zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Cykl I - 3

III Niedziela Wielkiego Postu – Sąd

Swego czasu w sali sądowej w Lublinie stał niezwykły krzyż. Osobliwością było to, że twarz Chrystusa była odwrócona i nie można było dostrzec jej rysów. Nad postacią wiszą-cego Chrystusa umieszczony był napis wyryty złotymi literami: „Iustitia vestras iudicabo” – będę sądzić waszą sprawiedliwość.
Z krzyżem tym związana była legenda, która opowiadała o rozprawie sądowej między biedną wdową a bogatym magnatem. Racje owej wdowy były oczywiste, ale jej bogaty przeciwnik przekupił trybunał sądowy. Wbrew prawu i sumieniu odczytano wyrok, który przyznawał słuszność bogaczowi. Wdowa zawołała wtedy: „Gdyby mnie diabli sądzili, wyrok byłby sprawiedliwszy.” Istotnie, gdy sędziowie i ławnicy rozjechali się, a w sądzie pozostali jeszcze pisarze przed gmach sądu zajechał sznur wytwornych powozów. Wysiedli z nich dostojni panowie i rozpoczęli rozprawę na nowo. Tym razem sprawiedliwie, bez przekupstwa. Wtedy Jezus z krzyża stojącego na stole odwrócił twarz, bo zawstydził się, że diabelski wyrok był sprawiedliwszy niż ten, który ogłosili chrześcijanie, ci, którzy uważają się za Jego uczniów i naśladowców.
Chrystus zawstydził się. A może przypomniał sobie sąd, który odbywał się nad Nim? Tam odwrotnie: sędziowie przekupili Jego ucznia, aby im Go wydał. Ledwie sąd rozpoczął obrady, a już wszyscy wiedzieli jaki będzie jego wynik. Tak długo przecież czekali, aby usu-nąć tak niewygodnego człowieka.
„Tymczasem arcykapłani i cała wysoka rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi aby Go zgładzić. Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęli dwaj i zeznali: On powiedział: mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować. Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do Niego: nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko Tobie? Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: Poprzysięgam Cię na Boga żywego powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz Syn Boży? Jezus mu odpowiedział: Tak, ja nim jestem. Ale powiadam wam: odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebie-skich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swe szaty i rzekł: zbluźnił. Na cóż nam jeszcze po-trzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? Oni odpowiedzieli: Winien jest śmierci!”
I w ten sposób wyrok na Jezusa zapadł niejako automatycznie. Każdy bowiem, kto równał się z Bogiem – bluźnił i podlegał najwyższemu wymiarowi kary – karze śmierci. W ten sposób ziściło się ich marzenie, mogli na drodze „sprawiedliwości” zamknąć usta Czło-wiekowi, który odważył się im mówić prawdę prosto w oczy.
Może dotarły do naszych uszu wiadomości o niesprawiedliwych wyrokach wydawa-nych w sądach, a więc w tych instytucjach, które powinny być narzędziem sprawiedliwości. I coś w nas się wtedy buntowało i krzyczało: dlaczego tak się dzieje! Potępialiśmy niesprawie-dliwych sędziów. Potępiamy dziś tych, którzy osądzili Chrystusa. A czy my jesteśmy od nich lepsi?
Legenda opowiadająca o krzyżu z Lublina mówi dalej, że Jezus ukaże swoją twarz, gdy chrześcijanie nauczą się sprawiedliwie osądzać innych. Czy możemy powiedzieć, żeśmy się dziś już nauczyli osądzać naszych bliźnich?
Człowiek ma dziwną skłonność wyolbrzymiania wad i błędów drugich a przemilcza-nia i usprawiedliwiania własnych pomyłek i grzechów.
Bardzo wyraźnie tę skłonność scharakteryzował psycholog Bohdan Zawadzki w swej rozprawie „Wstęp do teorii osobowości” – posłuchajmy:
„Kiedy ktoś inny robi coś długo – jest powolny,
Ale kiedy ja cos robię długo – jestem sumienny.
Kiedy ktoś inny nie robi czegoś – jest zbyt leniwy,
Jeśli ja nie robię tego – jestem zbyt zajęty.
