zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Kazanie pasyjne (4)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W dzisiejszą, czwartą Niedzielę Wielkiego Postu, zwaną laetare, od pierwszych słów antyfony na wejście do Mszy św., „Wesel się Jeruzalem”, zapraszam Was do rozważenia kolejnej sceny z męki Pana Jezusa opisywanej przez św. Marka.

Przypatrzymy się dzisiaj skazaniu Jezusa na śmierć. Tematem naszym będzie sąd nad niewinnym Jezusem. Pamiętajmy, że celem św. Marka jest przedstawienie nam Jezusa jako Mesjasza, Syna Bożego, który ma władzę obok Ojca.

Najpierw jednak wsłuchajmy się w słowa Markowej Ewangelii:

„Przyprowadzono Jezusa do najwyższego kapłana. Zebrali się tam wszyscy wyżsi kapłani, starsi i nauczyciele Pisma. Szukali oni dowodów przeciwko Jezusowi, aby Go skazać na śmierć, lecz nie znajdowali. Wielu wprawdzie fałszywie zeznawało przeciwko Niemu, ale ich zeznania nie były zgod­ne. Wtedy wyszedł na środek najwyż­szy kapłan i zapytał Jezusa: „Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie?”. On jednak milczał i nic nie odpowiedział. Wówczas najwyższy kapłan zapytał Go jesz­cze: „Czy Ty jesteś Chrystusem, Synem Błogosławionego?”. Jezus odpowiedział: „Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawej stronie Mocy i przychodzącego wśród obłoków niebieskich”. Wtedy najwyższy kapłan, rozdzierając swoje szaty, powiedział: „Na co potrzeba nam jeszcze świad­ków? Słyszeliście bluźnierstwo. Co o tym sądzicie?”. A oni wszyscy orzekli, że winien jest śmierci. Niektórzy też zaczę­li pluć na Niego, zasłaniali Mu twarz i bili Go, mówiąc: „Zga­duj!”. Również słudzy Go policzkowali.

Wczesnym rankiem wyżsi kapłani wraz ze starszymi i nauczycielami Pisma i cała Wysoka Rada pod­jęli uchwałę, aby uwięzionego Jezusa odprowadzić i wydać Piłatowi. Piłat zapytał Go: „Czy Ty jesteś królem Żydów?”. On mu odpowiedział: „Ty stwierdzasz”. A wyżsi kapłani wysuwali przeciwko Niemu liczne zarzuty. Piłat ponownie Go zapytał: „Nic nie odpowiadasz? Zobacz, o co Cię oskar­żają”. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił.

Z okazji święta zazwyczaj uwalniał im więźnia, którego żądali. A był jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntow­nikami, którzy popełnili zabójstwo podczas rozruchów. Przyszedł więc tłum i zaczął domagać się tego, co zwykle im czynił. Piłat im odpowiedział: „Jeśli chcecie, uwolnię wam króla Żydów?”. Wiedział bowiem, że wyżsi kapłani wy­dali Go z zawiści. Wyżsi kapłani podburzyli jednak tłum, aby domagał się raczej Barabasza. Piłat ponownie powie­dział do nich: „Co chcecie, abym uczynił z tym, którego na­zywacie królem Żydów?”. A oni znowu krzyczeli: „Ukrzy­żuj Go!”. Piłat odparł: „Cóż więc złego uczynił?”. Lecz oni tym głośniej krzyczeli: „Ukrzyżuj Go!”. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.”

Dlaczego Jezusa postawiono w stan oskarżenia?

Ustanowiona władza religijna była przeciw Jezusowi, ponieważ chciał On odsłonić prawdziwe oblicze Boga: likwidując, poprzez wybaczenie, rozdział między spra­wiedliwymi a grzesznikami; odrzucając prawo, jeśli nie jest dla człowieka; obalając tradycje, jeśli nie pozwalają człowiekowi żyć w swych czasach; podważając u samych podstaw nacjonalizm żydowski bądź to domagając się domu modlitwy dla wszyst­kich narodów, bądź to przekształcając ideę królestwa Dawida w królestwo Boże.

Dla ustanowionej władzy działanie Jezusa było, z ludz­kiego punktu widzenia, wywrotowe: albo się Go akcep­towało, albo należało Mu przeszkodzić. Jak zwykle władza wybrała tę drugą drogę i podstępem spróbowała ująć Jezusa.

Na dodatek na pytanie najwyższego kapłana: „Czy Ty jesteś Chrystusem, Synem Błogosławionego?” Jezus oznajmił wprost: „Ja jestem.”, czym, według sędziów, dopuścił się bluźnierstwa.

A jakie jest nasze zdanie? Jezus powiedział nam kim jest i my też musimy się zdecydować. Przyjąć Go jako Mesjasza oznacza zaakceptować i realizować taki typ zbawienia, jakiego chce On: zbawienie konkretne, rzeczywiste, uniwersalne i doświadczone; zbawienie rozpoczynające się w tym życiu konkretnym działaniem społecznym zmierzającym do utworzenia wspólnoty życiowej między ludźmi bez żadnych wyjątków.

Gdy przejdziemy z Jezusem do Piłata ujrzymy Go jako Kogoś bardzo samotnego. Uczniowie uciekli. Cała Wysoka Rada i wszyscy inni sprzysięgli się przeciwko Niemu i wydali wyrok. Jezus – jak w przypowieści o rolnikach w winnicy – zostaje „wyrzucony z winnicy” i wydany poganom. Oto działanie Boga: Ten, którego odrzucono staje się kamieniem węgielnym nowego budynku, nowego Ludu Bożego – Kościoła.

