zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Święto franciszkańske Porciunkuli

Drodzy Siostry i Bracia

Każdego roku, od czasów życia św. Biedaczyny z Asyżu, we wszystkich kościołach franciszkańskich obchodzony jest 2 sierpnia odpust Matki Bożej Anielskiej, zwany także odpustem Porciunkuli.

Czymże jednak jest sam odpust? W jakim celu jest ustanowiony? Co daje człowiekowi wierzącemu?

Na początku każdej Mszy Świętej pogrzebowej kapłan w tych, bądź podobnych słowach przypomina, że „wskutek ludzkiej ułomności wszyscy popełniamy grzechy. Przed Najświętszym Bogiem nikt z nas nie jest bez winy”. Kościół jako stróż wiary i ludzi wierzących może w rozmaity sposób wypraszać im przebaczenie grzechów. Czyni to np. przez czytanie Pisma św. Dlatego kapłan po odczytaniu Ewangelii, całując tekst Pisma Świętego, mówi cicho: „Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy”. Albo, jeśli ktoś wstawia się za kimś, jeśli rezygnuje z czegoś na rzecz innych lub staje w obronie drugiego człowieka, jeśli wchodząc do kościoła żegna się wodą święconą i na nowo uświadamia sobie, że należy do wspólnoty ochrzczonych - znaczy to, że znalazł się na drodze nawrócenia i odpuszczenia grzechów. Jednak szczególną moc darowania grzechów ma uczestniczenie we mszy świętej, ponieważ w niej uroczyście wyznajemy, że Krew Jezusa „za nas i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”. Jeszcze inną drogą otrzymania przebaczenia są nabożeństwa pokutne, ponieważ zwracają uwagę na to, że Kościół jako wspólnota wierzących jest miejscem pojednania. W modlitwie „Ojcze nasz” chrześcijanin prosi: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Kto na zakończenie dnia, rozważając wszystko co się zdarzyło, wzbudzi w sobie żal za grzechy i wyrazi wolę poprawy - może liczyć na Boże przebaczenie. A także ten, kto przezwycięży własną dumę i poprosi bliźniego o przebaczenie, uzyskuje je również od Boga.

Pamiętajmy także, iż szczególne znaczenie dla odpuszczania grzechów posiadają sakramenty. Przez chrzest Chrystus wyzwala ludzi z mocy grzechu i stawia ich po stronie Boga. Dlatego mówimy w wyznaniu wiary: „Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów”. W obliczu śmierci otrzymują wierzący odpuszczenie grzechów w sakramencie namaszczenia chorych. Między chrztem a śmiercią towarzyszy naszemu życiu ciągła możliwość nawrócenia i pojednania w sakramencie pokuty.

Kochani. W pierwszych wiekach Kościoła grzesznicy za ciężkie winy musieli odbywać długie publiczne pokuty, zanim otrzymali rozgrzeszenie i przyjęci zostali z powrotem do społeczności Kościoła. Gdy prześladowany za wiarę chrześcijanin wstawił się za grzesznikiem, wówczas mogła być tamtemu darowana pokuta za popełnione grzechy. To łagodzenie, a nawet darowanie publicznych aktów pokuty (a więc nie odpuszczenie grzechów) nazwano później odpustem. Jeszcze później rozpowszechniono tę praktykę, powołując się na zasługi Jezusa Chrystusa i świętych. W końcu doszło do zwyczaju uzyskiwania „odpustów” dla „dusz w czyśćcu cierpiących”, by skrócić czas ich oczyszczenia. Nauka Kościoła mówi, że przez odpust Bóg darowuje kary doczesne za grzechy już odpuszczone w sakramencie pokuty. Aby uzyskać odpust, należy być „w stanie łaski”, to znaczy - być bez grzechów ciężkich i spełniać przepisane dobre uczynki lub modlitwy.

Skąd jednak tu, w Zakroczymiu, od wieków już obchodzona jest dzisiejsza uroczystość? Święty Franciszek, który w szczególny sposób patronuje tej świątyni, ojcom i wiernym tu się gromadzącym, długie godziny swego życia spędzał na modlitwie. Nie tylko jednak pobożne słowa i myśli, ale swe trudy, kłopoty i cierpienia ofiarowywał Miłosiernemu Bogu w intencji ludzi – grzeszników. Gdy późną nocą trwał na modlitwie w małym asyskim kościółku Porciunkula (łac. cząsteczka) ujrzał Pana Jezusa i najświętszą Maryję Pannę w otoczeniu aniołów. Jezus zwrócił się do niego z zapewnieniem; „Proś o co chcesz, a dam ci Franciszku.” Chrystus usłyszał w odpowiedzi bardzo śmiałą prośbę: „Panie Jezu! Proszę Cię, aby ci wszyscy, którzy w tym kościółku się pomodlą, z Tobą pojednani, otrzymali odpuszczenie swoich przewinień i kary doczesnej za te grzechy.” Na ludzki rozum sądząc – prośba bardzo odważna. Lecz Jezus oznajmił, że choć o wielką łaskę Franciszek prosi, to ze względu na wcześniejszą obietnicę – otrzyma. Papież zatwierdził, co zostało przez samego Zbawiciela ustanowione, a uzyskiwanie odpustu rozciągnięto ze wszystkich dni roku w malutkim kościółku z Asyżu, na wszystkie świątynie franciszkańskie właśnie w dniu 2 sierpnia.

