zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

„Musicie od siebie wymagać” (II gim.)

X Łukasz Wojtan
Kl. II Gimnazjum
„Musicie od siebie wymagać”

Cele podstawowe:
- uczeń rozumie potrzebę rozwoju i pracy nad sobą
- uczeń dąży do samokontroli i samodoskonalenia

Cele:
- uczeń definiuje pojęcie rozwój duchowy, wychowanie samowychowanie
- uczeń dostrzega wartość wiary i sumienia w swoim rozwoju
- uczeń podaje sytuacje z życia kiedy ma możliwość wymagania od samego siebie
- uczeń podaje przykłady osób które wymagając od siebie dokonywały wielkich rzeczy
(Jan Paweł II, ks. Jerzy Popiełuszko, ks. Franciszek Blachnicki, Kard. Stefan Wyszyński)
- uczeń dokonuje refleksji nad sobą
- uczeń stawia sobie konkretne wymagania

Człon I
Modlitwa ( Królowo Nieba Wesel się Alleluja)
Pod Twoją Obronę
Dyskusja na temat powołania (małżeństwo, samotność, kapłaństwo, zawód z powołania)
Czym jest samowychowanie, rozwój wiary i jej wpływ na życie
Co do nas mówi Bóg: „Bądźcie wy wiec świętymi i doskonałymi jak święty i doskonały jest wasz Ojciec Niebieski”

Człon II
Kerygmat: Przypowieść o talentach.
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana".
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana".
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność".
Odrzekł mu pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów".

Jak widzimy z tej przypowieści Bóg daje człowiekowi różne talenty, każdemu na miarę jego możliwości. Każdy dostaje tyle ile jest w stanie rozwijać swoim życiem. Talenty mamy różne, ale Bóg wzywa nas do tego byśmy je pomnażali.
Ale to wymaga naszego zaangażowania. Z tym zaangażowaniem bywa różnie. Raz lepiej raz gorzej. Czasami dopada nas lenistwo i zniechęcenie czy warto coś robić. Na szczęście mamy ludzi którzy nam dodają sił dopingują byśmy nie ustawali. Niestety jest tak ze nawet nasi rodzice czasem nie wymagają od nas za wiele. Wtedy często może dojść do tego że człowiek przestaje się rozwijać.
Na szczęście Bóg dał nam wielkiego proroka naszych czasów Jana Pawła II.
Posłuchajcie co on mówi do młodych ludzi takich jak wy.
(nagranie lub odczytanie tekstu)
Jak się przekonujecie ważną jest umiejętność wymagania od siebie.
(sprawdzenie zadania, z każdej grupy prezentują poszczególne osoby podane do opracowania)
Widzicie dziś te osoby są nazywane Sługami Bożymi, czyli trwa proces beatyfikacji i kanonizacji. Innymi słowy na podstawie tego kim byli czego dokonali stwierdza się ich świętość, podaje się jako wzorce do naśladowania.

I my drodzy zmierzamy do świętości, różnymi drogami (rysuje drogi do nieba i 3 domki)
Ważne jest aby tam dotrzeć niezależnie jaką drogą wybierzecie.
By tam dotrzeć potrzeba naszego rozwoju
(rysuje linie czasu i wzwyż rozwój - lata proporcjonalnie z rozwojem)
Ewentualnie zegar czasu, ile czasu dziennie poświęcam na swój rozwój duchowy, intelektualny i swojej postawy społecznej)
Modlitwa: dziękujemy Bogu za ludzi którzy od nas wymagają (rodzice, nauczyciele) oraz za osoby które swoim życiem zostawiły nam przykład jak wymagać od siebie)
Ojcze Nasz....
Chwała Ojcu...

Człon III
Podsumować: czy umiemy od siebie wymagać, jak mogę to poprawić,
Zachęta do podjęcia konkretnego postanowienia poprawy w jakiejś dziedzinie mojego rozwoju.
Zapis do zeszytu:
Bądźcie wiec i wy świętymi i doskonałymi jak święty i doskonały jest wasz Ojciec w Niebie.
Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali. (JP II)
Bóg daje talent i wzrost a zadaniem człowieka jest pomnażanie tych talentów. Jako młody człowiek uczę się samokontroli i wymagania od siebie by poprzez swój rozwój osiągnąć pełną doskonałość w życiu wiecznym.
Zadanie: Ułóż modlitwę w której prosisz Boga o umiejętność wymagania od siebie, módl się nią każdego dnia.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643