zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Cykl I - 6

VI Niedziela Wielkiego Postu – Tajemnica Boga

Usłyszeliśmy dziś Pasję – opis męki i śmierci Pana Jezusa. A więc te wszystkie wyda-rzenia spośród których pięć staraliśmy się rozważyć. Każdy z nas przyzwyczaił się jakoś do słów: Wcielenie, Odkupienie, Zmartwychwstanie. I nie budzą w nas głębszego zastanowienia jak gdyby były tak oczywiste i zrozumiałe, że wystarczy się za nimi teoretycznie opowiedzieć i problem jest rozwiązany. Czy na pewno?
W całym wszechświecie są trzy stopnie istnienia między którymi są ogromne różnice: Bóg, człowiek i otaczający nas świat, który ma w sobie też trzy rodzaje tworów: zwierzęta, rośliny i materię martwą. Pozostawmy na chwilę Boga i zastanówmy się nad następującą sprawą.
Czy ktoś z nas chciałby z miłości, gdyby mógł, stać się zwierzęciem, rośliną czy ka-mieniem. Z miłości – do tego zwierzęcia, rośliny czy kamienia! Odpowiemy od razu, że nie, bo przecież to nie byłoby godne człowieka. To byłoby zdegradowanie naszej godności! No właśnie! Stalibyśmy się czymś bardzo małym w porównaniu z tym kim teraz jesteśmy. Mię-dzy człowiekiem a Bogiem istnieje daleko większa różnica niż między człowiekiem a rośliną. A mimo to Bóg uniżył się do tego stopnia, że stał się człowiekiem i przyjął nasze ciało. O czym to świadczy? Świadczy o tak ogromnej miłości Boga do człowieka jakiej nawet nie po-trafimy sobie wyobrazić. Jest to prawda tak wielka, że nie tylko trudno ją zrozumieć, ale trud-no ją również wyrazić w ludzkich słowach. Przed nią można tylko paść na kolana. Trudno było ją zrozumieć nie tylko współczesnym Chrystusowi Żydom, ale nawet wierzącym myśli-cielom chrześcijaństwa. I dlatego przyjmowali różne rozwiązania: że Bóg zamieszkał tylko w ciele ludzkim nie łącząc się w z nim wcale; że miał ciało pozorne – jak duch. W ten sposób powstawały herezje – błędne wyjaśnienia Bożych tajemnic. Pogłębiamy swoją wiedzę w tylu różnych dziedzinach, sprawach i szczycimy się różnymi osiągnięciami, ale tej tajemnicy nig-dy do końca nie rozwiążemy. Nie znaczy to jednak, że nie możemy jej sobie przybliżyć. A my przyjmujemy ją tak sobie, nie zastanawiając się nawet co ona znaczy!
Druga prawda – o naszym odkupieniu. O oddaniu życia przez Boga dla życia człowie-ka. Jak ojciec Maksymilian Kolbe oddał swoje życie za drugiego człowieka uznaliśmy wszy-scy jego czyn za heroiczny. On zaś oddał życie za kogoś równego sobie, bo też za człowieka. Kto z nas oddałby życie np. za mrowisko znajdujące się w lesie by je ocalić przed wandalem? Wydaje nam się to śmieszne! Życie człowieka za mrowisko? A czym my jesteśmy wobec Boga? Nie przedstawiamy aż tak dużej wartości dla Boga aby przyjął na siebie cierpienie i śmierć. I to jeszcze od kogo? Właśnie od tych, których chce zbawić! A jednak oddaje życie! Bóg mógł nas odkupić przecież w inny sposób, mniej dla siebie bolesny. Jest przecież Bo-giem, który wszystko może. A jednak wybrał tę właśnie drogę, aby nam pokazać jak bardzo nas miłuje. Potrafimy to zrozumieć i docenić?
I wreszcie trzecia prawda – zmartwychwstanie.
„Jeśli nie ma zmartwychwstania to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie i próżna tej także wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci co pomarli w Chrystusie poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy jesteśmy bardziej od innych ludzi godni politowania.” Tak pisze w swoim liście do Koryntian św. Paweł. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał to rozejdźmy się do domów bo szkoda naszego czasu! Szkoda tych cegieł (drewna) z których ta świątynia jest zbudowana, bo można by z nich zbudować wiele mieszkań tak potrzebnych. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał dwie poprzednie praw-dy – wcielenie i odkupienie – nie mają żadnego sensu. A jednak nastąpił zwycięski poranek trzeciego dnia, kiedy Chrystus pokonując ostatniego wroga – śmierć, otworzył dla nas wspa-niałą przyszłość. Nie wiemy od strony naukowej jak mogło wyglądać zmartwychwstanie, jakie zaszły procesy i zjawiska, ale czy gdybyśmy wiedzieli to mielibyśmy wtedy prawo do nagrody? Nasza znajomość Boga byłaby wiedzą o Nim a nie wiarą w Niego. Aby tak Go znać musielibyśmy być równi Bogu!
Wielki myśliciel chrześcijański – Błażej Pascal – powiedział o człowieku tak: „Umysł z natury swej wierzy a wola kocha: tak iż z braku prawdziwych przedmiotów muszą czepiać się fałszywych.”
A jaki jest nasz przedmiot wiary i miłości? Czy jest nim zawsze Chrystus?


Ks. Piotr Kufliński


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643