Dla Piłata Jezus jest „Królem Żydowskim” i to jest jeden z powodów, dla którego Jezus umrze na Krzyżu. Inny dadzą Piłatowi sami Żydzi, którym Namiestnik da możliwość wybrania skazańca. Wybiorą Barabasza. Bo mesjanizm Jezusa nie przekonuje. On chce Królestwa Bożego, które przewyższa i wykracza poza królestwa tego świata. Jezus więc zostanie ukrzyżowany jak buntownik przeciw państwu. Nasuwa to wniosek, że: owe liczne oskarżenia przeciw Jezusowi, włącznie z tym, że uczynił się Królem Żydowskim, zostały przez oskarżycieli przedstawione pod kątem stosunków z Rzymem; że Piłat uznał słuszność oskarżenia i stwierdził, że Jezus powstał przeciw cezarowi, a zatem zasłużył na ukrzyżowanie; w końcu, że Piłat wiedział, iż to wszystko wypływa z zawiści.

Sąd nad Jezusem dokonuje się wciąż, na naszych oczach. Wystarczy - odprawiając Drogę Krzyżową zatrzymać się i dokładnie wsłuchać w rozważanie przy pierwszej stacji. Bardzo często przywoływane są sytuacje sądu nad Jezusem obecnym w drugim człowieku.

Może trzeba tu i teraz dać kilka przykładów. Przykładów dyskryminacji chrześcijan w dzisiejszym świecie. Jakiegoś, pełnego niesprawiedliwości, osądzania uczniów Jezusa, czy wprost – dotykających dziś wyznawców Chrystusa – prześladowań.

Ponad 170 tysięcy wyznawców Chrystusa oddało życie za wiarę w ciągu ostatnich dwóch lat, a blisko 250 milionów jest prześladowanych – czytamy w raporcie „Prześladowani i zapomniani 2007/2008”, który 20 listopada 2008 pojawił się na polskim rynku wydawniczym.

Jak podaje tygodnik „Niedziela” nr 40 z 7 października 2007: „Coraz częściej z Indii dochodzą do nas niepokojące wiadomości o nasilaniu się prześladowań chrześcijan. Nie ma tygodnia, aby nie dokonano aktu przemocy na mniejszości chrześcijańskiej tego wielkiego kraju, który uchodzi za największe demokratyczne państwo świata.”

Nie tak dawno, na skutek oskarżeń wysuniętych przez media, jeden z austriackich kapłanów, nominowany na biskupa, którego kandydaturę przyjął już Benedykt XVI, zrezygnował z objęcia urzędu i posługi biskupa.

Pewien wysoko postawiony włoski polityk nie mógł objąć ważnej funkcji we władzach Unii Europejskiej, ponieważ prezentował zbyt chrześcijańskie poglądy.

Pamiętamy zapewne sprawę pewnej Brytyjki, pracującej w znanych na całym świecie liniach lotniczych, która nie chciała zrezygnować z noszenia na szyi krzyżyka zawieszonego na łańcuszku, za co została wysłana na przymusowy urlop.

Z kolei inna z linii lotniczych Wielkiej Brytanii zabrania chrześcijańskim stewardesom zabierania Biblii na pokład samolotów latających do Arabii Saudyjskiej, ponieważ tego zabrania prawo Arabii Saudyjskiej…

Swego czasu Pastora Greena oskarżono, bo w kazaniu głosił chrześcijańskie poglądy na homoseksualizm.

Małżeństwu z Wielkiej Brytanii odmówiono prawa do bycia rodziną zastępczą, bo są chrześcijanami i w tym duchu wychowywali powierzone im dzieci, odmawiając mówienia im, że homoseksualizm jest czymś normalnym.

W tak zwanym „zachodnim” świecie znajdziemy dziś wiele przykładów na nietolerancję, dyskryminację, marginalizację chrześcijan. Oczywiście wszystko to głośno jest przedstawiane w różnego rodzaju mediach.

W lutym bieżącego roku BBC przedstawiła krótki, kilkuminutowy film, w którym aktorzy ucharakteryzowani na działaczy Ruchu „Pro-Life” występują jako terroryści porywający chłopców i grożący im śmiercią.

A nasze media nie pozostają z tyłu. Raz po raz jesteśmy świadkami niezwykle głośnych kampanii skierowanych przeciwko Kościołowi, biskupom, kapłanom, chrześcijaństwu, obronie życia ludzkiego… Kampanii bezwzględnie promujących styl życia pozbawiony wszelkich zasad.

Sprawa jest na tyle poważna, że w Wiedeńskim Hofburgu zwołano Pierwszą Konferencję Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie na temat dyskryminacji chrześcijan. Ponad sześćdziesięciu przedstawicieli państw, organizacji pozarządowych, uniwersytetów i fundacji, zajmujących się sposobami rozwiązania zagadnień społecznych zajęło się „brakiem tolerancji wobec chrześcijan i ich dyskryminacją”.

Jak widzimy wciąż odbywa się sąd nad Chrystusem. I nad Jego uczniami.

Po której my stajemy stronie?

To pytanie powtarza się niezmiennie.

To pytanie stawia nam św. Marek, autor Ewangelii, nasz przewodnik po męce Pana Jezusa, wciągając nas w prawdziwe życie, którego doświadczać możemy tylko wiernie trwając przy Chrystusie - Mesjaszu, Synu Bożym.

Trwając aż do końca.

Amen.

Ks. Ireneusz Kurkowski


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643