zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Przeszkody małżeńskie

Przeszkody małżeńskie


Przeszkoda wieku (1083): 14 16 (do ważności na całym świecie); 18 18 (normalnie) ; 16 18 (za wyrokiem sądu i dyspensą). Dyspensowanie Dyspensa zezwolenie władzy kościelnej na zawarcie małżeństwa mimo istniejącej przeszkody. ordynariusz miejsca. Są nimi: biskup diecezjalny, wikariusz biskupi, wikariusz generalny, prałat prałatury personalnej lub apostolskiej.

Impotencja niezdolność płciowa do odbycia naturalnego stosunku seksualnego. Niezdolność uprzednia i trwała. Przeszkoda ustaje w momencie wyleczenia niezdolności płciowej. Nie dyspensowalna.

Różnica religii - Katolik z osobą nie ochrzczoną nie ma sakramentu, gdyż sakrament jest między dwoma chrześcijanami. Dla uzyskania dyspensy strona katolicka składa rękojmie, nie ochrzczona zostaje o tym poinformowana.

Święcenia Przeszkoda obejmuje diakona, prezbitera i biskupa.>. Obejmuje również diakona stałego żonatego po śmierci jego żony. Generalnie dyspensowanie należy do Stolicy Apostolskiej.

Śluby wieczyste publiczne. Ich przedmiotem jest dozgonna czystość. Ślub prywatny nie stanowi przeszkody. Dyspensowanie: gdy na prawie papieskim Stolica Apostolska, gdy na prawie biskupim ordynariusz miejsca.

Istniejący związek małżeński. Dopóki katolik pozostaje w ważnym (Chodzi o ważność z punktu widzenia prawa kościelnego) związku małżeńskim, nie może zawrzeć kolejnego małżeństwa.

Uprowadzenie (1089). Jeżeli jedna z osób została uprowadzona i jest przetrzymywana z zamiarem zawarcia małżeństwa. Uprowadzenie może nastąpić przy użyciu siły fizycznej lub presji moralnej. Przeszkoda ustaje, gdy ta osoba odzyska wolność i może swobodnie wybrać to małżeństwo.

Występek (1090). Jeżeli jedna ze stron ze względu na małżeństwo zada śmierć małżonkowi własnemu lub drugiej strony nieważnie usiłuje zawrzeć małżeństwo. Chodzi także o fizyczny lub moralny współudział. Dyspensa zastrzeżona Stolicy Apostolskiej.

Pokrewieństwo. Pojęcia: pokrewieństwo, linia, stopień ilość zrodzeń od jednej do drugiej osoby, poprzez wspólnego przodka. Przeszkoda: linia prosta w nieskończoność, linia boczna od 3 stopnia dyspensuje się.

Powinowactwo. Nie więzy krwi, ale ważnie zawarte małżeństwo. Nieważność we wszystkich stopniach linii prostej.

Przyzwoitość publiczna. Jak wyżej, z tą różnicą, że źródłem przeszkody jest nieważnie zawarte małżeństwo, lub konkubinat (notoryczny lub publiczny). Przeszkoda w pierwszym stopniu linii prostej między jedną ze stron, a krewnymi drugiej strony. Dyspensowalna.

Pokrewieństwo prawne. Źródłem jest prawna adopcja. Obejmuje: linię prostą i drugi stopień linii bocznej. (Adoptowany z adoptującym i jego dziećmi). Dlatego, że osoba adoptowana jest po adopcji traktowana w rodzinie jako jedno z jej dzieci.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643