zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

23 niedziela

Bracia i siostry. „Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością”. Są to słowa św. Pawła, który dobrze rozumiał czym jest miłość. To on w jednym ze swoich listów „wyśpiewał” hymn o miłości. Postawił ją nad wszystko, nawet nad wiarę i nadzieję. A wszelkie dary, w tym również nadprzyrodzone, bez miłości traktował jako bezużyteczne. Miłość więc Apostoł postrzegał nie jako coś wyjątkowego, nadzwyczajnego i wzniosłego, ale jako coś naturalnego i powszedniego, co ma przeniknąć nasze życie. Dlatego miłość to nie tylko pozytywne uczucie, ale to konkretny dobry czyn.
Doskonale zrozumiał to św. Jan Boży, założyciel zakonu szpitalnego bonifratrów, który na ziemiach polskich działa od 400 lat. „Bracia, czyńcie dobro! – to właśnie zawołanie stało się mottem zakonu dobrych braci. I nie chodzi tu o nawoływanie do troski o najbiedniejszych. Podstawowy sens tkwi bowiem w tym, by czyniąc dobro dla bliźniego, działać dla własnego dobra. „Nie można bowiem prawdziwie kochać biednych, jeśli nie jest się świadomym własnego duchowego ubóstwa i nie odczuwa się potrzeby ubogacenia swego życia dobrem świadczonym samemu sobie poprzez czynienie dobra dla innych” ( Antonio Sicari, Nowe portrety świętych, s. 66, Warszawa 2008). Dlatego zrozumiałe było wołanie św. Jana Bożego: „Kto chce zrobić coś dobrego dla siebie? bracia moi, przez wzgląd na miłość Bożą, czyńcie dobro!”
Gdy św. Paweł miłość postrzegał jako dług należny innym, to św. Jan Boży idąc dalej czynienie dobra widział jako też własny interes. W jednym i drugim rozumieniu takiej chrześcijańskiej postawy widzimy jakby sprzężenie zwrotne. Miłość poprzez czynienie dobra nas samych buduje, duchowo rozwija i sprawia, że stajemy się sami lepsi. Okazywanie miłości w czynieniu dobra nas samych ubogaca. Dzieła miłosierdzia nie są spotkaniem bogatych. Jest to raczej wymiana darów, w której biedak obdarowuje innego biedaka, bo choćby był najbogatszy, wszystko co posiada, zostało mu dane po to, by „gromadził sobie skarb w niebie”, czyniąc dobro na ziemi.
Na kanwie tych myśli można w duchu pawłowym zapytać siebie, czy rzeczywiście miłość nas przynagla i czy w czynieniu dobra jedni drugich wyprzedzamy. Chrześcijaństwo bowiem poprzez swoją zasadę miłości jest i pozostanie najbardziej śmiałym i najbardziej radykalnym stylem życia. Rzecz w tym, czy my nadążamy, czy dorównujemy kroku takim ludziom, jak św. Jan Boży i wielu innych odważnych, ludzi wielkiego ducha.
Pierwszym stałym współpracownikiem św. Jana był Antonio Martin. Człowiek ten przez długie lata miał tylko jeden cel: pomścić śmierć brata zabitego w pojedynku. Nic nie mogło go powstrzymać, bo była to dla niego sprawa honoru i wierności wię¬zom krwi. Ale Antonio był też człowiekiem dobro¬dusznym i hojnym wobec ubogich. Dlatego Jan Boży zapragnął „nawrócić tego chrześcijanina".
Przez całą noc modlił się i biczował, a rano udał się do Antonia, padł przed nim na kolana i wska¬zując na krzyż, powiedział: „Bracie Antonio, oto Ten, który przebaczy tobie, gdy ty przebaczysz; lecz jeśli pomścisz krew swego brata, Pan pomści na tobie swoją krew, którą ty grzechami swoimi co dzień przelewasz!".
Antonio ze łzami odpowiedział: „Bracie Janie, nie tylko przebaczam, ale przez wzgląd na miłość Bożą oddaję się tobie i twoim ubogim". Tak stał się jego przyjacielem, a później także następcą. Został też fundatorem madryckiego szpitala, dla którego za patronkę wybrał Matkę Bożej Miłości. ( Antonio Sicari, Nowe portrety świętych, s. 69, Warszawa 2008).
Widzimy, jak wielkich rzeczy może dokonać miłość wsparta modlitwą i ofiarą. Taka miłość nie tylko jest w stanie wesprzeć w biedzie ubogiego, ale sięgnąć sfery ducha i przyczynić się do totalnej przemiany, do nawrócenia. A to chyba najpiękniejszy czyn miłości.
Niech i w nas nie brakuje takiej odwagi. Nadążajmy za takimi, jak św. Jan Boży… dorównujmy im kroku…
 Ks. Zbigniew Załęcki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643