zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Nowenna przed Nipokalanym Poczęciem NMP- dzień VII

Zastanawiają się nieraz ludzie, co skłoniło Matkę Najświętszą do objawienia się ludzkości w Lourdes. Jakie były przyczyny, że zjawiła się osobiście na widowni świata? Odpowiedź na to pytanie dają słowa Niepokalanej, które rozważymy dzisiaj. W jednym z objawień wyrwał się z serca Niepokalanej jakby straszliwy krzyk Jej przeczystej duszy: Pokuty, pokuty, pokuty!

Przyszła, by wzywać występną ludzkość na drogi pokuty. Przyszła, by wstrząsnąć sumieniem świata, stojącego na wskutek grzechów nad brzegiem przepaści i ukazać im jedyną drogę ratunku – a to jest szczera pokuta i pojednanie się z Bogiem.

Każdy grzech domaga się pokuty. Ona jest koniecznością. Tak to już Bóg prawodawca ustanowił i tak też nieudolnie ludzkie prawo stanowi. Każda wina domaga się kary. I nie jest to zemsta, lecz wychowanie człowieka, by wrócił do Boga, do ludzi. To tak szumnie nazywamy resocjalizacją. I tak jest od zawsze. Pamiętamy Adama i Ewę wygnanych z raju. Bóg się nie mści ale domaga się poprawy, sprawiedliwości. Gdyby Bóg chciał się zemścić za obelgi wobec Niego, za każdy grzech, wszystkich nas czekałaby wiekuista zguba.

A przecież Bóg, choć jest sprawiedliwy, to przecież jest miłosierny. Jak dobry ojciec, nie będzie patrzył przez palce na zło swoich dzieci i kiedy perswazja nie pomaga, to karze. Karze dla dobra dziecka, by wychować, by dać szansę naprawy, by nauczyć. I taki jest Bóg.

I Bóg odpuści każdy grzech (przecież to obiecał, a jest wierny danemu słowu) ale warunek jest jeden – pokuta.

Kiedy tak czytamy Pismo św. to jest to jedno wezwanie do pokuty, która jest lekarstwem dla grzesznego człowieka.
Do pokuty wzywał już Noe, zanim nastąpił potop
Jonasz wędrował ulicami Niniwy i wzywał do pokuty
Joel wołał w imieniu Boga : Nawróćcie się do Mnie w poście, płaczu i żalu. I rozdzierajcie serca wasze nie szaty i nawróćcie się do Boga, Pana waszego, bo dobrotliwy i miłosierny jest
Jan Chrzciciel wołał : Wydajcie owoce waszego nawrócenia!
A Chrystus Pan przestrzega, i mocne są to słowa: Jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy tak samo poginiecie!
I Kościół Chrystusowy od swego zarania wzywa do pokuty, zachęca do częstej spowiedzi św. jako sakramentu Jezusowego.
Powie św. Augustyn: Początek dobrych czynów to wyznanie złych.
Czy my się dobrze spowiadamy? Czy znamy pięć warunków dobrej spowiedzi? Czy my rozumiemy, że pokuta to nie paciorek ale prawdziwa miłość Boga i ludzi? Czy my codziennie robimy sobie wieczorem rachunek sumienia? Poganie mawiali Nulla dies sine linea ( żaden dzień bez kreski ) Mieli ambicję każdego dnia coś dobrego zrobić i narysować sobie kreskę w swoim pamiętniku.

Japończycy mawiają: Człowiek codziennie porządkuje sobie włosy, dlaczego nie mógłby robić tego ze swoją duszą? Czy mamy świadomość tego, że utracona łaska, przez grzech, to nie utracona miłość Boga. Przecież On jest Ojcem.

Mamy świadomość, jakie są nasze czasy. Jest to wiek burz, krwi, zbrodni, nienawiści i szaleństwa ludzkiego. Bóg Prawodawca jest tak obrażany, jak chyba nigdy od początku świata, który z miłości stworzył. Mimo woli cisną się na myśl słowa Chrystusowej groźby: Jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy zginiecie!

Co innego mogła stroskana nasza Matka w Lourdes powiedzieć? Woła: Pokuty, pokuty, pokuty! Przyszłam napomnieć ludzkość, aby zmieniła swoje życie, aby Boga tak ciężko obrażonego grzechami nie martwiła, aby się poprawiła i czyniła pokutę za grzechy. To słowa z Fatimy.

Pomni na te wezwania naszej Matki musimy sobie uświadomić, że jak poważnie traktujemy grzech, tak samo poważnie traktujemy Boga samego! Pomóżmy płaczącej Matce z La Salette , która się skarży słowami: Chcąc, aby Syn mój was nie opuścił, muszę nieustannie prosić za wami. A wy ze swej strony nie robicie nic!

Dlatego dziś, wołajmy pełni skruszenia i żalu: Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twojemu!Prośmy nieustającej pomocy Maryję o ratunek i ochronę, o powstrzymanie gniewu Bożego. Sami zaś czyńmy pokutę za siebie i bliźnich. Amen.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643