Kiedy ktoś inny robi postępy i czyni coś czego mu nie kazano – przekracza swoje kompetencje,
Ale kiedy ja to robię – to jest inicjatywa.
Kiedy ktoś inny przekroczy jakieś zasady etykiety – jest niegrzeczny,
Ale kiedy ja pominę parę tych zasad – jestem oryginalny.
Kiedy ktoś inny robi coś co dogadza szefowi – jest lizusem,
Natomiast kiedy ja robię to samo – to współpracuję.
Kiedy ktoś inny osiąga sukcesy – z pewnością miał szczęście,
Lecz gdy ja coś osiągam – Boże! Jak ciężko musiałem się napracować”.
Lecz zanim na tę zasadę zwrócili uwagę psychologowie przecież sam Chrystus ukazał ją nam w takich oto słowach: „Czemu widzisz drzazgę w oku brata swego, a belki we wła-snym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić bratu swemu: pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata”. Czyżbyśmy o tym zapomnieli? A więc nic nie nauczyliśmy się z procesu Jezusa! Potępiamy Żydów, którzy dwa tysiące lat te-mu wydali wyrok skazujący na Jezusa. A sami robimy to samo. Bo przecież w każdym na-szym bliźnim jest On obecny, a my Go oskarżamy. Oskarżamy Go naszymi obmowami, oszczerstwami, zazdrością i wielu jeszcze naszymi przewinami, które skierowane są w na-szych bliźnich, ale dotykają bezpośrednio naszego Zbawiciela.
Proces Jezusa nie zakończył się jednak na wyroku Sanhedrynu. Palestyna była pod okupacją Rzymu i na karę śmierci musiał się zgodzić namiestnik cesarski – Piłat. Jemu przed-stawiono Jezusa jako króla – jako kogoś kto stanowi zagrożenie dla Rzymu, dla okupanta. Podobnie nie kończy się nasze oskarżanie Chrystusa w naszych bliźnich.
„Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy kto jest z prawdy słucha mojego głosu. Rzekł do Niego Piłat: Co to jest prawda?”
Czy i my również nie zadajemy pytania Chrystusowi dziś: Cóż to jest prawda? Zada-jemy Mu to pytanie gdy mówi do nas w Piśmie św., w liturgii, przez Kościół. Kiedy stawia nam wymagania, dotyka naszych bolesnych miejsc, aby je uleczyć. Często prawdą dla mnie jest to ile zarobię, jakie zdobędę stanowisko, kim będę.
Przyjmujemy za prawdę z ust Jezusa te słowa, które mówią o naszych przywilejach: o zbawieniu, o szczęściu. A gdy z tych samych ust padają słowa twarde: ostrzegające, grożące, wówczas zadajemy pytanie: Cóż to jest prawda? I odchodzimy! Postępujemy tak samo jak Piłat. Potrafimy wysłuchać niejednokrotnie nauki naszego Mistrza. Przyznać Mu słuszność, ale czy potrafimy wprowadzić ją w życie.
Działo się to 5 sierpnia 1971r. w jednym z polskich miasteczek. Na środku rynku był dworzec autobusowy. O uliczny łańcuch stał oparty rower, a przy nim stał 17-letni młodzie-niec. Z pobliskiego baru wyszedł konduktor PKS-u. Podszedł do roweru, przeprosił mło-dzieńca i chciał odjechać. Niechcący zaczepił o niego rowerem. Ten rzucił się na niego – ude-rzył w głowę – a gdy ten upadł, kopał go po całym ciele. Wokół stał tłum gapiów. Wśród nich – kilku kolegów, kierowców, a jednak nikt nie stanął w obronie poszkodowanego.
I my mamy odwagę potępiać Żydów, którzy skazali Chrystusa. Boimy się zaświad-czyć o prawdzie wobec trudności, a Chrystus nasz Mistrz nie cofnął się nawet przed śmiercią, aby zaświadczyć o prawdzie.
Panie, ja wiem, że jeśli spróbuję choć trochę żyć jak Ty,
będę potępiony.
Boję się.
Już mnie pokazują palcami,
jedni się śmieją, inni drwią jeszcze, inni gorszą się,
i mało brakuje, by wielu z mych przyjaciół mnie zdradziło.
Boję się zatrzymywać w drodze,
Boję się posłuchać mądrości ludzkiej, która szepce: trzeba iść
naprzód powoli, nie wszystko bierze się dosłownie, lepiej ułożyć
się z przeciwnikiem...
A jednak Panie, wiem, że Ty masz rację.
Pomóż mi walczyć,
Pomóż mi mówić,
Pomóż mi żyć według Twojej Ewangelii
Aż do końca
Aż do szaleństwa
Aż do szaleństwa krzyża.


Ks. Piotr Kufliński


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643