zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Cykl IV - 4

Cykl IV

IV Niedziela Wielkiego Postu – u Piłata – obojętność

Jezus stanął przed namiestnikiem. I zapytał Go namiestnik:
– Czy Ty jesteś królem żydowskim?
Jezus odrzekł:
– Tak, to Ja.
A kiedy arcykapłani i starsi stawiali Mu [różne] zarzuty, nic nie odpowiadał. Wtedy Piłat pyta Go: – Czy słyszysz, o jak wiele rzeczy Cię oskarżają?
I nie odpowiedział mu na żaden zarzut, co bardzo zdziwiło namiestnika. Ze względu na święto namiestnik zwykł zwalniać jednego z więźniów, którego lud chciał. A mieli wtedy znacznego więźnia, zwanego Barabaszem. Kiedy więc się zebrali, powiedział im Piłat:
– Kogo wam wypuścić: Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?
Bo wiedział, że Go wydali z nienawiści. A kiedy siedział na podwyższeniu, żona po-wiedziała mu przez posłańca:
– Nie wdawaj się w sprawę tego niewinnego człowieka, bo dziś we śnie wiele przez Niego wycierpiałam.
Arcykapłani zaś i starsi podburzyli tłumy, aby zażądały Barabasza, a Jezusa wydały na śmierć. Namiestnik zapytał:
– Którego z tych dwóch mam wypuścić?
Oni zaś odpowiedzieli:
– Barabasza!
A Piłat pyta:
– A co wobec tego mam zrobić z Jezusem, zwanym Mesjaszem?
Wszyscy krzyczą: – Na krzyż z Nim!
– Na krzyż z Nim!
Piłat widząc, że nic nie osiąga, lecz tylko powstaje większe zamieszanie, wziął wodę, na oczach tłumu umył ręce i powiedział:
– Nie ja odpowiadam za tę krew. To wasza sprawa. (Mt 27,11-24)
Po dzisiejszej scenie z Ewangelii widzimy, że nawet odkupienie ludzkości nie było wolne od tego, co byśmy dziś nazwali polityką i moralnością w polityce. Bo oto Syn Boży staje przed namiestnikiem cesarskim – człowiekiem z kręgu władzy i polityki. To właśnie on, który piastuje urząd państwowy mocarstwa okupacyjnego ma zdecydować o losie życia lub śmierci Jezusa z Nazaretu.
Z początku – jak go przedstawia Ewangelia – wydaje się być człowiekiem uczciwym, choć wykonuje swój mandat władzy w imieniu okupanta. Tak bywało też w czasie ostatniej wojny. Zdarzało się bowiem, że Polacy, chwalili niektórych Niemców – że mimo iż okupo-wali nasz kraj – to, że starali się być mimo wszystko ludzcy.
Wydaje się początkowo, że w wypadku Jezusa ta sytuacja skończy się też ułaskawie-niem. Przecież co może zależeć Piłatowi na straceniu nieznanego sobie człowieka. Tym bar-dziej, że w trakcie procesu wcale nie jest przekonany co do słuszności rzekomych dowodów winy przedstawianych przez Żydów. Widząc jednak ich determinację w doprowadzeniu do skazania i to na śmierć stosuje rozmaite wykręty. A więc: odsyła Jezusa do Heroda Antypasa, gdy dowiaduje się że podlega on jego władzy. A gdy to nie pomaga próbuje Go zestawić z Barabaszem. Wydawało mu się, że w takim zestawieniu z ewidentnym zbrodniarzem uda się ocalić życie Jezusa. A gdy i to nie pomaga i nadal słyszy domaganie się kary śmierci próbuje zastąpić ją biczowaniem. Ale i ten wybieg jest bezskuteczny. Gdy żadna ucieczka przed od-powiedzialnością nie powiodła się, gdy nawet żona nie miała wpływu na jego decyzję bo sę-dzia został zastraszony – ulega presji otoczenia! Wydaje niesprawiedliwy wyrok patrząc od-tąd obojętnie na to co będzie się dalej działo. Obojętność – okrutna i przerażająca cecha. Obo-jętność wynikająca ze strachu o siebie.
Obraz Piłata namalowany przez Ewangelistów wydaje się przedstawiać go bardziej ja-ko ofiarę własnego strachu niż złego człowieka. W rzeczywistości z innych źródeł wiadomo, że był człowiekiem bezwzględnym, okrutnym i niesprawiedliwym.
Cecha obojętności jaką wykazał się Piłat jest zjawiskiem niestety obecnym również w naszych czasach. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: „Największą chorobą naszych czasów nie jest trąd czy gruźlica, lecz raczej doświadczenie tego, że się jest nie chcianym, porzuco-nym, zdradzonym przez wszystkich. Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego, który wyrzucony został przez margines życia..” Miała ona na myśli w pierwszym rzędzie odrzucenie społeczne i biedę w której żyją miliony ludzi. I nic tu nie pomogą spontaniczne zrywy miłosierdzia, gdy zdarzają się jakieś nieszczęścia w rodzaju trzęsienia ziemi czy powodzi. To wcale nie jest usprawiedliwienie. Obojętność ma różne oblicza: społeczne o którym mówiła Matka Teresa; moralne czy religijne. A wszystkie one łączą się w człowieku w jedną.
