zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Na spotkanie kapłańskie

Święty Paweł w I Liście do Koryntian pisał:

„Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.”

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia! Czcigodni Kapłani!

W czasie Oktawy Wielkanocy spotykamy się, aby po raz kolejny w życiu wsłuchiwać się w teksty Pisma Świętego mówiące o spotkaniach ze Zmartwychwstałym. Spotykamy się również, by w atmosferze paschalnej radości świętować nasze kapłaństwo i wznosić ku Bogu gorące błagania o dar powołań na służbę Ewangelii: do kapłaństwa służebnego i do życia konsekrowanego.

Prawie piętnaście lat temu, mocą Ducha Świętego i przez posługę Biskupa stałem się diakonem. Włączony zostałem tym samym do stanu duchownego i zostałem inkardynowany do naszej diecezji.

W rok później - a więc prawie czternaście lat temu - wyświęcono mnie na kapłana.

Każdy z nas pamięta te chwile, kiedy zaczynał swoje kapłaństwo… Kapłani od wielu lat… W nasze ręce złożone zostały najświętsze Tajemnice naszej wiary: możemy sprawować Najświętszą Eucharystię, a w sakramencie pojednania i pokuty przywracać duszom utraconą przez grzech łaskę dziecięctwa Bożego.

Zapytuję więc Was, a przede wszystkim siebie samego… Czy jest w nas jeszcze coś z pierwotnej gorliwości? Czy nasze życie, o którym mówimy, że jest oddane Chrystusowi bez reszty, rzeczywiście jest przestrzenią, w której działa Duch Święty, Ten, którego otrzymaliśmy w święceniach? Przecież to my - kapłani - jesteśmy uczestnikami i jednocześnie twórcami wielkiej Tradycji Kościoła przekazywanej od samego Jezusa Chrystusa i Apostołów! A źródłem tej Tradycji jest sam Jezus Chrystus Zmartwychwstały! Ten sam, który służąc człowiekowi umarł, zwyciężył śmierć i pozwolił każdemu człowiekowi mieć nadzieję zbawienia wiecznego. To właśnie On, Chrystus Sługa jest naszym Wzorem! To przecież my - te klika, kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat temu z drżeniem podejmowaliśmy decyzje o służbie Bogu i ludziom… - jak Chrystus… I wierzę, że - chociaż w naszych rozmowach nie zawsze utrzymujemy ten ton - wciąż naszym stylem życia jest służba, a więc to, co buduje innych, a nie tylko własna wygoda…

„Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią.” - przestrzega św. Paweł żegnając Efezjan. Mamy być odpowiedzialni za człowieka, mamy w odpowiedzialny sposób podejmować budowanie Ciała Chrystusowego. A czasy są trudne – pisał w testamencie Jan Paweł II: „Czasy, w których żyjemy, są niewymownie trudne i niespokojne. Trudną także i nabrzmiałą, właściwą dla tych czasów próbą - stała się droga Kościoła, zarówno wiernych jak i Pasterzy”.

Nie możemy jednak ulec pokusie rozpaczy, zniechęcenia, nie możemy się poddać…

„A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi.” - mówił św. Paweł do opuszczanych przez niego Efezjan. A w Liście do Rzymian dał porywające świadectwo nadziei pokładanej w Chrystusie mimo trudności:

„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane:

Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień,

uważają nas za owce przeznaczone na rzeź.

Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”

Wierzę, że kapłaństwo, którym nas obdarował Chrystus ma w nas wciąż niezachwiany fundament, fundament sięgający wieczności, sięgający Boga, że tym fundamentem jest miłość, stająca się oddaniem - na wzór Chrystusowej miłości, miłość, która wyraża się trwaniem mimo trudności, zmęczenia, czy braku ochoty na cokolwiek…

W czasie homilii 14 maja 1994 roku w bielskiej katedrze biskup Tadeusz mówił: „Pasterzu nie trać odwagi, siewco, nie przestawaj siać, nie mów, że ziemia jest nieurodzajna, że ziarno nie dochodzi… Siej! Pasterzu prowadź! Uświęcaj!”

W tym dzisiejszym dniu właśnie tej odwagi, tej wytrwałości, takiej nadziei i świętości chcę życzyć moim współbraciom w kapłaństwie, sobie i Wam wszystkim. Amen.

Ks. Ireneusz Kurkowski


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643