zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

3 Maja - N.M.P. Królowej Polski

Mielec 3 V 2007r
Ks. Andrzej Papież


MB Królowa Polski – Uczy służyć Polsce!!!

„Nigdym ja ciebie, ludu nie rzuciła, nigdym ci swego nie odjęła lica.
Ja po dawnemu - moc twoja i siła. Bogurodzica" (M. Konopnicka).

S. i B.! U kołyski państwowości naszego Narodu stała również Maryja. Kiedy na ziemi naszej stanął krzyż stawiany rękami Mieszka i Dąbrówki, pod tym krzyżem stanęła Maryja. Odtąd zabiega Ona, by Królestwo Jej Syna rozszerzało się w naszej Ojczyźnie. Pośród licznych skarbów i wartości, jakie Naród Polski przechowuje poprzez wieki swoich sercach, jest właśnie gorące nabożeństwo i dziecięca miłość do Matki Bożej. Pod Jej opiekę uciekali się od tysiąca lat nasi praojcowie. Ona władała przez całe wieki sercami naszego Narodu, dając wzór najszlachetniejszych swoich cnót do naśladowania. Co więcej, porwała nas. [Pisał o nas kiedyś jeden z nuncjuszy do papieża: „Dziwny to naród, nie można go przekonać najpewniejszymi nawet dowodami. Trzeba go porwać".] Porwała Maryja serca królów polskich; Chrobrego, Łokietka, Jana Kazimierza, Sobieskiego. Porwała serca rycerstwa pod Grunwaldem i Monte Cassino. Porwała serca polskich świętych, serca poetów i artystów. A przede wszystkim przygarnęła serca milio­nowych rzesz ludu polskiego, który do Niej uciekał się w doli i niedoli, w latach wojny i pokoju i zawsze doświadczał Jej pomocy. Wdzięczna za tę opiekę w wierszu „Bogarodzica" Maria Konopnicka, w usta Maryi wkłada słowa:

„Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła, Nigdym ci mego nie odjęła lica, Ja - po dawnemu - moc twoja i siła ... Bogurodzica.

Przed tobą idę i przy tobie stoję…Z bojowym hasłem z piór orlich szelestem,…A kiedy ducha bierzesz na pierś zbroję,… Tarczą ci jestem...

S i B! Dzisiaj na świecie coraz mniej jest koronowanych głów. Wielka Brytania, Hiszpania, Belgia, Dania, Szwecja, Norwegia, parę innych państw i to prawie wszystko. W Polsce nie mamy króla od czasu rozbiorów. A tymczasem dzisiejsza uroczystość wskazuje na Maryję Królową Polski. Bo to z naszego wyboru, od czasów ślubów króla Jana Kazimierza, od roku 1656, Matka Boża stała się Królową Polski. Ona Maryja-Królowa nie przemawia do nas z wysokości tronu. I choć „zasiada” na Jasnogórskim Wzgórzu, to jednak jest z nami jak Matka ze swoimi dziećmi. Ona chce być blisko naszych radości i smutków. Ona, jako Matka Chrystusa znała przeciwności losu, samotność, niezrozumienie, poświęcenie się dla drugiego człowieka. Ona, jako Królowa nas tego uczy. Jej wrażliwość i dobroć nas zawstydza. My ciągle jesteśmy zatroskani o własne potrzeby, zapominając, że obok nas są inni, którym należy pomóc. Współczesny człowiek chce panować, rządzić, rozkazywać a nie umie słuchać i służyć. Jej królewskość wyraża się w służbie Bogu i człowiekowi. Niech będzie dla nas zobowiązaniem i drogowskazem... byśmy królowali przez służbę!

„Nigdym ja ciebie, ludu nie rzuciła, nigdym ci swego nie odjęła lica.
Ja po dawnemu - moc twoja i siła. Bogurodzica" (M. Konopnicka).

