zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

św. Piotra i Pawła

Umiłowani w Chrystusie, Siostry i Bracia!

Rozpoczynamy wraz z papieżem Benedyktem XVI i całym Kościołem na świecie obchód roku św. Pawła Apostoła. Wprowadzał nas w ten temat List naszego Biskupa w ubiegłą niedzielę. Słyszeliśmy kolejny raz w życiu zachętę do pogłębienia naszej modlitwy, przyjaźni z Bogiem, ale przede wszystkim zachętę do lektury Pisma św. - listów Apostoła Narodów. Znowu Pan Bóg daje nam szansę, byśmy stali się lepsi… Byśmy uczynili coś dobrego z naszym życiem, wsłuchali się w głos Boga…

I nie jest ważne, że uczniowie szkół różnych szczebli rozpoczęli wakacje, a wielu dorosłych cieszy się już urlopami… Bóg tak samo na nas czeka…

Św. Paweł - postać wyjątkowa w historii Kościoła… Najpierw prześladowca chrześcijan. Potem, gdy w drodze do Damaszku, od Chrystusa usłyszał pytanie: „Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” zrozumiał, że rozmawia z Tym, na którego czekał cały Izrael, na którego czekał on sam, że to jest Chrystus, Zbawiciel… Nawrócony wyrusza, by głosić to, co sam przeżył, czego doświadczył w spotkaniu z Chrystusem… Szaleniec Boży. Nieustępliwy w głoszeniu Jezusowej Ewangelii… Pisze: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii…”.

Przez długi czas w moim życiu w jakiś nieokreślony sposób zmagałem się ze św. Pawłem. Budził we mnie raczej lęk, niż uznanie. Bliższy mi był św. Piotr z jego słabościami, grzesznością, czy po prostu z prostotą galilejskiego rybaka… A poza tym to też mój Patron z chrztu… A jednak to słowa św. Pawła znalazły się na moim obrazku prymicyjnym i (wierzcie mi) wracają do mnie bardzo mocnym echem… Co dnia - gdy chodzę do szkoły, kiedy prowadzę katechezę, gdy staję przy ołtarzu, przy ambonie - i mam mówić homilię, czy kazanie…

„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”…

To chyba dlatego jest we mnie trochę takiego „Pawłowego niepokoju”, bo chcę swoje zadania wypełniać jak najlepiej - ku większej chwale Boga i dla pożytku ludzi. To dlatego rozdaję drugoklasistom kontrolki na pierwsze piątki, to dlatego na katechezach zdzieram gardło zachęcając do częstej, regularnej spowiedzi i Komunii św. … To dlatego zależy mi (razem z ks. Proboszczem i Ks. Markiem) na kontynuacji nawiedzenia Obrazu Świętej Rodziny w naszych domach, w naszej Parafii…

I nie myślcie, że wszystko się udaje…

Pamiętam - ks. Proboszcz mówił kiedyś o tym w kazaniu… To nie jest łatwe - pogodzić się z porażką, z odrzuceniem, z lekceważeniem… Nie kapłana - ale Boga! Zaproszenia, które do nas kieruje sam Bóg!

Mama mi opowiada: „Niedzielny poranek. Idę z sąsiadką do kościoła. Przy windzie spotykam rodzinę. Kłaniają się z uśmiechem ludzi gotowych do wypoczynku. W rękach mają reklamówki z ręcznikami… Czy idą również do kościoła?”

Spuszczam głowę. Nie mam odpowiedzi.

Stoję w kolejce, by wejść do bazyliki św. Marka w Wenecji. Przede mną kobieta. Ubrana, owszem, ale… Porządkowy nakazuje jej wyjść, albo zabrać chustę z kosza i okryć się… W wielu kościołach - także u nas powieszono plakaty mówiące o tym, że świątynia jest miejscem, gdzie wypada mieć strój godny, a nie swobodny…

I co z tego?

Kiedy byłem małym chłopcem na niedzielę miałem zawsze przygotowane „odświętne” ubranie. Nic nadzwyczajnego. Po prostu - ubranie, z którego nie korzystałem w dni powszednie. Dziś - popatrzmy wokół siebie. Ilu z nas potrafi uczcić dzień Pański właśnie w ten sposób - odświętnym strojem?

Pełny górnolotnych myśli i pragnień rozmawiałem kiedyś z nieżyjącym już dziś Proboszczem w Roczynach, Ks. Krzysztofem Staniszewskim. Sprawa dotyczyła częstej Komunii św., jakiejś gorliwości w pobożności Eucharystycznej…. I ten ponad sześćdziesięcioletni kapłan powiedział mi rzecz ważną: „Wiele lat temu, kiedy to on był młodym księdzem, spowiadano wiernych tylko na Wielkanoc - wtedy ludzie przychodzili do spowiedzi, po latach zaczęli pojawiać się również na Boże Narodzenie, później przychodzili jeszcze na Wszystkich Świętych…”

Zrozumiałem. Nie ma się co „gorączkować”.

Ale trzeba, koniecznie należy „robić swoje”!

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii…

Nie dalej jak w ubiegły czwartek słuchaliśmy słów Jezusa o domu zbudowanym na skale i na piasku… Św. Piotr przez Jezusa ustanowiony został Skałą. Ale ta Skała, ten Piotr, ów Kefas, jest mocny miłością do Boga, miłością do Jezusa, miłością, którą po trzykroć wyznaje zapewne nisko spuszczając wzrok… I dlatego bramy piekielne nie przemogą Budowli, którą wzniósł Jezus właśnie na Piotrze, nie przemogą Kościoła.

Jesteśmy pełni wdzięczności wobec Ojca św. Benedykta XVI, widzialnej Głowy Kościoła, Następcy św. Piotra, że rozpoczyna Rok poświęcony św. Pawłowi. Niech ten czas będzie dla nas wszystkich okazją do większego zaangażowania w sprawy Boże – lekturę Biblii, regularną spowiedź, częstą Komunię św., szacunek do miejsc świętych…

„Gorliwość o dom Twój, pożera mnie” – wołał Jezus w świątyni w Jerozolimie. Tej gorliwości w zdobywaniu łaski Bożej Wam wszystkim życzę – również podczas wakacji! Przecież każdy z nas jest głosicielem Ewangelii. Obyśmy dobrze wywiązywali się z tego wielkiego zadania. To gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże… Tacy jak św. Piotr, jak św. Paweł… My też tam mamy być. Amen.

Ks. Ireneusz Kurkowski


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643