zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Bracia i siostry.
Niemal wszystkie wielkie święte chrześcijańskie – czy to Boże narodzenie, czy Wielkanoc, czy Zielone Świątki – oparte są na jakimś wydarzeniu zawartym w Piśmie Św. Przedmiotem dzisiejszej uroczystości jest jednak zdefiniowana prawda wiary. Odnosi się ona wprost do samego Boga, do jego natury. Jest nią prawda, że Bóg jest Trójcą Świętą. Cóż to oznacza? Na ile możemy zgłębić tę prawdę? I jakie to ma znaczenie dla naszego życia?
Kiedy cokolwiek mówimy o Bogu, to posługujemy się pojęciami odnoszącymi się do stworzeń, czy do wytworów naszych myśli, a więc posługujemy się zawsze pewną analogią. Także próbując bardziej zrozumieć, czym jest Trójca Święta, odwołujemy się do wiedzy o stworzeniu, szczególne do ludzkiej natury. W każdym człowieku dostrzegamy wspólną naturę, która wyróżnia go spośród świata stworzonego, co stanowi o jego człowieczeństwie. Podobnie jest z Bogiem, z Jego boską naturą, która jest jednak o wiele doskonalsza od ludzkiej natury. Od niej pochodzi cała moc stwórcza. Dlatego Boga nazywamy Stworzycielem. Z boskiej natury płynie łaska odkupieńcza, stąd też mówimy o Jezusie naszym Odkupicielu. Od Boga pochodzą wszelkie dary, które nas odnawiają i uświęcają, dlatego mówimy o darach Ducha Świętego. To wszystko ma jedno źródło w Bogu, w jego najdoskonalszej boskiej naturze.
Ale mówiąc o Bogu, mówimy także o osobach boskich; Ojcu, Synu i Duchu Świętym. A osoba to nie jest to samo, co natura, dlatego chodź jest ta sam natura boska, to jednak są różne osoby. W świecie ludzkim osobowość podkreśla pewną wyjątkowość i zdolność budowania wspólnoty. Człowiek jako osoba nie jest czymś, jakimś tworem, ale kimś rozumnym zdolnym do tworzenia wzajemnych relacji z druga osobą. Podobnie, lecz nieporównywalnie doskonalej jest w życiu boskich osób, które tworzą najdoskonalszą wspólnotę miłości.
W Ewangelii znajdujemy słowa potwierdzające tę prawdę. Jezus mówił: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. I modlił się za swoich uczniów: „aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy”. Mowa jest też o Duchu Świętym, którego Ojciec i Syn posyła, aby doprowadził On uczniów do całej prawdy.
Boskie osoby to są doskonałe relacje miłości tworzące idealną wspólnotę osób.
Ta refleksja nad Bogiem, jego naturą i doskonałą wspólnotą Trzech Osób pokazuje nam jak chrześcijaństwo wykracza poza doświadczenie religii politeistycznych, gdzie czci się wielu bogów, i doświadczenie religii monoteistycznych, gdzie czci się jedynego Boga. Na to zwracał uwagę obecny papież jako Kardynał we wcześniejszym nauczaniu.
Prawda o Bogu Trójjedynym nie może być jedynie przedmiotem refleksji. Ta prawda ma nas do Boga zbliżać. Ma w nas wyzwalać należny szacunek, cześć i wdzięczność Bogu, od którego jesteśmy zależni. On jest naszym Stworzycielem i Zbawicielem. Jednocześnie prawda o Bogu jako doskonałej wspólnocie Trzech Osób pokazuje nam prawzór życia dla każdej ludzkiej wspólnoty, począwszy od małżeństwa, rodziny aż po całe grupy społeczne, narodowe i całą ludzką wspólnotę. Osobowe relacje miłości w Bogu pokazują nam, że i pośród nas powinny istnieć podobne relacje. Poprzez życie w przyjaźni, poprzez miłość, życzliwość, szacunek, poprzez wymianę darów nie tylko podnosimy jakość swojego życia, ale podłączamy się pod wewnętrzne życie Boga i jednoczymy się z Nim. Bóg dopuszcza nas do siebie. Korzystajmy z tak wielkiej łaski. Bądźmy otwarci… Podnośmy jakość życia… Niech to naprawdę będzie życie chrześcijańskie.
Amen.
                                                                                     Ks. Zbigniew Załęcki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643