zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Wszystkich Świętych

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Uroczystość Wszystkich Świętych… Dzień pełen radości… Cieszymy się, że tylu wyznawców Chrystusa zdało najważniejszy egzamin swego życia… Ilu ich było? Tego dokładnie nikt nie wie. W książce „Święci na każdy dzień” na ponad 800 stronach opisano życie ok. 650 świętych… Każdy z tych ludzi w inny sposób, sobie i swoim czasom właściwy, stał się świętym. Bo każdy czas i każde miejsce jest dobre do tego, aby zostać świętym…

A więc: każdy może (i powinien!) zostać świętym.

W najnowszym numerze „Małego Gościa Niedzielnego” czytamy artykuł podpisany przez Ministranta Buksa: „Dlaczego nie jestem święty?” Autor pisze o wyjątkowym ministrancie – ks. Konradzie Krajewskim, który od 1998r. jest papieskim ceremoniarzem. Najpierw służył Janowi Pawłowi II, teraz staje przy Benedykcie XVI. Zwierza się on opowiadając o służbie przy Janie Pawle II. Mówi, że przed każdą celebracją z Ojcem Św. chodził do spowiedzi, bo był przekonany, że ma do czynienia ze świętym… I pytał siebie z uporem: Dlaczego ja nie jestem święty? Przecież przyjąłem ten sam chrzest, co Matka Teresa i Jan Paweł II, tak samo zostałem namaszczony, w moich dłoniach rodzi się Chrystus, udzielam Mu swego głosu, przyjmuję Go każdego dnia i staję się jak tabernakulum – miejscem Jego przechowywania, namiotem spotkania z Bogiem, a nadal nie jestem święty!...

Nie jestem święty. Dlaczego tak jest? Trzeba postawić sobie dzisiaj to pytanie. Właśnie dzisiaj. Gdy wciąż aż drżymy z niepojętym oburzeniem i jesteśmy przerażeni wydarzeniami w jednym z gdańskich gimnazjów, gdy raz po raz docierają do nas budzące grozę wiadomości o zachowaniu młodzieży, czy dzieci, o dorosłych już nie mówiąc…

Dlaczego nie jestem święty?

Oto 14-latka pisze na forum internetowym odpowiadając na pytanie o to „Czy rodzice przestali wychowywać własne dzieci?” Cytuję:

„No sorry, moja matka się stara ale ja to olewam, mam gdzieś jej warunki. Jeżeli ktoś się na mnie krzywo popatrzy od razu po szkole ode mnie dostaje w beret i to porządnie. A to dlatego, że moje koleżanki nowe poznane w Gim(nazjum) stały sie dla mnie wzorem. Palę i piję. Starzy nawet o tym nie wiedzą. I skończcie już z tym tematem, bo to jest nudne.”

Dlaczego nie jestem święty?

Według Rocznika Watykańskiego z 2004 roku liczba katolików ochrzczonych na całym świecie wynosi 1.071.000.000 osób (17,2 proc. populacji ziemi). Polscy katolicy to 36,6 mln obywateli kraju, którzy należą do 10114 parafii. Pracuje w nich 28546 księży, diecezjalnych i zakonnych oraz 23304 siostry zakonne i 1522 braci zakonnych.

Ta ogromna ilość pracowników Winnicy Pańskiej głosi słowo Boże, prowadzi modlitwy i katechezy, organizuje spotkania grup apostolskich, w końcu - sprawowane są sakramenty święte…

Czyżby bez skutku?