S i B! W dniu 3 Maja, w dniu święta Matki Bożej Królowej Polski, czcimy też pamiątkę Konstytucji 3 Maja. To święto jest symbolem, jak bardzo zrosły się ze sobą losy Kościoła i Ojczyzny, jak się wzajemnie przenikają. Nie da się ich od siebie oddzielić. Groziłoby to utratą tożsamości. Zapomnielibyśmy o swoich korzeniach. Na ten liczący ponad tysiąc lat związek naszej Ojczyzny z Bogiem wskazuje właśnie Konstytucja 3 Maja, która swoje nowatorskie rozwiązania prawno-ustrojowe proklamowała „W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego”. Dla przyszłych pokoleń była ona znakiem nowego początku, co wbrew przeciwnościom miał wieść ku odmianie, ku wzrostowi, ku nadziei, ku naprawie sumień... Ale Polska tamtego czasu zwątpiła w swoje siły. Wiele o tym świadczyło. Judaszowe srebrniki zdrady napełniły skarbce wielu ludzi sprawujących ważne funkcje państwowe. Egoizm jednostek i grup spychał na magnes sprawy kraju i narodu. To, co polskie, co rodzinne, co wyrosło z tradycji ojczystej i z wiary ojców nie było w cenie.

Nic wolno nam jednak uogólniać. Przecież była tez inna Polska. Ta, co zawiązała konfederacją barską w obronie traconej niepodległości i zagrożonej wiary świętej. Była Polska obozu reform, która podjęła dzieło odnowy. Polska Trzeciomajowej Konstytucji. I właśnie Konstytucja 3 Maja zabrzmiała jak dzwon na trwogę, jak wezwanie do otrzeźwienia. Znamy dalszy ciąg : targowicka zdrada, zduszona insurekcja kościuszkowska, trzeci rozbiór... Ale w Konstytucji 3 Maja żyła dusza narodu. Obowiązywała tylko rok, ale trwała w tradycji, w przekazie. Właśnie ta tradycja „szła" przez sto kilkadziesiąt lat, dodając otuchy zarówno emigracji powstańczej w XIX wieku, jak i w momencie, kiedy Polska powstawała. Siłą ducha płynącą z Konstytucji i postaci narodowych odbudowywano Polskę międzywojenną. Wychowywano w duchu miłości do Ojczyzny młode pokolenie. To zaowocowało przetrwaniem.

Dzisiejsza uroczystość Matki Bożej Królowej Polski i wspomnienie Konstytucji 3 Maja są dla nas wezwaniem…Jesteśmy dziećmi Boga, ale podążamy do Niego drogami naszej ziemskiej Ojczyzny - Polski. Od wieków drogi Kościoła splatają się z drogami Ojczyzny. Dzisiejsza Maryjna uroczystość jest wezwaniem do miłości także Ojczyzny – ziemskiej Matki. Ona jest naturalnym środowiskiem życia każdego człowieka. Dostarcza mu „tlenu" kultury, języka, świadomości. A także kształtuje ludzkie serca i sumienia. „Ojczyzna jest przestrzenią nasyconą znakami kultury i cywilizacji, które tworzą naszą tożsamość". Pośród nich jest znak szczególny polskiego losu: krzyż Chrystusa i obecność Tej, o której pisał Jan Lechoń w wierszu Matka Boska Częstochowska: „O Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie, I w kościele, i w sklepiku, i w pysznej komnacie (...) W ręku tego, co umiera.."/A dziś? Słaba znajomość historii, „długie weekendy", wyprawy za miasto, coraz mniej flag narodowych na naszych domach... Słabnie coraz bardziej rozumienie tradycji i kształtu przeszłości. Stąd można sądzić -bierze się zobojętnienie na święto 3 Maja i wartości, jakie niesie ten dzień. Obojętność dla przeszłości niszczy patriotyzm i tego należy obawiać się najbardziej. A nasza Ojczyzna ciągle potrzebuje miłości. Potrzebuje pomocy. Potrzebuje dziś jedności i zgody. Polska potrzebuje poświęcenia w budowaniu dobra wspólnego, a nie zabiegania o własne interesy. Dość korzyści wypływających z egoizmu jednostek czy grup! Oczyśćmy sumienia. Pojednajmy się z Bogiem i sobą. Polska potrzebuje wielkiej modlitwy. W czasie modlitwy jesteśmy bardziej zjednoczeni, jesteśmy blisko siebie. Dzisiejsza uroczystość jest wezwaniem do nas wszystkich o odpowiedzialność za wszystko, co Polskę stanowi. Jest wyzwaniem szczególnie dla młodzieży. To w jej ręku leży przyszłość Kościoła i Ojczyzny w nowym stuleciu i tysiącleciu. I pamiętaj…

„Nigdym ja ciebie, ludu nie rzuciła, nigdym ci swego nie odjęła lica.

Ja po dawnemu - moc twoja i siła. Bogurodzica" (M. Konopnicka).


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643