zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Homilia na uroczystość (wigilia) Niepokalanego Poczęcia NMP

„Niepokalana, wolna całkowicie od tego wszystkiego (grzechu i jego skutków) , jest - określając ją pozytywnie - osobą całkowicie od-daną, zwróconą poza siebie w odruchu dawania siebie, czynienia daru z siebie, w odruchu całkowicie bezinteresownym. Inaczej mówiąc: Niepokalanie Poczęcie to pełnia miłości polegającej na oddaniu siebie, to szczyt miłości stworzenia wracającej do Boga-Stwórcy.Niepokalana jest pełnym urzeczywistnieniem osoby powołanej do posiadania siebie, jest pełnym odnalezieniem siebie przez bezinteresony dar z siebie (KDK 24).To oddanie się bezgraniczne!Niepokalana jest więc osobowym szczytem odkupionej ludzkości, Człowiekiem w pełni odkupionym i wyzwolonym, wzorem osobowym dla wszystkich ludzi, Nowym Człowiekiem, Nową Ewą u boku Chrystusa - Nowego Adama”.Słowa Założyciela Ruchu Światło-Życie, kandydata na ołtarze, Sługi Bożego, ks.Franciszka Blachnickiego, które wygłosił w 1982 r. w konferencji na VII KKO. Dlatego pozwoliłem sobie na ten dłuższy cytat, bo już dzisiejsza nasza Eucharystia jest świętowaniem jutrzejszej Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP - Patronki Ruchu Światło-Życie.„W NIM (w Jezusie Chrystusie) wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed JEGO obliczem” (Ef 1,4). Parafrazując tekst można by odczytać go tak: W Jezusie Chrystusie wybrał Bóg Maryję przed założeniem swiata, aby była święta i nieskalana (Niepokalana) przed Jego obliczem. Taka parafraza Słowa Bożego jest doskonałym fundamentem uzasadniającym tytuł: „łaski pełna” - jak nazwał Maryję archanioł Gabriel, czy „cała święta” - jak określają Niepokalanie Poczętą chrześcijanie Wschodu.„Cała święta”, tzn. „wolna od wszelkiej zmazy grzechowej, jakby stworzona przez Ducha swiętego i ukształtowana jako nowe stworzenie” (KK 56).Maryja jest doskonale swieta. Jest pierwszą wśród odkupionych. Owoce odkupienia jasniejeją w Niej najwspanialszym blaskiem. Przywilej pełni łaski, jakim się cieszy, wynisi Ją ponad resztę ludzkości, nie po to jednak, by Ją od nas oddalić, lecz przeciwnie, by była nam mozliwie najbliższa. Właśnie z racji Niepokalanego Poczęcia (całej swej świętości), Maryja może być doskonałą służebnicą PANA i ludzi. Rozważając doskonałą świętość Maryi, nie można ani na chwilę zapomnieć o Wszechmogącym, który uczynił Jej te wielkie rzeczy (por. Łk 1,49). Arcydzieło, najwspanialszy owoc odkupienia, jakim jest Maryja, wzywa do wychwalania geniuszu Artysty - Chrystusa jako jedynego źródła odkupieńczej łaski.Dla nas wierzących, szczególnie dla nas kroczących do Ojca Niebieskiego w charyzmacie Sł. Bożego Ks. Fr. Blachnickiego te słowa i ta postawa Maryi jest wzorczą postawą życia. Wg. niej kształtowane życie, upodabnia się w swym rysie, szczególnie służebnym, do Dziewicy z Nazaretu. Bo życie w łasce Bożej jest i powinno być normalnym stanem życia człowieka wierzącego. Inaczej mówiąc: stała przyjaźń z Jezusem, który chce prowadzić nas do Ojca, winna być rysem Nowego Człowieka. Już w chrzcie świętym wyzwoleni zostaliśmy od zmazy grzechu pierworodnego i napełnieni łaską Bożą. O tym zawsze powinniśmy pamiętać, bo ...”nie jest możliwe czcić należycie „Pełną łaski”, bez szanowania w samym sobie łaski Bożej” (Paweł VI - Adhortacja „Marialis cultus”).Osoba Maryi zawsze była, jest i będzie dla uczniów Jezusa zachętą, aby jak Ona zawierzyć siebie Ojcu całkowiecie. Z Jego ręki wyszliśmy przecież i do Niego pielgrzymujemy. „Cała święta” - Niepokalana Jutrzenka Wolności jest i niechaj zawsze pozostanie naszą orędowniczką, najlepszą Matką, tą, do której „cały świat się ucieka”.

o. Roman Łukaszewski


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643