Słyszymy dziś znowu naukę Jezusa z Kazania na Górze… Doskonały wizerunek świętego zawarty w ośmiu Błogosławieństwach. Kilka postaw, tworzących razem tło, na którym rozwijają się wszystkie opcje prawdziwie chrześcijańskiego życia. Ubóstwo w sercu, właściwe osobom dalekim od rozpaczy i fatalizmu oraz pychy ufającej tylko potędze ekonomicznej, politycznej, czy wojskowej. Smutek, jako postawa ludzi, którzy myśląc o złu własnym i innych ludzi, smucą się i płaczą, ale bez rozpaczy. Cisi, którzy posiądą ziemię są przeciwieństwem pysznych, gwałtowników i egoistów, są osobami, jak Jezus. Pokładają ufność w Bogu, choć uczestniczą w dramacie ludzkiej egzystencji. Pracują na rzecz przemiany świata jak św. Franciszek z Asyżu, M. Luther King, Gandhi, czy wielu innych, znanych – jak Jan Paweł II, i nieznanych. Łaknienie i pragnienie sprawiedliwości oznacza pragnienie sprawiedliwości społecznej, a także sprawiedliwości w szerszym znaczeniu. Sprawiedliwość w Biblii jest przede wszystkim postawą Boga, który chce ustanowić w historii porządek nowy i doskonały. „Sprawiedliwy" jest ten człowiek, który otwiera się na Boże plany i staje się żarliwym współpracownikiem w dziele miłości i sprawiedliwości. Miłosierdzie według pojęć biblijnych jest nie tylko współczuciem, ale nade wszystko przebaczeniem, zaangażowaniem w miłości, szczodrością obdarowywania innych, pomocą okazywaną ubogim. Jest jedną z najważniejszych cech Boga (hebrajski odpowiednik oznacza miłość matki). Miłosierdzie jest więc całym kompleksem działań i pragnień, które podejmuje osoba kochająca dla czynienia dobra na wzór twórczego i serdecznego miłosierdzia Ojca niebieskiego i Chrystusa. Czystość, jakiej wymaga Jezus, nie dotyczy oczywiście wyłącznie sfery zewnętrznej czy płciowej. Obejmuje całą egzystencję człowieka, nieustannie przywoływaną w Biblii („serce"), Jezus naucza, że „Boga oglądać będą", czyli posiądą z Nim jedność, wszyscy ci, którzy szukają Go szczerym sercem, a nie tylko formalnie czy rytualnie. Żyd czy nie, kapłan czy świecki, mężczyzna czy kobieta, żyjący w małżeństwie czy w celibacie, żałujący grzesznik czy człowiek niewinny - wszyscy będą mogli ujrzeć to oblicze, którego nie mógł zobaczyć Mojżesz, ponieważ staną przed Jezusem - człowiekiem i Synem Bożym. „Szukaj pokoju, idź za nim!" - wzywa Psalm 34 (w. 15). Pokój to mesjański szalom, który oznacza radość, wspólnotę, przyjaźń serdeczną i czynną, dobrobyt, zaangażowanie społeczne, przymierze z Bogiem. Kto trudzi się o ten pokój, będzie „synem Bożym" - tak jak Syn pierworodny, „Książę Pokoju" (Iz 9,2-6), który jest „naszym pokojem" (Ef 2,14). Jest to jednak pokój tak poważny i zobowiązujący, że może wywoływać konflikty w rodzinie i w społeczeństwie: „Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz" (Mt 10,34). Dwa ostatnie błogosławieństwa dotyczą podobnej kwestii - prześladowania. Opisują życie chrześcijańskie jako zderzenie z historią, podejmowane ze świadomością, że jako Nauczyciela wybrało się Tego, który jest „kamieniem zgorszenia". Na tym właśnie ostatnim etapie świętości dokonuje się pełne oddanie Chrystusowi. Także w niesieniu razem z Nim krzyża aż do śmierci.

Tak naucza Jezus. Taką naukę przedstawia nam Kościół święty. Tak żyli – osiągając niebo – święci. A ja? Dlaczego nie jestem święty?

Może dlatego, że tak naprawdę nie zależy mi na świętości… Może dlatego, że – jak to napisała 14-latka: „ja to olewam”? Może dlatego, że moim pragnieniem nie jest zaangażowanie w pracę – jakąkolwiek: w szkole, w firmie, w pracę nad sobą – lecz jedynie dobra zabawa, żart… Takie zwierzenie osobiście usłyszałem od młodzieży przeszkadzającej w katechezie… Tak tłumaczył publiczne poniżanie koleżanki ojciec jednego z gdańskich gimnazjalistów…

Nie zależy mi… Choć – zapytany – na pewno odpowiem: Chcę być święty! Bo tak trzeba odpowiedzieć. Przecież, co by o mnie pomyślano?!

Uroczystość Wszystkich Świętych każe nam patrzeć w niebo… Nie można jednak zapomnieć, że pewność co do własnego zbawienia bez zasługi albo pokuty jest jednym z grzechów przeciwko Duchowi Świętemu…

Cesarz Konstantyn Kopronim w Konstantynopolu w VIII w. był zagorzałym obrazoburcą – niszczył obrazy zarówno świętych, jak i Chrystusa. W obronie obrazów stanęli mnisi. Jeden z nich, Stefan, udał się na dwór cesarski, wyciągnął monetę z kieszeni i zapytał: - Czyj wizerunek jest na tej monecie? - Mój - odpowiedział cesarz. Mnich rzucił wówczas monetę na ziemię i podeptał ją. Rozgniewany cesarz skazał go na śmierć. Stefan wówczas odrzekł: - Jeśli za obrazę wizerunku człowieka skazujesz mnie na śmierć, to jaką karę winien ponieść ten, kto niszczy i obraża wizerunki Chrystusa i świętych?...

Są uczniowie w naszych szkołach, których patronem jest Jan Paweł II, którzy lekceważą świętość Boga, wielkość Jego Imienia… Są uczniowie, którzy na przypomnienie o okazji do spowiedzi mówią: „Ja na pewno nie przyjdę”, „O tej godzinie nie mam czasu”. A przecież oni wywodzą się z rodzin naszej parafii. Dobrych rodzin.

Dlaczego nie jestem święty?

Pytam się dziś także siebie samego.

Muszę wreszcie na serio potraktować naukę Jezusa…

Muszę się nią przejąć…

Muszę popatrzeć w niebo i zachwyciwszy się tymi, którzy są przed Bogiem, zapragnąć tego samego i wyruszyć w drogę… Tak wyruszyć…

Amen.

Ks. Ireneusz Kurkowski


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643