zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Cykl II - 4

IV Niedziela Wielkiego Postu – Matka Bolesna – otucha

„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego Maria, żona Kleo-fasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.”
Pod krzyżem towarzyszyła Jezusowi Jego Matka. Była zresztą nie tylko tam. Tradycja chrześcijańska przekazuje nam wiadomość, ze Jezus i Maryja spotkali się również na drodze krzyżowej. Może tylko wzrokiem, ale za to jakim. Wzrokiem pełnym miłości, ale i bólu. Do takiego poświęcenia jest zdolna tylko matka.
Pod koniec ostatniej wojny, gdy ludność niemiecka opuszczała masowo tereny za-mieszkania i uciekała jak się tylko dało na zachód, wóz załadowany niemieckimi dziećmi zepsuł się i nie mógł jechać dalej. W zamieszaniu zapomniano o dzieciach i pozostawiono je samym sobie. Działo się to w okolicach Gdańska. Po jakimś czasie podeszły do wozu polskie kobiety i chłopi, którzy tam przebywali na przymusowych robotach. Widząc płaczące i zgłodniałe dzieci wroga, zaczęły je owe kobiety karmić tym co miały pod ręką, a miały nie-wiele. Jakiś mężczyzna odezwał się: Pozostawcie je własnemu losowi, przecież to Niemcy... a na to kobiety: Tak to prawda, ale przecież to dzieci – i karmiły je dalej.
Matka Najświętsza nie mogła pomóc swojemu Synowi: uwolnić od cierpienia, otrzeć twarz, podać kubek wody – mogła Mu tylko towarzyszyć swoją obecnością i towarzyszyła aż sam po sam krzyż. Jakże wielkie musiało być Jej cierpienie! To właśnie za to nagradza Ją Chrystus, patrząc już na swoją Matkę z krzyża.
„Niewiasto oto syn Twój.” A do ucznia: „Oto Matka twoja.” Od tej chwila stała się Maryja matką nas wszystkich. Cóż za piękny prezent uczynił nam Chrystus w ostatniej godzinie ży-cia. Nawet w tym momencie nie myślał o sobie i własnym cierpieniu, ale o nas. Ale cóż nam z tego, że Maryja jest naszą Matką?
Wśród wielu gwiazd rozsianych po niebie, których tylko drobna cząstka nosi imiona, znana jest nieomal wszystkim jedna – Gwiazda Polarna. Nie można powiedzieć aby się od-znaczała jakąś nadzwyczajną urodą. Są piękniejsze od niej. Mimo to ona właśnie jest po-wszechnie znana i ceniona. Cenią ją zwłaszcza żeglarze płynący po wodach oraz wędrowcy, których w drodze zaskoczyła noc. Cecha owej gwiazdy jest stałość... Gdy inne zmieniają swoje położenie, ona stoi niezmiennie w jednym miejscu i zawsze dokładnie wskazuje jeden kierunek – północ. Gdy znany nam jest jeden punkt stały, jeden kierunek, można się łatwo orientować w przestrzeni.
Takiej stałej gwiazdy w sensie duchowym potrzebujemy wszyscy, jeśli mamy się orientować w czasie i w gąszczach życia. Nie chodzi tu o drobne sprawy i małe ścieżki życia, ale ogólny kierunek życia, o cel nadrzędny, któremu trzeba podporządkować inne sprawy.
I rolę takiej właśnie gwiazdy w naszym życiu chce odgrywać Maryja. Po to została nam dana przez Jezusa, aby tak jak matka ziemska trzyma najpierw na ręce swe dziecię, potem prowa-dzi je za rękę, a potem napomina i radzi, praktycznie do końca swego życia. Tak również Matka Najświętsza chce nas bezpiecznie przeprowadzić przez życie do królestwa swego Sy-na.
W pewnym domu wybucha pożar. W domu znajduje się kilkuletnie dziecko. Ogień szybko się rozprzestrzenia odcinając drogę odwrotu. Dziecko podbiega do okna, otwiera je i wzywa pomocy. Nagle pod oknem zjawia się matka i woła: Skacz w moje ramiona! Dziecko bez namysłu wdrapuje się na parapet i rzuca się w ramiona matki z kilku metrowej wysokości wierząc, że one je pochwycą. Takie zaufanie ma dziecko do matki! A my do swojej Matki Niebieskiej?
We wszystkich objawieniach: w Fatimie, Laurdes i wielu innych przychodziła Maryja jako Matka przestrzegając ludzkość, aby odwrócili się od swoich grzechów. I cóż? I nic! Niewielu uwierzyło w głos naszej Matki. Ciągle nie wierzymy, że Ona jest naszą Matką! Że nas przestrzega dla naszego dobra. Cóż warci są w oczach Matki ludzie, którzy nie wierzą w Jej Syna. Cóż warte są matki, które zamiast rodzić, zabijają swoje dzieci? Cóż warci są ludzie, którzy wypierając się Jej Syna popełniają codziennie tysiące grzechów?
Czuwam nad tymi,
Którzy nie wierzą
W mojego Syna.
Pragnę im pomóc
Są moimi dziećmi
Jak wszyscy
Chociaż nic o tym
Nie wiedzą.
Modlę się
Za tych
Którzy się nie modlą.
Gdy krwawią
Moją modlitwą
Jak bandażem
Owijam
Ich rany.
Gdy toną
Rzucam im
Moją modlitwę
Jak pas ratunkowy.
Gdy umierają
Z mojej modlitwy
Czynię wezgłowie
Dla ich zmęczonych
Skroni.
A potem biorę do ręki
Ich syczące popioły
I kładę je
U stóp mojego Syna
I błagam Go
O miłosierdzie
Dla próchna,
Dla przeczących
Dla niewierzących.
Czy możemy pozostać obojętni na tak wielką miłość Matki Najświętszej do nas? Prze-cież ta miłość poruszyłaby nawet kamienie, a więc powinna i nas poruszyć! Czy jednak i nas uda się Matce Bożej poruszyć do większej miłości Jej i Jej Syna?
„Synu oto Matka twoja.”


Ks. Piotr Kufliński


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643