiętam te słowa Jana Pawła II, słowa pełne mocy i miłości do Ojczyzny, do Polski, słowa, które stały się w późniejszym czasie okazją do kpin ze strony niektórych komentatorów…:
„Ta moja pielgrzymka do Ojczyzny - czwarta z kolei - idzie po śladach Dekalogu. I oto rozważanie Bożych słów, stanowiących nienaruszalny ład ludzkiej moralności, prowadzi nas na każdym etapie do głębszego zrozumienia tajemnicy Jezusa Chrystusa - czyli istotnej rzeczywistości chrześcijaństwa, naszej wiary i życia z wiary, czyli naszej moralności. Chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną mają odpowiedzialność, tych wszystkich: czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie?
Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala. Tak, trzeba wychowania do wolności, trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może się opierać społeczeństwo, naród, wszystkie dziedziny jego życia, ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej!
"Oto matka moja i moi bracia".
Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć!”
W tym dzisiejszym dniu, tak ważnym dla nas, Polaków, chciejmy – patrząc na nasze dzieje – prawdziwie uwierzyć, że dobro naszej Ojczyzny polega na dobrym życiu dla niej. Nie na jałowych sporach, nie kończących się kłótniach, ale na zgodnym współdziałaniu.
Nie na niszczeniu…
Ale na budowaniu!
Amen! .

Ks. Ireneusz Kurkowski

Wykorzystano fragmenty homilii Jana Pawła II w Kielcach, 1991


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643