zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Cykl II - 5

V Niedziela Wielkiego Postu – Cyrenejczyk – pomoc

„Następnie wyprowadzili Go aby Go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego.”
Nie wiemy, czy chłop z Cyreny zdawał sobie sprawę z tego komu pomaga, że przej-dzie ze swoją pomocą do historii. Ale wiemy na pewno jedno – nie chciał pomóc – bo powia-da ewangelista, że go „przymusili”. Dlaczego nie chciał pomóc? Może czuł się zmęczony po całodziennej pracy, może się wstydził pomagać Skazańcowi, a może nie chciał pomóc bez powodu – po prostu nie i koniec. Nie to jest jednak najważniejsze dlaczego, ale to, że odmó-wił pomocy potrzebującemu jej – nieważne kim był.
Chrystus opowiedział kiedyś następującą przypowieść:
„Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przy-padkiem przechodził ta drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita gdy przy-szedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin będąc w podróży, przecho-dził również obok niego. Gdy go zobaczył wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie gdy będę wracał.”
Dlaczego tych dwóch pierwszych: kapłan i lewita nie pomogli człowiekowi w potrze-bie, a pomógł mu obcokrajowiec?
Pewien człowiek chciał odczuć bliskość Boga. W tym celu wychodził z domu późnym wieczorem, gdy we wszystkich oknach gasły już światła. Chodził pustymi ulicami miasta. Spotykał tylko żebraka proszącego o pomoc. Wracał do domu rozczarowany i szedł spać. Historia ta powtórzyła się parę razy. Aż pewnego razy wrócił do domu rozradowany. Tej bo-wiem nocy, gdy inni spali, on w opuszczonym żebraku jakby spostrzegł, zauważył bliskość Boga. Dlaczego? Gdyż tym razem nie przeszedł obok niego obojętnie, lecz zatrzymał się przed nim, porozmawiał i udzielił potrzebnej pomocy. Wtedy również przypomniały mu się słowa Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych mnieście uczynili.”
Czy i my nie zachowujemy się często podobnie jak Szymon z Cyreny, że trzeba nas przymuszać? Jak ten kapłan i lewita z Chrystusowej przypowieści, którzy rozminęli się z bliźnim potrzebującym pomocy! I zachowujemy się tak, jak ten człowiek, który wychodził wieczorem na miasto by szukać Boga. Szukamy Go daleko: w gwiazdach, na innych konty-nentach, tylko w świątyniach, wielkich uroczystościach religijnych, podniosłych wzrusze-niach jakich doznajemy czasem.
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych mnieście uczynili.”
Dziwimy się, że Szymon z Cyreny nie chciał pomóc Chrystusowi; my to byśmy po-mogli! A czy my dzisiaj Mu pomagamy, czy też przechodzimy obok Niego obojętnie zago-nieni tzw. „swoimi” sprawami.
Wielki pisarz francuski Wiktor Hugo poświecił swojemu ojcu niedługi ale piękny wiersz. A oto jego treść. Ojciec Wiktora Hugo był generałem w wojsku Napoleona. Po zwy-cięskiej bitwie w Hiszpanii przejeżdżał w towarzystwie swojego ordynansa przez pole bitwy. Nagle usłyszał rozdzierający krzyk rannego żołnierza hiszpańskiego, który wołał: – Pić, pić! Generał zatrzymał się przy rannym żołnierzu, wyjął manierkę z winem i przechylając się z konia, chciał ją podać nieprzyjacielskiemu żołnierzowi. Wykorzystując tę chwilę, żołnierz zamiast pochwycić manierkę, oddał niespodziewanie z pistoletu strzał w głowę generała, nie-nawidził bowiem Francuzów. Kula przeszyła nakrycie głowy generała, a koń spłoszony strza-łem odskoczył. Co wówczas zrobił generał wobec tak podstępnego wroga i jego niecnego uczynku? Generał powiedział krótko do ordynansa: Daj mu mimo to pić! Cóż za wielkodusz-ność!
Jakże inna jest postawa tego człowieka, który sam z własnej woli chciał pomóc po-trzebującemu. Mimo, iż był to jego wróg, i że strzelił do niego z pistoletu, to jednak pomógł. Zachował się dokładnie tak, jak Chrystus oczekuje tego od nas wszystkich.
„Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.”
Dzisiaj wielu ludzi przechodzi obojętnie obok cierpiącego człowieka, obok człowieka czekającego na pomoc. Leżącego po wypadku na drodze mijają z pośpiechem dodając gazu. Często ludzie „zatrzymani” i „przymuszeni” by pomogli umierającym z nędzy i głodu w kra-jach Trzeciego Świata odpowiadają ze zdenerwowaniem: Daj mi święty spokój! To nie moja sprawa! Trudno znaleźć człowieka, który okazałby ludzkie serce, który chętnie pośpieszyłby z pomocą. Wiele jest serc opanowanych znieczulicą. Jakże często powtarzamy: Nikogo nie po-trzebuję! Sam sobie dam radę! Taka odpowiedź wcale nie jest oznaką dojrzałości, ale ego-izmu. Dlaczego tak się dzieje?
Do obozu prowadzono więźniów politycznych. Nagle do ich szeregu zbliżył się młody człowiek, ujął rękę jednego z nich i pocałował z szacunkiem. Strażnicy byli oburzeni: szalo-nyś? Co robisz? To więzień! Tak – odpowiedział młody człowiek, ale to mój ojciec. To był jego syn. Syn, który nie powstydził się tego, że jego ojciec został więźniem. Dostrzegł go w szeregu i uszanował.
A czy potrafimy dostrzec w drugim człowieku Chrystusa? Gdyby tak było pośpieszy-libyśmy chętnie z pomocą, a nie mówili: To nie moja sprawa! Co mnie to obchodzi!
Jak mam powitać Ciebie
Jak Cię ugościć mam
Odwieczny Królu w niebie
Coś do mnie przybył sam?
O Jezu, miły Panie
Pochodnią sam mi świeć
Wskaż co na powitanie
Od sługi chciałbyś mieć?
Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta. Nie bądźmy dla Chrystusa i bliźnich nigdy Cyrenejczykami przymuszanymi do pomocy, lecz miłosiernymi Samarytanami śpieszącymi chętnie z pomocą.
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych mnieście uczyni-li.”


Ks. Piotr Kufliński


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643