zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Zwiastowanie Pańskie

Na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem obchodzi Kościół tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Ponieważ ta tajemnica dokonała się w łonie Maryi – uroczystość ma charakter maryjny.

Od wieków świat oczekiwał zapowiedzianego Mesjasza o którym mówili prorocy Starego Testamentu. Przepowiadali czas i miejsce Jego narodzin a przede wszystkim charakter Jego posłannictwa. Jednym z najbardziej znanych proroctw były słowa Izajasza: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel”.

Dwa tysiące lat temu żyła w Nazarecie niewiasta, która nie była skażona grzechem pierworodnym, była święta, Niepokalana. Pojawiła się jak jutrzenka zwiastująca dzień łaski, po ciemności nocy grzechu. To do Niej Bóg wysłał anioła Gabriela, aby oznajmił Jej radosną wiadomość, że Bóg postanowił zbawić ludzkość a Jej potrzebuje do realizacji tego planu. Bóg powołując Maryję na Matkę swego Syna uzależnił realizację swojego planu od Jej decyzji i Jej przyzwolenia. Można zatem powiedzieć, że to ona rozstrzygnęła o losach świata.

Wyrażając swoje fiat – niech się tak stanie – Maryja zgadza się na poczęcie Chrystusa, tego który jest źródłem wszelkiego życia. Wyraża zgodę na przyjęcie i na wydanie na świat Boga-Człowieka.

Tak pięknie o chwili Zwiastowania pisała przed laty poetka Wanda Łakowiczówna:

Cień. Głębia ciszy zamknięta skupieniem.
Izba – jak łan – szumiąca modlitwy szeptami...
Dziewiczy profil – biały kwiatami milczenia.
Śnieg łaski ponad ziemią prószy skier gwiazdami.
Przełamuje się era zstąpieniem Anioła.

– Maryjo, jeszcze nie wiesz, a już drży Twe serce.
Gdy poprzez wieki niebo „Zdrowaś” w dal zawoła –
W tobie Słowo Wcielone ożyje w iskierce.

Czytania mszalne na uroczystość Zwiastowania kładą nacisk na posłuszeństwo woli Bożej w życiu Maryi i w naszym. W czym objawia się wola Boża w życiu człowieka? Przede wszystkim w przykazaniach Bożych i Kościoła. Omijanie zaś tych przykazań jest omijaniem woli Bożej, stawianiem własnej ponad wolą Bożą.

Opowiadał pewien kapłan następujące zdarzenie. Wszedł do kościoła gdzie pracował i zobaczył kobietę modlącą się przed ołtarzem. Na twarzy jej jaśniała radość. Przyszła potem do zakrystii, by zamówić Mszę świętą dziękczynną za szczęście w swoim domu. Opowiedziała księdzu przy tej okazji, że jest bardzo uradowana i wdzięczna Bogu za szczęśliwe pokierowanie jej życiem. Miała męża, z którym były liczne trudności, ale poznała przypadkiem innego człowieka, dobrego jak anioł, pokochali się oboje i odeszła od ślubnego. Życie z tym drugim układa się jej bardzo szczęśliwie. Jest w głębi duszy radosna i wdzięczna Bogu, że na jej drodze życia postawił tego człowieka. Bóg widocznie tego chciał, mówiła, poznaję to po moim obecnym szczęściu!

Czy Bóg chciał, aby rzuciła swego ślubnego męża i wiązała się z kochankiem? Czy taka jest Jego wola? Nic bardziej błędnego! Łudzisz się biedna kobieto i plamisz sumienie! To nie jest Jego wola lecz Twoja. Przykazanie jest jasne: Nie cudzołóż.

Przeżywamy w naszej diecezji w dzisiejszą uroczystość ten dzisiejszy dzień jako Dzień Świętości życia. I oto słyszymy że świętość tego życia znowu jest zagrożona. Bo oto jeden z profesorów włoskich ogłosił, że rozpoczął klonowanie człowieka – oczywiście w imię ludzi pokrzywdzonych przez los, a – chciałoby się w domyśle powiedzieć przez Boga – bo nie mogą mieć własnych dzieci. I oto on jest lepszy od Boga bo przyjdzie im z pomocą. O ironio! Znowu wola ludzka wyżej woli Bożej. Człowiek stał się materiałem do manipulacji i eksperymentów. Teraz już na pewno stał się przedmiotem.

W innym znowu miejscu w Europie świętość życia zostaje złamana przez prawo do śmierci, które człowiek chce postawić wyżej od życia. I też o tym chce decydować w imię rzekomego dobra uzurpuje sobie władzę boską. Kobiety współczesne walczą też o to, aby stanąć na równi z Bogiem. Jakże trudno jest człowiekowi współczesnemu powiedzieć tak jak to powiedziała Maryja – fiat – niech tak się stanie, niech będzie wola Twoja Boże.

I dlatego kiedy Bóg stawia nas wobec wymagań trudnych chciałoby się zapytać jak Maryja: „Jakże mi się to stanie?” Jakże mogę dochować wierności Bogu wobec tylu życiowych przeciwności, wobec postawy wielu ludzi, których postępowanie jest zaprzeczeniem chrześcijańskiej postawy? Otrzymamy wtedy odpowiedź: „Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego ogarnie cię.” Trzeba zawierzyć Bogu i powiedzieć jak Maryja: „Niech mi się stanie według słowa Twego”.

Św. Teresa z Lisieux wyznała: „Gdyby nawet wszystkie siostry nie zachowały reguły życia zakonnego, nie jest to dla mnie żadną wymówką. Każda powinna postępować tak, jakby doskonałość życia zakonnego zależała od jej osobistej wierności.”

Uczmy się od świętych.

ks. Piotr Kufliński


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643