zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Ku czci NMP Różańcowej

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W dniu poświęconym Najświętszej Maryi Pannie Różańcowej Kościół poleca czytać święty fragment Dziejów Apostolskich, jak Apostołowie po Wniebowstąpieniu Jezusa zgromadzili się w Wieczerniku. „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi”.

Zesłanie Ducha Świętego to jedna z tajemnic chwalebnej części Różańca Świętego. Słusznie się czyta o niej w dniu dzisiejszym. Różaniec to modlitwa Kościoła z Maryją. Maryja jest przyzywana wielokrotnie i uobecniana przez odmówienie każdego „Zdrowaś Maryjo”. Wszyscy uczestniczący w różańcu świętym podobni są do zgromadzonych w Wieczerniku wokół Najświętszej Maryi Panny Apostołów. A oni trwając wraz z Nią na modlitwie przypominali sobie obietnicę daną przez Pana, myśleli o przeżytych z Nim ostatnich wydarzeniach i o tym, czego się od Niego dowiedzieli. Trwając jednomyślnie z Maryją na modlitwie myśl swą kierowali do Jezusa. Rozważali tajemnice Jego życia. Czynili to, co należy czynić odmawiając różaniec święty: modlili się ustami i rozważali w sercu, wierząc, że Chrystus spełni obietnicę zesłania swojej łaski.

Umiłowani w Chrystusie miłośnicy modlitwy różańcowej!

Pius XII nazwał różaniec „kompendium całej Ewangelii”. W swej strukturze, mądrej i prostej, dostarcza on tematów do rozmyślań, opartych na drodze Jezusa Chrystusa i Maryi, poprzez tajemnice radości, bólu i chwały. Także i modlitwy „Ojcze nasz…” i „Zdrowaś Maryjo…” noszą Ewangeliczne znamię. Wytrwałość, z jaką powtarza się tę modlitwę jest uznaniem naszej ludzkiej nędzy, a jednocześnie wyrazem niezachwianego zaufania w macierzyńskie wstawiennictwo Najświętszej Panny.

Żołnierz Piotr, człowiek szorstki i odważny, umiejący posługiwać się rusznicą oraz szablą odznaczył się w wielu bitwach. Lecz, jak to bywa na przeróżnych wojnach i wśród bitew, żołnierz Piotr został śmiertelnie ranny. Przybył do wrót raju. Energicznie zapukał. – Czego sobie życzysz? Usłyszał pytanie. – Chcę wejść do raju! Odpowiedział. Św. Piotr wyjął grubą księgę z półki i zaczął powoli czytać strona za stroną. Zawartość księgi nie była jednak zadowalająca. Św. Piotr nie mógł wpuścić do nieba żołnierza Piotra. Z drugiej strony nie chciał posłać do piekła człowieka noszącego jego imię. Zwołał wielką naradę najdobrotliwszych świętych: św. Michała Archanioła, św. Józefa, św. Tereskę, św. Franciszka, św. Katarzynę. Ale nic nie udało się zrobić. Żołnierz Piotr nie był wystarczająco dobry, aby wejść do raju. Więc św. Piotr udał się do samego Jezusa, i opowiadał Mu o odwadze żołnierza, o jego szlachetności, o tym, że umarł za ojczyznę. – Stój, stój! Dał się nagle słyszeć ogromny hałas. To diabły upominały się o duszę żołnierza Piotra. Wówczas u boku Jezusa pojawiła się piękna Pani, Maryja, i podała Mu złotą Księgę. Jezus zaczął czytać. Po chwili zwrócił się do Maryi i skłonił się pięknie. To był sygnał. Żołnierz Piotr mógł wejść do raju. Sama Maryja ujęła go za rękę i tam go wprowadziła. – Maryja jest naszą ruiną! Wołały niezadowolone diabły odchodząc wściekłe do piekła. – Co zapisane było w Złotej Księdze? Pytał ciekawy św. Piotr. Otwarł księgę, na każdej stronie wypisane były niezliczone „Zdrowaśki”. Tysiące i tysiące „Zdrowaś Maryjo…”. Ilekroć żołnierz odmawiał „Zdrowaś…”, madonna zapisywała to w Złotej Księdze, i te właśnie zdrowaśki otwarły żołnierzowi bramy raju. Być może nauczył się odmawiać tę modlitwę na kolanach swojej matki, czy babci, a może nauczył go jej jego ojciec? Różaniec jest w pewnym sensie typową modlitwą chrześcijańskiej rodziny. Gdy w rodzinie odmawiany jest różaniec przeżywa ona doświadczenie jedności, czerpie radość z wymiany uczuć, wznosi się ku Bogu. Tam mogą znaleźć miejsce jej potrzeby, utrapienia i osiągnięcia codziennego życia. W różańcu chodzi nie tyle o odmawianie formuł, co raczej o nawiązanie ufnej rozmowy z Maryją, o wypowiedzenie wobec Matki Najświętszej swoich nadziei i smutków, o otwarcie przed Nią serca, o wyznanie gotowości do przyjęcia planów Bożych, o przyrzeczenie Jej wierności w każdej sytuacji, a zwłaszcza w sytuacjach trudnych i bolesnych, z niezachwianą wiarą w Jej opiekę i z przekonaniem, że Ona wyprosi nam u Syna wszystkie potrzebne do zbawienia łaski.

