zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

ROCZNICA POŚWIECENIA KOŚCIOŁA – Trwać w Kościele!!

„Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Św-a Boga jest święta, a wy nią jesteście”
U. w Ch. B. i S.! W 2002 roku ukazał się krótki, zaledwie siedmiominutowy film animowany Tomasza Bagińskiego zatytułowany „Katedra". Od razu zdobył on pierwszą nagrodę na największych światowych targach grafiki komputerowej i efektów specjalnych w San Antonio w Stanach Zjednoczonych, a w 2003 roku otrzymał nominację do Oscara. Animowany film opowiada historię pielgrzyma zwiedzającego tajemniczą, gigantyczną, niedokończoną katedrę stojącą na wysokim urwisku. Wraz z niosącym lampę głównym bohaterem przemierzamy korytarze, przyglądamy się motywom zdobiącym ściany i... zaczynamy podejrzewać, że to nie jest zwykła budowla. Tajemnica objawi się w momencie, gdy katedrę oświetli wschód słońca. Twarze rzeźb stanowiących zwieńczenie filarów zaczynają ożywać, a dotknięty światłem pielgrzym pada na kolana, by jak ziarno wsiane w ziemię zacząć rosnąć strzelistymi pędami ku górze. Gdy nastaje dzień, pielgrzym staje się kolejnym filarem budującej się katedry... B i S! Ten ruchomy obraz Tomasza Bagińskiego doskonale oddaje sens święta, które właśnie obchodzimy: wspominamy dziś rocznicę poświęcenia tego kościoła. Jak ów pielgrzym z Katedry Bagińskiego, stajemy dziś pośród tych murów, sklepień i filarów, by dziękować Bogu za to, że wybrał to miejsce i go uświeca. Stajemy, by dziękować Bogu za tych, którzy to miejsce naszej modlitwy dla nas kiedyś przygotowali, wybudowali, upiększyli i poświęcili na wyłączną służbę Najwyższemu i na służbę naszego uświęcania i naszego zbawienia. Stajemy, dziś także, by dziękować Bogu za tych, którzy to miejsce naszej modlitwy dziś utrzymują, dbają o jego piękno i wystrój.
BiS! Stajemy dziś w tej świątyni, aby obchodzić uroczystość rocznicy jej poświęcenia. Stajemy świadomi jej piękna i historii, jak Salomon, który dziękował Bogu, że może poświęcić Mu wzniesioną przez siebie budowlę. To tutaj przecież my sami stajemy się żywymi świątyniami, w których mieszka i działa Bóg. Tutaj jest udzielany chrzest, gdzie łaska uświęcająca przemienia ludzkie dusze w żywe świątynie Boże. Tutaj w konfesjonałach miłosierny Jezus przywraca pełne piękno tym żywym świątyniom. Tutaj przy Stole Słowa Bożego ubogaca nas swoją Prawdą, a przy Stole Eucharystycznym karmi swoim Ciałem i Krwią. Tutaj w tabernakulum jest zawsze Bogiem z nami, a gdy Go zaprosimy, przychodzi do żywych świątyń naszych dusz i pomaga nam iść stromą drogą przez ciasną bramę do nieba nie bacząc na zagrożenia. Świątynia ta jest wiec potrzebna i ważna, dlatego zawsze troszczmy się o nią z radością i zaangażowaniem. Pamiętajmy, że z jednej strony ona przypomina nam o Panu Bogu w naszej codzienności i zabieganiu, a z 2 jest ona naszą wizytówką i świadectwem. Dbajmy zawsze o jej wygląd i wystrój jak o własny dom. Przecież potrzebą wspólnoty Kościoła jest oddawanie Bogu czci i chwały, słuchanie Go i przyjmowanie Jego łaski w ustanowionych przez Niego sakramentach. A winniśmy przecież, w myśl przykazania kościelnego, troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła, powinniśmy wszyscy razem o to zabiegać, bo to nasz wspólny dom. Nie żyjmy na koszt naszych braci i sióstr, ale w miarę możliwości włączajmy się w istnienie i funkcjonowanie tego budynku. Warto chyba przypomnieć przy tej okazji, że nasza ofiara składana co niedzielę na tacę, obok dzieł ewangelizacyjnych, charytatywnych i administracyjnych jest przeznaczana właśnie na ten cel; na opłacenie światła, gazu, środków czystości, na zakup kwiatów, strojów czy paramentów liturgicznych. Przy okazji, jako duszpasterze, dziękujemy wam za zrozumienie i za tę ofiarność. Bóg stokrotnie zawsze wynagradza każdy dar serca, a „radosnego dawcę miłuje Bóg”.
U. w Ch. B. i S.! Dbając o liturgię i o świątynię dajemy dobre świadectwo naszej wiary i miłości, przygotowując godne miejsce dla działania Bożej łaski. Wszak ta świątynia jako budynek ma służyć świątyni naszego serca. W Ewangelii Jezus mówi o świątyni swego ciała, bo Bóg nie tyle chce mieszkać pośród cegieł, mozaik i złoceń - choćby były najbogatsze i najpiękniejsze - ale chce mieszkać pośród swego ludu, chce być Emanuelem, Bogiem z nami.
„Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?...
Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście”
Dziś, w rocznicę poświęcenia świątyni, musimy zapytać nie tylko o piękno tej naszej murowanej świątyni, ale o piękno tej żywej świątyni, tworzonej przez nas samych - świątyni naszej wspólnoty parafialnej, świątyni Kościoła w Polsce, świątyni Kościoła powszechnego. Każdy z nas ma w niej swoje, niepowtarzalne miejsce. Każdy jest ważny i niezastąpiony…
