zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Wady zgody jako przyczyny nieważności małżeństwa

Temat: "Wady zgody jako przyczyny nieważności małżeństwa".

1. kan. 1057:
§1 „Małżeństwo stwarza zgoda stron między osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrażona zgodnie z prawem, której nie może uzupełnić żadna ludzka władza.
§2 Zgoda małżeńska jest aktem woli, którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa”.
- dokładna analiza. (zgoda małżeńska musi być rzeczywista, swobodnie wyrażona i wzajemna.

Wady zgody małżeńskiej

a) Brak wystarczającego używania rozumu (choroba umysłowa). Chodzi o chorobę umysłową, która uniezdalnia daną osobę do wykonywania aktów ludzkich (wolnych i świadomych). Tu wchodzi też w grę czasowa utrata przytomności (np. hipnoza, czy odurzenie alkoholowe lub narkotyczne).

b) Poważny brak rozeznania oceniającego. Poważny brak rozeznania co do istotnych celów i zadań małżeństwa. (Zwłaszcza chodzi o psychopatie i ciężkie nerwice).

c) Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Chodzi o niemożność wypełnienia istotnych celów małżeństwa. Niezdolność ta jest natury psychicznej.

d) Brak wystarczającej wiedzy o małżeństwie. Należy wiedzieć przynajmniej, że małżeństwo jest trwałym związkiem między mężczyzną kobietą, skierowanym na zrodzenie i wychowanie potomstwa przez seksualne współdziałanie.

e) Błąd co do osoby lub jej przymiotu. Co do osoby - chodzi o tożsamość. Co do przymiotu - chodzi o przymiot zamierzony bezpośrednio i zasadniczo, czyli taki, bez którego dana osoba nie zdecydowałaby się poślubić drugiej.

f) Podstęp. Chodzi o próbę podstępnego wyłudzenia zgody małżeńskiej. Chodzi o podstęp dotyczący jakiegoś przymiotu drugiej osoby, który ze swej natury mógłby poważnie zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego. (np. niepłodność).

g) Błąd co do jedności, nierozerwalności lub sakramentalności małżeństwa. Ktoś trwający w takim błędzie może w gruncie rzeczy wykluczyć któryś z powyższych przymiotów małżeństwa.

h) Znajomość lub opinia o nieważności małżeństwa. Ktoś, kto zawiera małżeństwo wiedząc z góry, że nie będzie ono ważne np. z powodu braku dyspensy.

i) Symulacja całkowita lub częściowa. Wykluczenie małżeństwa w ogóle, lub z tą konkretną osobą. Chodzi również o wylkuczenie istotnego przymiotu małżeństwa.

j) Warunek. Gdy chodzi o warunki dotyczące teraźniejszości lub przeszłości małżeństwo jest ważne, gdy zachodzi przedmiot warunku. Każdy natomiast warunek dotyczący przyszłości powoduje nieważność małżeństwa.

k) Przymus i bojaźń. Fizyczne lub psychiczne.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643