zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

1 Niedziela

Dzisiejsze rozważanie Bożego Słowa rozpocznę od piosenki, która zawsze poruszała moje serce i ukierunkowywała je do refleksji nad celem i sensem mojego ludzkiego życia. Wsłuchajmy się w tekst „Rejsu”
„1. Posadziłeś mnie na małą łódź
I popchnąłeś na morski szlak
Gdzieś w oddali jest drugi brzeg
I przystań twa czeka tam.
Jak daleko jeszcze płynąć mam?
Czy wystarczy do końca sił?
Dobry Panie odpowiedz mi,
Odpowiedz mi i dopomóż mi.
Ref. Pomyślnym Wiatrem i Latarnią dla mnie bądź,
Oświecaj jasno moją drogę.
Dopomóż w walce z groźną falą gęstą mgłą.
Osłaniaj swoją mocą mnie.
2. Fale atakują moją łódź,
Ostry wiatr uderza w mą twarz,
Z czasem sił po prostu mi brak
Więc wołam daj, mocy dar.
Tylko Ty dopomóc możesz mi,
Tyś Autorem podróży mej
Twoje dłonie niech pchają mnie
Do brzegu gdzie oczekujesz mnie.
Ref.
Wierzę, że Ty kroczysz obok mnie,
W moim sercu słyszę Twój głos
Wiem, że wciąż podajesz mi dłoń
Bym płynąc mógł z prądem i pod prąd.
Pragnę, abyś zawsze ze mną był,
Abyś czuwał przy łodzi mej.
Bym pewnego dnia Panie mój
Zawinąć mógł do przystani Twej.
Ref.
Przeżywając Adwent oczekujemy wydarzenia, które wpisuje się w czas i zarazem go przekracza. Jak co roku wydarzenie to nastąpi w noc Bożego Narodzenia. Pobiegną do stajenki betlejemskiej pasterze, potem przyjdą trzej królowie ze Wschodu. Jedni i drudzy będą symbolizować poniekąd całą ludzką rodzinę
Nasze życie ma być odkrywaniem tego niepojętego do końca obdarowania, jakiego każdego dnia doznajemy od Boga, naszego Ojca. Słyszeliśmy dziś dwukrotnie od proroka Izajasza wołanie przepełnione zachwytem „Panie Tyś naszym ojcem”.
Ojcem, który szanuje naszą ludzką wolność.
Ojcem, który pozwala nam błądzić
I mimo naszych ludzkich grzechów i słabości, upadków popełnianych błędów On jest naszym Twórcą, jest autorem naszej podróży poprzez ziemię, naszego rejsu do przystani zbawienia.
Czas adwentu, który dzisiaj rozpoczynamy ma być tym szczególnym wołaniem słowami Izajasza: „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpi”. Rozdarł to wszystko, co w naszym życiu nieprawe, bo wielu spośród nas tych, którzy zgrzeszyli przeciw Tobie od dawna i są zbuntowani.
Oto rozpoczął się czas prostowania dróg naszego życia, powrotu do chrześcijańskiej gorliwości do ludzkiej godności dziecka Bożego. Oto szczególny czas uwagi i czuwania nad własnym postępowaniem.
W tym radosnym czasie oczekiwania mamy sam Bóg uczy nas wierności w postępowaniu. Naszym zadaniem jest obudzenie w sobie wdzięczności, bo w Chrystusie, na którego przyjście oczekujemy „zostaliśmy wzbogaceni we wszystko.”
Bóg, nasz Pan, który jest naszym ojcem, dał nam potrzebne łaski na rejs naszego życia. Wypełniając lądownię naszego statku potężnymi darami, którymi mamy się każdego dnia krzepić podejmując walkę z falami, które pojawiają się w codziennym morzu naszego życia.
Adwent przypomina nam o czujności nad zapasami, bo nie wiemy, kiedy właściciel wróci, kiedy Pan zapragnie, abyśmy zwinęli do portu i ukończyli nasz rejs.
Jak mówił Jan Paweł II: W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy wezwanie Chrystusa do czujności: «CZUWAJCIE (...), bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie». Dalej Chrystus mówi: «bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie» (Mt 24, 42. 44). To ewangeliczne wezwanie do czujności rozbrzmiewa wielokrotnie w liturgii, zwłaszcza w okresie Adwentu, który nie jest tylko przygotowaniem do Bożego Narodzenia, ale także przygotowaniem na ostateczne przyjście Chrystusa w chwale na końcu dziejów. Ma ono, zatem wymowę wybitnie eschatologiczną i wzywa wierzącego, aby przeżywał każdy dzień i każdą chwilę w obecności Tego, «Który jest, i Który był i Który przychodzi» (Ap 1, 4). Do Niego należy przyszłość świata i człowieka. Na tym polega nasza chrześcijańska nadzieja! Gdybyśmy nie żyli w tej perspektywie całe nasze bytowanie musiałoby być wyłącznie bytowaniem ku śmierci”.
Prowadząc natomiast Apel Jasnogórski powiedział do młodzieży na Jasnej Górze w 1991 r.: "Co to znaczy: «czuwam»? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężać je w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie można pomniejszać, zepchnąć na dalszy plan. Nie. Nie! Ona jest wszędzie i zawsze pierwszoplanowa. Jest zaś tym ważniejsza, im więcej okoliczności zdaje się sprzyjać temu, abyśmy tolerowali zło, abyśmy łatwo się z niego rozgrzeszali. Zwłaszcza, jeżeli tak postępują inni. (...) Czuwam - to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. (...) Czuwam - to znaczy: miłość bliźniego - to znaczy: podstawowa międzyludzka solidarność".
Czy pozwolimy się Bogu lepić w tym czasie adwentu? Czy będziemy uległą gliną, z której Bóg ulepi piękne naczynie przepełnione Bożą prawdą, miłością, wiarą i nadzieją? Czy będziemy czuwali nad naszym życiem, czy podejmiemy walkę o dobro w naszym życiu, o otwartość wobec braci i sióstr? O modlitwę, duchową lekturę, rachunek sumienia, spowiedź, udział w rekolekcjach, Mszach roratnich? Warto powrócić w tym czasie adwentu do różnych umartwień choćby drobnych, ale ważne abyśmy w tym do czego się zobowiążemy byś wiernym.
Prośmy Patronkę Adwentu – Maryję, niech kroczy z nami drogami czuwania. Prośmy Boga przez Jej Matczyne dłonie, aby otoczył nas swoją przemożną opieką i przygotował przy naszej współpracy na przyjście Bożego Syna.

Ks. Cezary Bodzon


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643