Spotkałem kiedyś pewną, ciekawą i pouczającą historyjkę. Opowiadała o tym, jak to w jednej z wiosek właśnie ukończono budowę nowego kościoła. Ludzie, którzy przybyli z całej okolicy, aby zobaczyć jego poświęcenie, byli pod ogromnym wrażeniem uroczej, drewnianej świątyni. Wszystko było dopracowane do ostatniego szczegółu. Ludzie podziwiali lekkość konstrukcji, piękno witraży, kunszt obrazów i haftowanych obrusów. Tymczasem na dachu mały, tani gwóźdź, przytrzymujący jeden z gontów, gorzko płakał. Dlaczego nikt go nie zauważał? Dlaczego wszyscy podziwiali tylko okna, malowidła, obrusy? W rozżaleniu pomyślał sobie: „Skoro nie znaczę nic, to nikomu nie będzie mnie brakować, kiedy odejdę". Wysunął się więc z dachu i potoczył się na ziemię. Gdy w nocy nadeszła burza, gont, z którego wyskoczył gwóźdź, obluzował się i oderwał, zostawiając w dachu dziurę. Deszczówka zalała obrusy, dywany, księgi liturgiczne... A gwóźdź? Cóż, zatonął w błocie. Tu nie tylko nikt go nie widział, ale też bardzo szybko został pożarty przez rdzę, która go nie oszczędziła. Gdyby siedział w dachu, pełniąc swoją funkcję, nie tylko uratowałby kościół przed zalaniem, ale sam skorzystałby na tym najbardziej.
BiS! Być może ktoś z nas czuje się w Kościele powszechnym niedostrzegany i mało znaczący, jak ten mały gwóźdź w dachu. Może zastanawia się po co jest komu potrzebny. Pamiętaj, Bracie i Siostro, że to może właśnie Twoja wierność i twoje zdrowe świadectwo powoduje właśnie to, że do wnętrza naszego Kościoła nie dostaje się deszcz wszechobecnych drwin tych, którzy chcieliby wiarę wyśmiać, wyszydzić, rozmyć. Dopóki będziemy trwali na swoim miejscu, wiernie i z miłością wypełniając swe obowiązki w Kościele: obowiązki męża, żony, rodzica, dziecka, ucznia, pracownika; dopóki będziemy trwali w Kościele na swoim - może nie najbardziej eksponowanym, ale ważnym - miejscu, dopóty będziemy chronić innych i sami będziemy bezpieczni od zakusów szatana. Bo Kościół - moi drodzy - jest taki jacy my jesteśmy, jaki ja jestem i jaki jesteś Ty. Kościół tak się modli jak ja się modlę, tak głosi Ewangelię jak ja ją głoszę, tak pomaga innym jak ja pomagam, tak służy jak ja to robię – i nie ważne kim jestem – czy częścią pięknego witrażu, haftowanego obrusu czy niepozornym gwoździem mało widocznym dla oka. Świadomi tego nigdy nie krytykujmy tak łatwo Kościoła, bo wtedy samych siebie krytykujemy, ale starajmy się ulepszać i upiększać ten duchowy Kościół, dbać o Niego.
O tym właśnie mówi św. Paweł, kiedy w Liście do Koryntian nazywa nas uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. I z całą mocą pisze: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Św-a Boga jest święta, a wy nią jesteście” Tak też Apostoł Narodów widział swoją troskę o Kościół - jako pracę nad tym, by jak najwięcej ludzi stawało się żywymi, pięknymi, drogocennymi kamieniami, tworzącymi Bożą świątynię, zbudowaną na jedynym trwałym fundamencie - wierze w Jezusa Chrystusa.
Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota.
Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota - śpiewamy w jednej z pieśni religijnych. Dziś więc, kiedy po raz kolejny obchodzimy rocznicę poświęcenia tego kościoła, zapytajmy samych siebie, jak dbamy o tę świątynię, którą sami tworzymy. Czy potrafilibyśmy powtórzyć jako swoje te piękne słowa, które powiedział nasz Bp Stanisław Budzik w wywiadzie po mianowaniu go sekretarzem Episkopatu Polski:
- Moją największą pasją jest Kościół. Jest moją ojczyzną i moim domem. Czuję się w nim dobrze, mając tyle sióstr i braci wyznających tę samą wiarę. Odkrywam w nim żywą obecność Jezusa Chrystusa, który pozostał z nami w sakramentach Kościoła. Czuję w nim powiew Ducha Świętego, który czyni Kościół znakiem i narzędziem zbawienia wszystkich ludzi. Doświadczam miłosierdzia Ojca, który chce, aby wszyscy zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Cierpię z powodu słabości i ran Kościoła, ale fascynuje mnie jego świętość i zdolność do nieustannego odradzania.
„Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście”
Wspaniała świątynia Salomona - o której słyszeliśmy w 1 czyt.- legła w gruzach. Wszelkie, zbudowane z martwego budulca świątynie w końcu czeka to samo. Czas robi swoje, na to nie ma rady. Inaczej jest z żywymi świątyniami naszych dusz. Święty Paweł nas ostrzega: „Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg". Sensem istnienia tego domu Bożego, którego poświęcenie teraz wspominamy, jest właśnie budowanie, poświęcanie i wieczne trwanie tych żywych świątyń, w których „zamieszkał Bóg na ziemi". Świątyń naszych serc. Dziękując, więc dziś Bogu i wszystkim, którym zawdzięczamy tę świątynię módlmy się, a także na co dzień starajmy o to, żeby świątynia naszego serca istniała, był coraz piękniejsza i coraz skuteczniej przyczyniała się do chwały Bożej i do naszego zbawienia, trwając w łasce Bożej. Amen 

Ks. Andrzej Papież


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643