O tym drugim obliczu napisał znany reżyser Krzysztof Zanussi tak:
„Kiedy składałem scenariusz „Constans”, zakwestionowano wymowę tego filmu. Za-kwestio¬nowano go mądrze (...) Powiedziano mi, że „Constans” będzie filmem niesłusznym, ponieważ będzie głosić możliwość moralności absolutnej, a tymczasem moralność jaką głoszą marksiści akcentuje, że wszystko jest względne, uwarunkowane czasowo, zależy komu służy. Wobec czego mój bohater nie może być ukazany jako ten, który ma rację, bo to by zna-czyło, że istnieje racja w ogóle, wolność w ogóle... (...) Wolność ale dla kogo, „racje ale w czyim interesie”. Tak relatywizuje się wartości. (...) Otóż, ja mam ogromną tęsknotę do warto-ści absolutnych (...) Relatywizm wartości szalenie mnie zmę¬czył i zawiódł. Nie można wciąż mówić, że wszystko jest względne: i zależy od sojuszy. Otóż kłamstwo w pewnym momencie jest kłamstwem w ogóle... (...) jak spostrzegam łajdaka u władzy, złodzieja w ministerstwie to przestaje być polityką, to staje się z powrotem kwestią wartości etycznych, etyki ele¬mentarnej, bo ja nie mogę pozwolić na to, żeby przy mnie bili kobietę, ja nie mogę pozwolić na to, żeby na moich oczach ktoś kradł cudze, czy to mienie społeczne czy prywatne itd. To nie jest polityka i ja nie przeciwko polityce występuję w tym momencie, tylko przeciw niemoralności, która zobowiązuje mnie do działania. Mówię o tym, żebyście państwo poczynili te rozróżnie-nia, bo dzisiaj żyjemy w mo¬mencie, kiedyśmy się wszyscy ocknęli i jak gdyby nagle nasz głos zaczął się liczyć, a tymczasem nasze doświadczenie polityczne jest szalenie wątłe”.
Obojętność zaś religijną widzimy wokół siebie. Jak to Bóg jest potrzebny tylko wtedy gdy potrzebuję od kapłana jakieś zaświadczenie, lub pochowanie zmarłego. Gdy trzeba prze-łamać się opłatkiem lub podzielić świeconym jajkiem! Bo tak naprawdę Bóg – a zwłaszcza Jego prawo – mnie nie obchodzi! Tak jak Piłata!
Obojętność coraz bardziej wkrada się jak lis do naszego własnego życia. I co z tym począć? Jak to naprawić pytamy? Jak nie być obojętnym na Boga i innych?
„Bardzo dawno temu żył sobie człowiek tak bogobojny, że aniołowie cieszyli się na jego widok. On sam wcale nie wiedział, że jest święty. Po prostu wykonywał sumiennie swoje obowiązki, a dobroć promieniująca z niego była czymś tak naturalnym jak zapach kwiatów. Świętość jego polegała na tym, że nie zatrzymywał w pamięci niczyjej przeszłości, lecz brał każdego takim, jakim aktualnie był. Nie zwracał uwagi na wygląd zewnętrzny, lecz potrafił pa-trzeć w serce człowieka. Pan Bóg posłał pewnego dnia do niego anioła:
– Bóg posyła mnie do ciebie! Powiedz tylko jakieś życze¬nie, a od razu zostanie speł-nione. Czy chciałbyś mieć dar uzdrawiania chorych?
– Nie, jest o wiele lepiej, kiedy sam Bóg uzdrawia – odpowiedział.
– A może chciałbyś mieć dar nawracania grzeszników?
– Nie jestem godny tak świętych spraw. Lepiej będzie, kiedy zajmą się tym kapłani.
– Może chciałbyś być dla wszystkich wzorem do naśladowania?
– Tego też nie pragnę, gdyż zwracałbym na siebie uwagę.
– Co więc chciałbyś posiadać? – pytał cierpliwie anioł.
– Bożą łaskę! Bo kiedy ją posiadam, to mam wszystko!
– Musisz jednak życzyć sobie czegoś szczególnego. Jak sam nic nie wymyślisz, to ja postaram się o coś dla ciebie.
– Dobrze. Proszę o to, aby za moją przyczyną działo się dobro, o którym ja nic nie będę wiedział.
W niebie postanowiono, że cień świętego człowieka będzie posiadał szczególną moc: kiedy będzie padał na chorych, będą odzyskiwali zdrowie; kiedy będzie padał na wyschnięte źródła, wytryśnie z nich świeża woda; kiedy będzie padał na smutnych, zaczną się uśmiechać”.
Panie, który patrzyłeś na obojętność Piłata i wielu ludzi wtedy, który patrzysz na nią dziś u wielu ludzi – również chrześcijan – pozwól mi być takim, którego cień gdzie się pojawi siać będzie dobro wśród bliźnich.


Ks. Piotr Kufliński

Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643