Ktoś może zapytać, jaka jest rola Maryi w tej uroczystości. Tam, przed wiekami, w czasie objawienia, Matka Boga stała u boku swego Syna Chrystusa. Nie powiedziała ani słowa. Nie wstawiała się za odważnym Franciszkiem. Jak zwykle – cicha i pokorna. Ukazała się ubogiemu zakonodawcy wraz z Jezusem, bo przecież to wydarzenie miało miejsce w małej świątyni pod Jej wezwaniem. Ale chyba nam wszystkim, którzy tajemnicę tamtej nocy wspominamy, chciała pokazać, że zawsze trzeba wiernie trwać przy Synu Bożym.

Każdy z nas nosi imię chrześcijanina. Chrześcijanin to ten, który należy do Chrystusa. Ona – Przeczysta Dziewica – Matka Boża i nasza, służebnica Pańska, pokazuje swym dzieciom, jak z wiarą, ufnością, żarliwością i wytrwałością należy wsłuchiwać się w głos Jezusa i z zawierzeniem przyjmować Jego decyzje, Jego wolę. Tego chcemy uczyć się od Maryi, jak dziecko uczy się od swej matki; najpierw powtarzania słów, gestów, mimiki, aż wreszcie do naśladowania życia.

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w naszym kościele parafialnym: Maryja w częstochowskim wizerunku na filarze. Maryja w przepięknym obrazie różańcowym w kaplicy bocznej. Tam też figura fatimska. Maryja Łaskawa od wieków czczona przez Zakroczymian za zasłoną ołtarza głównego. I tak jest w całej naszej Ojczyźnie. Maryja dla Polaka, to nie tylko ta od Niepokalanego Poczęcia, Zwiastowania czy Wniebowzięcia. Maryja dla tych, których historia szlifowała się w nurtach Odry, Wisły i Bugu to także Królowa Polski, Zielna, Siewna i Gromiczna. O czym to świadczy? Czy to już dewocja maryjna? Żadną miarą! Polacy jako naród tak wiele zawdzięczają opiece Maryi; Obrona Jasnej Góry, cud nad Wisłą. Polacy tak wiele zawdzięczają trosce Maryi; nieoszacowanych dla naszego narodu i tej ziemi Prymasa Tysiąclecia i Ojca Świętego. Jeśli ktoś myśli „Polska”, nie sposób jednocześnie nie pomyśleć „Maryja”. Czym byłby ten kraj, jak byłby ubogi, gdyby w jego wierze i kulturze zabrakło Matki Najświętszej.

Maryja w czasie objawienia świętemu Franciszkowi stała obok swego Syna Jezusa w otoczeniu aniołów. Dlaczego? Bo to ich Królowa. Pamiętam, jak dawniej odmawiając III część Różańca moja Babcia określała treść ostatniej z tajemnic: „Ukoronowanie Matki Najświętszej na królowę nieba i ziemi, ludzi i aniołów.” Tak. Maryja jest Panią tych czystych Duchów, które nieustannie są gotowe do spełniania Bożej woli, a w tym służą człowiekowi, opiekując się nim i walcząc z szatanem o dusze ludzkie. Nikt chyba nie zaprzeczy, że aniołowie stróżowie mają z nami dużo pracy. Jak to kiedyś powiedział mój kolega; „aniołowie to najbardziej zabiegani pracownicy nieba. Bóg Ojciec z Synem i Duchem Świętym siedzą na wygodnym tronie i rządzą, Maryja raz na jakiś czas komuś się objawi, święci porobili sobie wąskie specjalizacje ze spełniania ludzkich zachcianek, a biedne anioły biegają dwojąc się i trojąc, by ustrzec nas przed nami samymi, a Najwyższy ich jeszcze pogania.” Tyle razy kierujemy ku niebu różne modlitwy bezpośrednio do którejś z Osób Boskich, bądź za wstawiennictwem Maryi, czy innych świętych. Ale zapytajmy się w duchu sami siebie, ile jest we mnie wdzięczności memu aniołowi stróżowi. Czy ja się nieraz i do Niego zwrócę o pomoc?

Jezus, w objawieniu którego pamiątkę dziś obchodzimy, jakby się trochę pospieszył z obietnicą daną św. Franciszkowi. Ktoś mógłby powiedzieć, że trudno było Synowi Bożemu nie spełnić danego słowa. Ale to nie tak. Chrystus wiedział komu może taki parol dać. Wiedział, że Biedaczyna z Asyżu tej wielkiej łaski nie zmarnuje, że źle jej nie wykorzysta. Chrystus uczy nas dotrzymywania raz danego słowa, odpowiedzialności za swoje czyny i konsekwencji. Maryja pokazuje, że trzeba znać swoje miejsce, że nie jest się zawsze najważniejszym, że nieraz wręcz nie trzeba zabierać głosu, tym bardziej, jeśli mówią ważniejsi od nas. Aniołowie to uosobienia wręcz pracowitości, dobroci, sumienności w wypełnianiu powierzonych sobie obowiązków. A co mówi do nas ojciec Franciszek? Mówi, byśmy nie zapominali o modlitwie. Mówi nam, byśmy odpowiednio wykorzystywali otrzymywane od Boga i ludzi dary. Mówi, byśmy byli wytrwali i cierpliwi.

Źle by się stało, gdybyśmy z dzisiejszego odpustu zapamiętali tylko stragany i obwarzanki. Gdybyśmy wrócili do domów i żyli tak, jak przed 2 sierpnia. Pamiętajmy, że Najświętsza Maryja Panna Anielska z Porciunkuli, cicha i pokorna, stale wstawia się u swego Boskiego Syna za swoimi ziemskimi dziećmi, że zawsze możemy liczyć na Jej wstawiennictwo i opiekę, że za każdym razem możemy śmiało prosić Jezusa o to, co jest nam potrzebne, bo Ona stoi obok swego Syna by wstawiać się za nami. Wspomożenie wiernych. Amen.

ks. Grzegorz Ślesicki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643