Po II wojnie światowej między innymi Austria dostała się pod panowanie komunizmu. Wtedy tysiące Austriaków zaczęło odmawiać różaniec. A on uwolnił Austrię od okupacji radzieckiej.

W czasach stalinowskich, gdy odbywała się procesja do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie, uczestniczyli w niej polscy biskupi. Każdy z nich w ręku trzymał różaniec i modlił się na nim. A wierni mówili między sobą: „Nie zginie Polska, nie zginie wiara w Ojczyźnie naszej, bo odmawia się w niej różaniec święty. Modlą się na nim biskupi, kapłani i wierni. Wytrwamy przy Bogu, Królowej Polski i Ojczyźnie”.

Kiedy uwięziony został ks. Prymas Wyszyński Polacy odmawiali różaniec w kościołach, w domach, przy odbiornikach radiowych. Zwolniony ks. Prymas powtarzał tylko: „Z różańcem udałem się do więzienia i z różańcem powróciłem”.

W kaplicy sykstyńskiej jest namalowany przez Michała Anioła obraz sądu ostatecznego. Jedna ze scen ukazuje człowieka skazanego na wieczne potępienie. Jednak nieszczęśliwca ratuje podany mu różaniec, który jest dla niego sznurem ocalenia pomagającym mu dostać się do nieba.

Umiłowani w Chrystusie Panu! Różne są podejścia do różańca. Jedni kochają tę modlitwę i nie ma dnia, by nie znaleźli nawet przy wielu zajęciach dwudziestu minut na odmówienie cząstki Różańca. Inni lubią tę modlitwę tylko wówczas, gdy łączą się w niej z innymi. A jeszcze inni mają dystans wobec różańca, nie mogąc się obronić przed rutyną i wielosłowiem, które mu grożą. Do różańca trzeba dorastać. Pojawia się on często w rękach ludzi chorych, starszych. Jest traktowany jako ręka Matki, którą dziecko może ująć w swe dłonie, mając pewność wspólnego wędrowania. Tak traktowali różaniec święci: św. Maksymilian Kolbe, św. brat Albert, św. Rafał Kalinowski, bł. Aniela Salawa, bł. Angela Truszkowska. Tak również traktuje różaniec papież Jan Paweł II. Różaniec był i jest źródłem siły. Ojciec św. Jan Paweł II zachęca nas do modlitwy różańcowej: „Bądźcie wytrwali w odmawianiu różańca, czy to w kościelnej wspólnocie, czy w zaciszu naszych rodzin; modlitwa ta w miarę powtarzanych wezwań połączy serca, rozgrzeje płomień domowego ogniska, umocni nadzieję oraz sprowadzi na wszystkich wielki pokój i radość Chrystusa, który dla nas narodził się, umarł i zmartwychwstał”. Amen.

Ks. Ireneusz Kurkowski


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643