zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Cykl II - 2

II Niedziela Wielkiego Postu – Wyrok – przekreślenie

„Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko Niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw Niemu: Myśmy słyszeli jak On mówił: Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony. Lecz i w tym ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie? Lecz On milczał i nic nie odpowiadał. Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: Czy Ty jesteś Mesjasz, syn Błogosławionego? Jezus odpowiedział: Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzą-cego z obłokami niebieskimi. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Cóż wam się zdaje? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. I niektórzy zaczęli pluć na Niego, zakrywali Mu twarz, policzkowali Go i mówili: Prorokuj! Także słudzy bili Go pięściami po twarzy.”
Starożytny mędrzec grecki Sokrates opowiedział kiedyś następującą bajkę. Pewien kucharz pozwał lekarza przed sąd, oskarżając go o to, że go naraża na nieprzyjemności. Sąd składał się z małych dzieci, które jak wiadomo biorą rzeczy powierzchownie. Oskarżenie ku-charza brzmiało:: Ten oto człowiek dręczy ludzi. Zabrania im jeść to co im smakuje. Każe pościć a więc głodzi ludzi, potem bierze nóż i kraje żywe ciało, sprawia ból, karze pić gorzkie napoje, pozbawia swobody, bo karze leżeć w łóżku. Jaki wyrok wydały dzieci po takim oskarżeniu? Skazały lekarza na śmierć! Co powiedzielibyśmy o takim wyroku dziecięcym gdyby to nie była bajka? Czy lekarz zasłużył na śmierć za to, że jego zalecenia były istotnie chwilowo nieprzyjemne? Czy nie należałoby go raczej uważać za dobrodzieja? Odpowiedź jest chyba oczywista.
Co wspólnego ma ta bajka z usłyszanym przez nas przed chwilą fragmentem Pisma św. o sądzie odbywanym na Chrystusie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wydający na Chry-stusa wyrok Faryzeusze podobni są do tych właśnie dzieci, mających co prawda władzę lecz nic nie rozumiejących o co tu naprawdę chodzi.
Chrystus, który leczył ludzkie dusze był zmuszony stosować nieraz metody tak jak lekarz nie zawsze przyjemne dla pacjenta: a wiec gromić i piętnować zło, oskarżać, karcić i prostować. Nie wszystkim to się podobało; zwłaszcza tym co uważali się za najmądrzejszych. Dlatego widzą w Jezusie nie dobroczyńcę a wroga, którego trzeba unicestwić posługując się nawet kłamstwem.
Kiedy następnie zaprowadzono Jezusa przed oblicze Piłata wywiązał się między nimi następujący dialog:
„Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Tak je-stem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo praw-dzie. Każdy kto jest z prawdy słucha mojego głosu. Rzekł do Niego Piłat: Cóż to jest praw-da.”
A co jest prawdą dla mnie? Czy to co mówi do mnie Pismo św., Bóg? Czy to co usły-szę w telewizji, może od sąsiada, może od tzw. „życzliwego”, a może to co sam wymyślę w swojej „mądrej” jak mi się wydaje głowie? Odpowiedź na to pytanie jest ważna. Bo mogę być podobny do tych dzieci wydających bezmyślny wyrok lub do Faryzeuszy wydających nie-sprawiedliwy wyrok na drugiego człowieka czyli na samego Chrystusa.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Waszyngton znany był od mło-dości ze swej prawdomówności. Jako młody chłopak otrzymał od swojego ojca indiański to-porek. Chcąc go wypróbować poszedł do ogrodu i pociął śliczna jabłoń. Gdy ojciec któregoś dnia zobaczył to barbarzyńskie okaleczenie drzewa i zapytał groźnie kto to uczynił mały Wa-szyngton bez wahania odpowiedział: – „Ja to uczyniłem ojcze. Przyznaję się bo nie umiem kłamać”. Wówczas ojciec zamiast wymierzyć mu karę, uścisnął go i rozpromieniony powie-dział: – „Synku twoja prawdomówność jest więcej jawna niż jabłoń”.
Czy i my potrafilibyśmy się zachować w podobny sposób? Co więcej, czy my tak się właśnie zachowujemy? Czy mówimy prawdę i stajemy w obronie prawdy? Czy też nie rzadko zacho-wujemy się tak jak Piłat i pytamy – co to jest prawda? Przecież nie ma prawdy! Dziś wszyscy kłamią to i ja muszę, bo nie da się żyć inaczej. Jakże często można usłyszeć właśnie takie głosy, którymi usprawiedliwiamy siebie i swoje kłamstwa.
A Chrystus oddał za prawdę swoje życie!
I zrobiło to również wielu ludzi, choć niektórzy z nich pobłądzili i wzięli za prawdę to co nią nie było, ale byli tak przekonani o słuszności swej prawdy, że oddali za nią życie. A my się pytamy co to jest prawda? Gdzie ona jest? Czy w ogóle jest?
Zapytałem kiedyś na kolędzie pewnego człowieka dlaczego nie chodzi do kościoła, bo skoro przyjmuje księdza w domu to chyba jest wierzący. Usłyszałem odpowiedź: „Proszę księdza tyle jest na świecie religii i każda głosi coś innego i mówi, że ma rację, że ja nie wi-dzę w tym wszystkim sensu”. Odpowiedziałem mu: Zgoda, że jest tyle wyznań i religii, ale skoro pan nie jest przekonany o ich prawdziwości to niech mi pan powie, czy pan szuka tej prawdy, która będzie dla pana prawdą?” A tedy usłyszałem pytanie: „A po co? Jakbym sły-szał Piłata!
Potępiamy Żydów, którzy Jezusa zaskarżyli na śmierć, Piłata, którzy uległ Żydom i wyrok ten zatwierdził ale czym my różnimy się od nich? Niczym! Codziennie wydajemy dziesiątki takich wyroków na Chrystusa, gdy kłamstwem, oszczerstwem, kłótliwością, niena-wiścią, obelgami odnosimy się do naszych bliźnich. Właśnie na Chrystusa, nie na ludzi wyda-jemy ten wyrok. Sądzisz, że nie na Chrystusa?
Św. Paweł, który nosząc kiedyś imię Szaweł prześladował chrześcijan, wtrącał do więzień i mordował doznał pod Damaszkiem cudu nawrócenia i usłyszał głos Chrystusa: „Szawle dlaczego mnie prześladujesz!” Nie dlaczego prześladujesz moich wyznawców, ale dlaczego mnie prześladujesz.
A więc my grzesząc wobec naszych bliźnich występujemy jednocześnie przeciwko Bogu samemu, Jego oskarżamy i Niego wydajemy wyrok. Tak niesprawiedliwy jak ten wy-dany przez Żydów choć może nam się wydawać, że słuszny – im też się wydawało!
Ktoś kiedyś powiedział, że człowiek powinien mieć trzy serca: pełne ufności serce dziecka w odniesieniu do Boga, serce matki w odniesieniu do bliźnich i serce sędziego w od-niesieniu do siebie. Daj nam wszystkim Boże serce sędziego tylko w stosunku do siebie sa-mych.
Człowiek sądzi Boga.
Padają słowa wyroku, od którego nie ma apelacji
ani z tej ani z tamtej strony czasu.
Winien śmierci.
Potężny objawia się ciszą
Wszechmocny siłą.
Wszechwładny poddaniem.
Czy koniecznie musi umrzeć Bóg
aby mógł żyć człowiek?
Tak musiał umrzeć raz, byśmy wszyscy żyli ale nie powinien umierać z powodu naszych grzechów ciągle od nowa!


Ks. Piotr Kufliński


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643