zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Matki Bożej Gromnicznej

Świeca, to nieodłączny znak chrześcijanina. Towarzyszy mu przez cale życie. Po raz pierwszy zapalamy ja dziecku w czasie chrztu św. Padają wówczas słowa „Podtrzymywanie tego światło powierza się wam rodzice i chrzestni”.

Później I-sza Komunia św. Z zapalonymi świecami wkraczaliśmy w progi naszych

świątyń i ochoczym głosem wyznawaliśmy wiarę w Boga w Trójcy Jedynego, a przy

tym wyrzekaliśmy się szatana i wszystkich spraw jego. Świecę zapalona trzymało wielu z nas w czasie zawierania sakramentu małżeństwa, niektórzy podczas ślubów zakonnych. Wreszcie, gdy zbliża się nasz kres na ziemi, wielu z nam wręcza zapalona gromnicę.

Tradycja dodaje jeszcze, ze poświęcone świece w dzisiejszym dniu, zapalano w czasie burz, gromów i epidemii. Gospodarze zapalona gromnica błogosławili swoje pola, zwierzęta i podwórza. Świece tez zapalano w czasie świat Matki Bożej pod jej obrazami.

Dzisiaj, tez wielu przyniosło gromnice do Kościoła. Jest ona znakiem Jezusa Chrystusa, znakiem trwania przy Chrystusie, znakiem nadziei, wiary, a zapalona oznacza czuwanie.2. Ta przyniesiona świeca do świątyni, pozwala nam zatrzymać się nad wydarzeniami, które miały miejsce dwa tysiące lat temu. Bo dzisiejszy dzień jest niejako przypomnieniem tamtych dni. Oto Maryja wraz z Józefem w czterdziesty dzień po narodzeniu Jezusa, zgodnie z prawem Mojżeszowym, niesie swego Syna do świątyni. Tak jak każda matka izraelska,

pierworodne dziecko płci męskiej, ofiaruje Bogu. Przynosi syna do świątyni jak wszystkie

matki, ale inaczej niż wszystkie. Bo od tej pory to Jezus bierze w posiadanie tę świątynię. Uświęca ja swoim nawiedzeniem. Świadkami tego wydarzenia jest dwoje staruszków; Symeon i Anna. Są oni symbolami parowiekowych oczekiwań całego narodu. Pobożni, gorliwi i czujni, najlepsi przedstawiciele Izraela, dostępują radości spotkania z przychodzącym Dzieciątkiem - Zbawicielem.

Maryja oddaje Dziecię w ręce starców. Oznacza to, ze od tej pory daje swojego Syna, Jezusa, na służbę Bogu i ludziom. Daje swój największy skarb, daje wszystko co posiada, daje samego Boga.

Powierza Go w godne ręce. To nie są ręce Heroda zbrodniarza, to nie są ręce ludzi nienawistnych. To nie są ręce lekarza, który już przestał stać na straży życia człowieka, życia dziecka poczętego, życia nieuleczalnie chorego To są ręce, które czekają na Mesjasza Pańskiego. Od razu rozpoznali w tym Dzieciątku Boga i wyśpiewują Mu hymn uwielbienia, ze mogą spokojnie odejść do domu Boga.

Ten tylko, kto trwa, kto czeka, jak Symeon i Anna w świątyni Pana, może przyjąć Boga do swego serca, przyjąć Jezusa Chrystusa, przyjąć Jego światło.3. Przyniesione dzisiaj do świątyni gromnice oznaczają Jezusa, który jest nasza światłością. W Nim wypełniło się wszystko, co Bóg przyrzekł przez usta proroka Izajasza: „Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi”.

Potwierdza to tez starzec Symeon, gdy bierze w ramiona małego Jezusa, wola „Światło na oświecenie pogan i chwalę ludu twego Izraela”. W końcu sam Jezus Chrystus powiedział o sobie „Ja Jestem światłością świata. Kto idzie za Mną nie błądzi w ciemnościach”.4. Zapalona świeca oznacza chrześcijanina. To już nie symbol Jezusa Chrystusa, który bierzemy do ręki w ważnych chwilach naszego życia. Zapalona świeca, to chrześcijanin, który plonie Jezusowym światłem. To chrześcijanin, który świeci swoim życiem. W świecie zła, mroku, obojętności religijnej, mamy się stawać takimi latarniami. Świecami, które płoną światłem Jezusa Chrystusa. Św. Paweł wola„Wy jesteście światłością świata. Tak niechaj

świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny. Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz już jesteście światłością. Zatem postępujcie jako dzieci światłości. Owocem zaś światłości jest wszelka prawość, sprawiedliwość i prawda”.

Mamy być pochodniami w ciemnościach. Swym życiem wskazywać kierunek pielgrzymowania. Iluż chrześcijan chodzi dzisiaj po świecie przygaszonych. Iluż dzisiaj chrześcijan zapala te swoje lampy raz, a może dwa razy do roku? Iluż ukryło swoje lampy pod korcem, dla wygody, lenistwa, kariery...

Może nasze lampy kopca?

„Wy jesteście światłością świata.” Trzeba nam więc iść i świecić.Bracie i siostro. Przyjmij to zaproszenie, by świecić. OjciecŚwięty Jan Paweł II w sposób szczególny do tego światła zaprosił młodych ludzi, naszą młodzież. on na was liczy, na was młodzi ludzie liczy Kościół, ale przede wszystkim na was liczy Jezus. To Wy stawajcie się światłem świata, to wy stawajcie się solą ziemi. Tylko te wartości, Jezusowe – światło i sól –

zmienić mogą oblicze ziemi. Daj się pociągnąć do światła, daj się poprowadzić Jezusowi, bo on ma tylko słowa życia wiecznego.

Amen.

o. Stanisław Kowal


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643