zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Matka Boga - Człowieka

Są ludzie, którzy w historii świata nie widzą nic innego jak tylko ciągle powtarzającą się walkę klas; dla innych jest ona ciągłą walką narodów; jeszcze inni widzą w niej nieustanny proces mieszania się kwitnących, upadających i obumierających kultur.

Goethe wypowiedział kiedyś wielkie zdanie: „Istotnym i najgłębszym tematem historii świata jest walka miedzy wiarą i niewiarą.” Ale i ta wypowiedź nie ujmuje sedna dziejów ludzkości.

Dla nas – chrześcijan – jest to przede wszystkim historia zbawienia; historia stosunku między Bogiem a człowiekiem; historia przygotowania Królestwa Bożego i jego realizacji. W tej właśnie historii zbawczej szczególna rola przypada NMP. To ona w sposób szczególny oczekiwała wypełnienia się odwiecznych obietnic mesjańskich. Oczekiwanie to miało cechy pokornej czujności i skupiało się całkowicie we wnętrzu Jej osobowości – w sercu. I dlatego mogła Maryja godnie przyjąć przychodzącego Boga, który jest duchem i nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką, i nie odbiera posługi z rąk ludzkich jak gdyby czegoś potrzebował, ale pragnie zamieszkać na stałe w samym wnętrzu człowieka. W jego żywym sercu, które kocha Boga i jest Mu posłuszne pełniąc Jego wolę na każdy dzień. Takim właśnie było serce Maryi. I dlatego to Jej Bóg zwiastuje tak wielkie i niesłychane rzeczy. Maryja poznawszy, że taka jest wola Boża zgadza się, by zostać Matką Chrystusa.

Nam po dwudziestu bez mała stuleci nie wydaje się to już ani dziwne, ani niezwykłe, ale dla Niej wtedy w Nazarecie... Uwierzyć, że będzie Matką Syna Bożego – zapewne nie było łatwe i takie proste. ona uwierzyła. Elżbieta, Jej krewna doceniła wielkość tego faktu, gdy błogosławi Maryję słowami: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.”

Widząc ją krzątającą się w domu nikt zapewne nie przypuszczał, że wielkość Jej przewyższa wszystkie stworzenia. Prowadzi przecież tak zwyczajne, tak proste życie. Takie jak inne kobiety w Nazarecie. Żadnych zachwyceń, cudów; zawsze skromna, prosta, pełna czujnej miłości, wrażliwa na potrzeby innych ludzi jak to widzimy na godach weselnych w Kanie, czy gdy spieszy usługiwać Elżbiecie. Nikt nie domyślał się spotykając Maryję, że spotyka Matkę Syna Bożego, Współodkupicielkę ludzi, kobietę pełną łaski.

Mimo tego, że na zewnątrz niczym się nie wyróżniała od innych kobiet miała przecież świadomość swego niezwykłego posłannictwa, co z radością wyraziła w słowach: „Odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący.”

Chrystus przychodząc na świat zanurzył się w potok grzechów i win, ale Bóg nie chciał aby Jego Syn w swej ludzkiej naturze był splamiony grzechem. Dlatego sprawił, że strumień życia w Jego Matce był absolutnie niezamącony i tak czysty jakim był ongiś na początku dziejów ludzkości. Jak filtry oczyszczają brudną wodę w rzekach, tak filtr łaski Bożej oczyścił strumień życia w Maryi. Już w pierwszej chwili swego poczęcia ze względu na przyszłe zasługi Chrystusa została całkowicie zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Z faktu Bożego macierzyństwa Maryi, co było największą Jej łaską – daną tylko jednemu człowiekowi – wypłynęła też pełnia łaski uświęcającej i związanych z nią darów, a w przyszłości wzięcie z duszą i ciałem do nieba. Otrzymała od Boga tyle łask, ile już żaden człowiek nigdy nie zdobędzie.

Dzięki tym darom oraz dzięki temu, że Jej Syn jest Królem przysługuje Maryi godność Królewska. Nie jest to tytuł honorowy, ale i uczestnictwo we władzy królewskiej Chrystusa; tytuł wysłużony współudziałem Maryi w tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego. Władza ta znajduje swój wyraz w orędownictwie Maryi u Chrystusa i w świadczeniu dobra i miłosierdzia.

Na mocy powszechnej łączności i wspólnoty między wszystkimi wiernymi liczymy na wzajemną modlitwę za siebie tak za życia jak i po śmierci i wiele się po niej spodziewamy. O ileż więc bardziej powinniśmy liczyć na wstawiennictwo Maryi Dziewicy. Będąc najbliższą Bogu i zawsze ku Niemu zwróconą w nienaruszonej świętości – tym więcej wyprosić nam może. I rzeczywiście wyprasza bez przerwy całemu Kościołowi potrzebne pomoce i łaski.

Zaufajmy więc Maryi. Na Jej ręce składajmy nasze prośby i dziękczynienia. Prośmy Ją, byśmy tak jak ona umieli zawierzyć, że Bóg tak jak dwadzieścia wieków temu narodził się w Betlejem, tak dziś chce duchowo narodzić się w każdym z nas, i byśmy trwali w tej wierze do końca.

Wołajmy do Niej zawsze, bo może się człowiekowi wydawać niekiedy, że wszystko w nim zamarło, ze znikąd żadnej nadziei i pomocy – nawet Bóg milczy – a jednak w takim momencie jest przy nas Maryja. ona stoi nie tylko pod krzyżem Chrystusa, ale i pod krzyżem każdego z nas. Jest nas jedyną Nadzieją.

Ks. Piotr Kufliński


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643